Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Performance Practices
Menu Performance Practices

Visie

Visie

Binnen de master Performance Practices houden we ons bezig met het hedendaagse debat en performativiteit. We herzien hoe er in de wereld tegen het fenomeen acteren wordt aangekeken. We werken met nieuwe vormen van choreografie en acteren, en laten ons inspireren door nieuwe speelomgevingen en vormen van aanwezigheid. We hechten waarde aan het vermogen om innovatieve probleemvragen te formuleren en om oplossingen voor deze vragen aan te dragen.

Discipline-overstijgende masteropleiding

De master Performance Practices van ArtEZ draagt bij aan het 'ontdisciplineren’ van het werkveld van de podiumkunsten, het vervagen van de scheidslijnen tussen verschillende disciplines. Als student verruim je je blikveld, door samen te werken met studiegenoten vanuit andere disciplines: je krijgt een inkijkje in andere specialismegebieden. Door met andere ogen te kijken, krijg je zicht op de kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van verschillende disciplines – en kun je ze samenbrengen. In de master Performance Practices komen de schijnbaar verschillende werelden van de uitvoerende kunsten, dans, sociale wetenschappen, politicologie, psychoanalyse en filosofie bijeen.

De studio: een kritische ontwikkelruimte

De verschillende specialisaties van de master Performance Practices komen samen in studio practice en ‘praktijk-als-onderzoek': het draait altijd om bruggen slaan, of je nu bezig bent met choreografie, theater, performance, digitaal of de-disciplined. Je verbindt theorie met praktijk, de studio met de fysieke wereld en het hier en nu met de toekomst. Bij ArtEZ is kennis geen gegeven: er is ruimte voor transformatie, zelfs ontkrachting, door research en experiment. De studio fungeert in die zin als een start- en verzamelpunt voor nieuwe en andere mogelijkheden. Het is geen afgeschermde omgeving voor risico's, experimenten en ontdekkingen, maar een plek die het mogelijk maakt om te onderzoeken en te ontdekken – juist door contact met de wereld. Dit impliceert ecologische samenwerking: tussen professionals en niet-professionals, maar ook tussen mensen en niet-mensen.

CHOREOGRAPHY | performance by Jan Deboom | photo by Pedro Manuel
CHOREOGRAPHY | Performance: Jan Deboom | Foto: Pedro Manuel
Voor mij vereist kritisch zijn een ding: het laten varen van het hele idee van wat kunst zou moeten doen of zijn. Denken is inherent aan afwijkende meningen, verwarring en onzekerheid. Ik richt me op wat zou kunnen zijn of zou kunnen worden.
DANIEL VORTHUYS, alumnus

 

Omdat we verder willen gaan dat het binaire model van theorie versus praktijk, erkennen en stimuleren we pluraliteit in artistiek onderzoek. We zien onderzoek als een proces, waarbinnen activiteiten op een dynamische manier met elkaar in verbinding staan. Artistieke processen, discursieve ontwikkelingen, het documenteren van practices en het aannemen van een kritische houding dienen allemaal als dienen als bron voor onderzoeken, zowel middels performance als intellectueel, die zouden kunnen uitdagen en vernieuwen. Research die verder gaat dan traditionele artistieke en onderwijsmethoden, en die aan de basis staat van het verkennen van mogelijke toekomsten.

PERFORMANCE ART | performance by Anushka Nair | photo by Daz Disley
PERFORMANCE ART | Performance: Anushka Nair | Foto: by Daz Disley

Verrijkt leren, divers denken

Kritisch reflecteren op zowel practice als theorie en praktijk vormen de basis voor het leren binnen deze master. De opleiding staat voor een scherpe en creatieve kijk op verschillende vormen, methodologieën en processen op het gebied van hedendaagse performance. Deze zienswijze komt terug in lezingen, klassikale gesprekken, presentaties van seminarwerkstukken, feedback van docenten en studenten, en mondelinge en schriftelijke feedback op essays, presentaties, workshops, performances, portfolio's, websites en blogs.

Divers denken staat centraal in de masteropleiding Performance Practices. Performance wordt in een breed spectrum bekeken: als product van identiteit, en als middel om te spelen met tijd en als manier om het lichaam opnieuw vorm te geven en te verfraaien. Het lichaam wordt gezien als een podium, waarop maatschappelijke structuren worden gerepeteerd en opgevoerd – voor altijd en tot in het oneindige. Met het onderzoeken van de normatieve disciplinering van het lichaam in theorie en de praktijk, vergroot je je bewustzijn van je eigen houding ten opzichte van anders-zijn – om vervolgens stappen te ondernemen om je standpunt te behouden of bij te stellen.

photo. Marije vd Berg, maker and perf. Katie Ward 1
CHOREOGRAPHY | Performance: Katie Ward | Foto: Marije van den Berg