Kunsteducatie

De deeltijd master Kunsteducatie is een interdisciplinaire opleiding waarin theorie en praktijk samen komen.

Dit is master Kunsteducatie bij ArtEZ:

  • Een interdisciplinair studieprogramma met aandacht voor kunsteducatie, didactiek, kunst- en cultuurtheorie, arts based research, filosofie, kunstpraktijk en management.
  • Seminars, coaching en begeleiding door een zeer ervaren en divers team van docenten Een leergemeenschap waarin studenten en docenten in dialoog met het kunsteducatieve veld een sterk netwerk vormen.
  • Nadruk op het vergroten en verdiepen van je kennis door theorie en praktijk te verbinden.
  • Werken vanuit veelzijdige studio’s in Zwolle, waarin het draait om ‘praxis’ (theorie en praktijk gaan samen).
  • Je wordt aangemoedigd en gesteund om jezelf als professional te herontdekken, om je visie op je vak (opnieuw) vorm te geven, en om je zowel kritisch als constructief te verhouden tot de formele kunsteducatie.
  • Reflectie op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die de kunsten daarin (kunnen) spelen, is essentieel.
  • Een boeiende dialoog en samenwerking met de leergemeenschap van iMAE.
  • Verbonden aan de ArtEZ Graduate School en het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie.
  • Volledig geaccrediteerd programma bekostigd door het Ministerie van OCW en erkend door de DUO-lerarenstudiebeurs.

Met deze master behaal je de internationaal erkende mastertitel ‘Master of Education in Arts’.
 

 

 

Master Kunsteducatie Zwolle
Kunsteducatie - De locatie in Zwolle
Master Kunsteducatie
Master Kunsteducatie
Cultuureducatie - Uitwisseling met MU Eindhoven.
Opleiding Kunsteducatie - Studeren in Zwolle
Masterstudenten Kunsteducatie bij Tate Modern in Londen
Tijdens de lectorale lezing van Jeroen Lutters - Masteropleiding Kunsteducatie Zwolle