Docent Theater Zwolle

Studie

Tijdens de vier jaar durende studie Docent Theater in Zwolle staat onderzoek centraal. In diverse labs en studio’s werk je individueel of in groepsverband aan vragen uit de actualiteit en het actuele werkveld. Het draait tijdens de opleiding om maken en altijd in verbinding met de maatschappij. Je leert samen kijken en luisteren, je onderzoekt stijlen en probeert deze uit. Daarnaast doe je onderzoek, ga je de wijk in en werk je op locatie.

 

Studie

Tijdens de vier jaar durende studie Docent Theater in Zwolle staat onderzoek centraal. In diverse labs en studio’s werk je individueel of in groepsverband aan vragen uit de actualiteit en het actuele werkveld. Het draait tijdens de opleiding om maken en altijd in verbinding met de maatschappij. Je leert samen kijken en luisteren, je onderzoekt stijlen en probeert deze uit. Daarnaast doe je onderzoek, ga je de wijk in en werk je op locatie.

Propedeuse

In het eerste jaar van de opleiding, de propedeutische fase, is het thema: identiteit in beweging. Het doorbreken van gedachtengoed. Het oprekken van grenzen, je eigen leven als bron, waar word je boos van, wat is voor jou urgent. Bij het halen van het eindassessment kan je doorstromen naar de hoofdfase (tweede en derde jaar).

Jaar 1  > thema: identiteit in beweging

Creative Lab
Labs zijn innovatieve leeromgevingen. Hierin werken de studenten aan opleidingscompetenties als artistiek vermogen, omgevingsgerichtheid en kritisch reflecteren. In het lab is de zelfstandig werkende, onderzoekende student het uitgangspunt, de student werkt aan zijn eigen ontwikkeling, eigenheid en eigenaarschap.

Studio’s
In de studio’s vormen realistische casussen, beroepsgerelateerde problemen of projecten het uitgangspunt. Via de fasen van design thinking ontwikkelen studenten hun beroepscompetenties. Opdrachten in de studio hebben altijd een link met het werkveld, vormen de verbinding tussen theorie en praktijk en bestaan uit hybride werkvormen. Studenten werken zowel gezamenlijk als individueel toe naar (toonbare) producten.

Hoofdfase

In deze fase staat ‘de ander’ centraal met het thema: ontmoeten en verbinden. De student werkt in de wijken en op locatie, op scholen en jeugdtheaterscholen en in het educatieve veld, verbonden aan bestaande theatergroepen. Ook een uitwisseling met buitenlandse studenten is onderdeel van deze fase. Bij het halen van het eindassessment word je toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 4).

Jaar 2-3  > thema: ontmoeten en verbinden
Na het behalen van de propedeuse word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. De verschillende onderdelen in de hoofdfase worden meerdere keren gegeven. Studenten stellen in de hoofdfase hun eigen volgorde in het onderwijsprogramma samen. 

Onderdelen van de hoofdfase zijn:
Het nomadisch project: je werkt in groepsverband op verschillende locaties: je maakt, speelt en geeft les. De rode draad is de onderzoekstechniek die je hanteert.
Het onderzoek-lab: je onderzoekt verschillende maakstijlen en vormgevingstechnieken. Je schrijft een onderzoeksverslag en werkt het uit op de vloer.

Het project onderwijs- en ontwikkeling: je leert alles over het onderwijs, maakt, onderzoekt en loopt stage. Dit project is verbonden aan de nieuwste ontwikkelingen als curriculum.nu en MAAK!

De vrije ruimte: wat is er nodig als individuele verdieping van jouw eigen leerroute? Denk bijvoorbeeld aan een stage in het buitenland, een externe module of een verdiepende training. Vaste onderdelen in deze fase zijn: werkveld studio’s, het Interdisciplinair programma, ARTFIT weken, Winterlab en ondernemen.

Afstudeerfase 

 
Jaar 4 > thema: de onderzoeker
In deze fase staat jouw individuele onderzoek centraal en is het thema dan ook: de onderzoeker. Wat is de aanleiding, wat is de noodzaak en urgentie van je werk? Je ontwikkelt theatrale producten, schrijft een onderzoeksverslag en loopt een half jaar stage in binnen- of buitenland.

Maandagen
De wekelijks, vast ingeroosterde, Maandagen omvatten alle activiteiten gericht op een beschouwing van de eigen ontwikkeling: studieloopbaanbegeleiding, assessments, reflectiemomenten, individuele leerroutes uitstippelen, individueel onderzoek doen, maar ook kennisdeling en -verwerving. Op deze manier maken we ruimte voor begeleiding en besef je dat dit echt jouw eigen studie is. Ook ontmoet je zo studenten van andere leerjaren, kunnen jullie bijpraten en samen workshops volgen.

Toetsing
De fases worden afgesloten met een assessment. In dit assessment moet de student in een interview zijn ontwikkeling kunnen laten zien. Een portfolio geeft bewijzen van competent gedrag in de context van het werk: uitgevoerde beroepstaken, opbrengsten van helikopterdagen en de dilemma’s die de professional moet kunnen hanteren en oplossen. Dit wordt eventueel ondersteund door een presentatie van zijn ontwikkeling in een theatrale vorm.