Docent Theater

Studie

Tijdens de vier jaar durende opleiding Docent Theater in Zwolle maak je eerst kennis met de volle breedte van het vak theater en het docentschap. Daarna verdiep je je verder in een van de drie specialisaties Onderwijs, Sociaal Artistiek of Educatie, waarbij er veel tijd is voor projecten en stages.


Eerste jaar: basisvakken en theatereducatief project

In de eerste twee studiejaren ligt het accent op de praktijk- en theorievakken. Deze zogenaamde vaktraining is gericht op:

 • De ontwikkeling van visie en vaardigheden van spel begeleiden, theater maken en regisseren.
 • Je eigen spelontwikkeling en de daaraan verbonden vakken zoals stemvorming, beweging en muziek.
 • De ontwikkeling van kennis en theoretisch inzicht, via bijvoorbeeld theatergeschiedenis, theatertheorie en filosofie.
 • Overdracht: de vakdidactiek die je leert hoe je met groepen kunt werken en met welke methodes je, wat en bij wie, kunt helpen ontwikkelen.

Naast het volgen van de praktijk- en de theorievakken realiseer je in dit eerste jaar een theatereducatief project: een kleine thematische voorstelling met lesprogramma, speciaal gemaakt en uitgevoerd voor één van de groepen in het basisonderwijs.

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.


Tweede jaar: dieper ingaan op de materie

In het tweede jaar van de opleiding krijg je nog steeds een combinatie van praktijk- en theorievakken (vaktraining) en projectonderwijs. De projectopdrachten worden in toenemende mate gecompliceerder en de vaktraining gaat dieper op de materie in. Je loopt diverse stages en ontwikkelt een eigen visie op het vak. Projecten in het tweede jaar zijn bijvoorbeeld:

 • Meemaken, waarin je onder leiding van een docent-regisseur een voorstelling maakt
 • Zelf Maken, waarin je een kleine voorstelling regisseert en speelt.

Aan het eind van het tweede jaar kies je voor een van de drie profielen, waarin je je verdiept in een onderdeel van de beroepspraktijk:

 • Onderwijs, denk aan lesgeven in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Sociaal Artistiek, denk aan community arts en werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of een verstandelijke beperking.
 • Educatie, hierbij ligt het accent op theatertheorie, dramaturgie en het maken van theater en educatieve programma's voor theatergezelschappen.

Derde jaar: projecten en stages

De laatste twee studiejaren is er veel tijd voor projecten en stages. Alleen of samen met medestudenten werk je zelfstandig aan projectopdrachten die uitmonden in een concreet resultaat, uiteraard intensief begeleid door onze docenten. De opdrachten geven een goed beeld van de werkvelden en toekomstige beroepspraktijk. Veel projectopdrachten worden in de praktijk uitgevoerd, met mensen van buiten de school, op locatie en voor publiek.

Vanaf het derde jaar volg je naast de reguliere vakken een van de gekozen profielen. Je profiel zorgt voor meer verdieping in de gekozen richting. In het derde jaar loop je ook een stage binnen een middelbare school of een jeugdtheaterschool en regisseer je spelers van buiten de opleiding in een eigen theatervoorstelling.

Vierde jaar: stage en afstuderen

In het vierde jaar rond je je studie af. Verplichte onderdelen van het laatste jaar zijn:

 • een scriptie
 • een zelfstandig uitgevoerd afstudeerproject
 • een stage 

ArtEZ finals

Alle studenten van Docent Theater voeren hun afstudeerproject uit tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan deze eindvoorstellingen is een aanrader als je erover denkt de opleiding Docent Theater te gaan doen.