Docent Theater

Studie

Tijdens de vier jaar durende studie Docent Theater in Zwolle staat onderzoek centraal. In diverse labs en studio’s werk je individueel of in groepsverband aan vragen uit de actualiteit en het actuele werkveld. Het draait tijdens de opleiding om maken en altijd in verbinding met de maatschappij. Je leert samen kijken en luisteren, je onderzoekt stijlen en probeert deze uit. Daarnaast doe je onderzoek, ga je de wijk in en werk je op locatie.

 

Studie

Tijdens de vier jaar durende studie Docent Theater in Zwolle staat onderzoek centraal. In diverse labs en studio’s werk je individueel of in groepsverband aan vragen uit de actualiteit en het actuele werkveld. Het draait tijdens de opleiding om maken en altijd in verbinding met de maatschappij. Je leert samen kijken en luisteren, je onderzoekt stijlen en probeert deze uit. Daarnaast doe je onderzoek, ga je de wijk in en werk je op locatie.

Propedeuse

In het eerste jaar van de opleiding, de propedeutische fase, is het thema: identiteit in beweging. Het doorbreken van gedachtengoed. Het oprekken van grenzen, je eigen leven als bron, waar word je boos van, wat is voor jou urgent. Bij het halen van het eindassessment kan je doorstromen naar de hoofdfase (tweede en derde jaar).

Jaar 1  > thema: identiteit in beweging

Creative Lab
Labs zijn innovatieve leeromgevingen. Hierin werken de studenten aan opleidingscompetenties als artistiek vermogen, omgevingsgerichtheid en kritisch reflecteren. In het lab is de zelfstandig werkende, onderzoekende student het uitgangspunt, de student werkt aan zijn eigen ontwikkeling, eigenheid en eigenaarschap.

Studio’s
In de studio’s vormen realistische casussen, beroepsgerelateerde problemen of projecten het uitgangspunt. Via de fasen van design thinking ontwikkelen studenten hun beroepscompetenties. Opdrachten in de studio hebben altijd een link met het werkveld, vormen de verbinding tussen theorie en praktijk en bestaan uit hybride werkvormen. Studenten werken zowel gezamenlijk als individueel toe naar (toonbare) producten.

Hoofdfase

In deze fase staat ‘de ander’ centraal met het thema: ontmoeten en verbinden. De student werkt in de wijken en op locatie, op scholen en jeugdtheaterscholen en in het educatieve veld, verbonden aan bestaande theatergroepen. Ook een uitwisseling met buitenlandse studenten is onderdeel van deze fase. Bij het halen van het eindassessment word je toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 4).

Jaar 2-3  > thema: ontmoeten en verbinden
Na het behalen van de propedeuse word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. De verschillende onderdelen in de hoofdfase worden meerdere keren gegeven. Studenten stellen in de hoofdfase hun eigen volgorde in het onderwijsprogramma samen. 

Onderdelen van de hoofdfase zijn:
Het nomadisch project: je werkt in groepsverband op verschillende locaties: je maakt, speelt en geeft les. De rode draad is de onderzoekstechniek die je hanteert.
Het onderzoek-lab: je onderzoekt verschillende maakstijlen en vormgevingstechnieken. Je schrijft een onderzoeksverslag en werkt het uit op de vloer.

Het project onderwijs- en ontwikkeling: je leert alles over het onderwijs, maakt, onderzoekt en loopt stage. Dit project is verbonden aan de nieuwste ontwikkelingen als curriculum.nu en MAAK!

De vrije ruimte: wat is er nodig als individuele verdieping van jouw eigen leerroute? Denk bijvoorbeeld aan een stage in het buitenland, een externe module of een verdiepende training. Vaste onderdelen in deze fase zijn: werkveld studio’s, het Interdisciplinair programma, ARTFIT weken, Winterlab en ondernemen.

Afstudeerfase  > de onderzoeker
In deze fase staat jouw individuele onderzoek centraal en is het thema dan ook: de onderzoeker. Wat is de aanleiding, wat is de noodzaak en urgentie van je werk? Je ontwikkelt theatrale producten, schrijft een onderzoeksverslag en loopt een half jaar stage in binnen- of buitenland.

Maandagen
De wekelijks, vast ingeroosterde, Maandagen omvatten alle activiteiten gericht op een beschouwing van de eigen ontwikkeling: studieloopbaanbegeleiding, assessments, reflectiemomenten, individuele leerroutes uitstippelen, individueel onderzoek doen, maar ook kennisdeling en -verwerving. Op deze manier maken we ruimte voor begeleiding en besef je dat dit echt jouw eigen studie is. Ook ontmoet je zo studenten van andere leerjaren, kunnen jullie bijpraten en samen workshops volgen.

Toetsing
De fases worden afgesloten met een assessment. In dit assessment moet de student in een interview zijn ontwikkeling kunnen laten zien. Een portfolio geeft bewijzen van competent gedrag in de context van het werk: uitgevoerde beroepstaken, opbrengsten van helikopterdagen en de dilemma’s die de professional moet kunnen hanteren en oplossen. Dit wordt eventueel ondersteund door een presentatie van zijn ontwikkeling in een theatrale vorm.

 Projecten, Labs en Studio’s
- Introductieweek
ArtEZ Zwolle start het schooljaar met een gezamenlijke introductie. In één week maak je met alle eerstejaars studenten van het Conservatorium, Art & Design en Theater een parade die als opening van het stadsfestival in Zwolle door de stad trekt.

- Interdisciplinair project (propedeuse en hoofdfase)
Samen met de docentenopleidingen Muziek en Beeldend vorm je een hecht netwerk. Je werkt samen, ontwikkelt lessen samen en bezoekt verschillende kunstuitingen van elke discipline. Deze driejarige leerlijn bereidt je daarnaast voor op ckv en kunst algemeen.

- Winterlab (propedeuse en hoofdfase)
In dit project werken alle eerste, tweede en derdejaars studenten van de opleidingen Animatie, Comic, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Interieurarchitectuur, Graphic Design, Illustratie en Theater samen. In twee weken wordt in verschillende Labs met gastdocenten gewerkt.
 
- Zomerlab (propedeuse)
Dit project lijkt op het Winterlab, maar is alleen voor alle eerstejaars studenten. In een week voor de zomervakantie worden studenten geïnspireerd en maken ze kennis met nieuwe denkwijzen.

- Norg (hoofdfase)
Werken, eten en slapen op locatie. Tijdens dit project krijg je een plek aangewezen waar je in 2,5 week een solovoorstelling op locatie maakt. Op het festival Worteldagen (met Pinksteren) worden de voorstellingen gespeeld voor publiek.

- Finals (afstudeerfase)
De opleiding wordt afgesloten met een afstudeervoorstelling tijdens een festival van meerdere dagen. Dit wordt in samenwerking met de Zwolse Theaters opgezet. Als vierdejaars studenten organiseer je een afstudeerfestival vol debatten, educatie, installaties, voorstellingen en theatrale wandelingen.

Stage
Tijdens de studie loop je op verschillende momenten stage. Dat zijn stages met een verschillende lengte en zwaarte. Deze stages kunnen gekoppeld zijn aan een Studio, onderdeel zijn van het Interdisciplinair Programma of ze worden gepland tijdens het onderwijsproject, het educatieproject of het sociaal artistieke project. In de afstudeerfase loop je een half jaar stage in binnen- of buitenland.

Studiereizen
- Studio Veldonderzoek (propedeusefase)
In het eerste jaar is een excursie verbonden aan het onderzoek van de studie. Plaats en tijd is afhankelijk van de inhoud van de studio. Deze reis wordt altijd gekoppeld aan de actualiteit en is dus niet van tevoren bekend.

- Exchange (hoofdfase)
Het Exchange project geeft je een ervaring om op een andere plek in de wereld mee te draaien, onderwijs te volgen of theater te maken. In het tweede of derde jaar doen studenten mee aan meerdere uitwisselingsprojecten:
- een uitwisseling met een acteeropleiding in Zuid-Italië.
- een regieproject met studenten van de universiteit in Brussel
- een maakproject in Duitsland
- lessen volgen in Slovenië

- Internationaal festival (afstudeerfase)
In het laatste deel van de opleiding gaan studenten op excursie naar Duitsland. Met medestudenten neem je deel aan workshops, bezoek je voorstellingen en maak je kennis met een internationaal netwerk.