Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Artisteducator in Theater & Media
Menu Artisteducator in Theater & Media

Studie

Studie

Neem je toekomst in eigen handen! Geef vorm aan je eigen studie en leer al makend en onderzoekend hoe jij impact wilt maken op een ander met theater.

Uitgangspunten

 • In een omgeving met verschillende kunstdisciplines ontwikkel je een brede blik op theater en media: van installaties en performances tot film, gespreksvormen en voorstellingen in het theater en op locatie. Anderen ‘raken’ met jouw kunstenaarschap is een vak. En hoe jij dat doet, moet bij je passen. Daarom geven we je alle tools om je eigen stijl en visie te ontwikkelen. Hoe wil jij iets blootleggen, aanwakkeren, verdiepen, prikkelen, bevragen en aanraken bij anderen? Geef zelf invulling aan wat jij wil onderzoeken. Zo kom jij erachter wat jij fijne werkvormen vindt. En op die manier kun jij het vak voor jezelf leuk, passend, eigen en uitdagend maken.

 • Tijdens de opleiding trek je rond naar allerlei plekken in het (buiten)land om met verschillende communities te werken. Omdat het werken in een bepaalde omgeving en context – of het nou een wijk of een school is – toch centraal staat voor de artisteducator. Dáár, in die wereld om je heen, kun je mensen inspireren, enthousiasmeren, aanzetten tot iets. Je werkt in wijken en op locatie, op scholen en jeugdtheaterscholen en in het educatieve veld, verbonden aan bestaande theatergroepen.

 • Eén van de manieren waarop we jou uitdagen om je eigen stijl en visie te ontwikkelen, is design thinking. Je gaat ontwerpend onderzoeken. Iets waar je misschien nog nooit ervaring mee hebt opgedaan, maar straks jouw natuurlijke manier van werken wordt tijdens de opleiding. Maken staat voorop. Want door middel van máken worden dingen zichtbaar. En vanuit daar kun je een gesprek creëren en jezelf profileren.

  Je geeft vorm aan je eigen leertraject door vanuit onderzoekend perspectief te kijken. Het vertrekpunt daarbij is een centrale vraag, die voortkomt uit je eigen urgentie en vaak gekoppeld is aan de actualiteit. Je onderzoekt deze vraag, brengt in kaart welke kennis al aanwezig is en welke aanvullende kennis er nodig is. Vervolgens vorm je ideeën. Die vormen de basis voor het maken van prototypes. Deze prototypes werk je uit en probeer je uit. Het accent ligt dus veel meer op het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen dan op het maken van een eindproduct.

  Als je de tijd neemt voor een onderzoek kan je jezelf verrassen met nieuwe ontdekkingen en daarmee je onderzoek en uiteindelijk je eindproduct mee verrijken.

  Job Klabbers, student

 • Onze labs dagen je uit om te experimenteren, te bouwen, te onderzoeken en te maken. Daarbij is er is veel aandacht voor nieuwe technologie en immersive storytelling. Dat geeft jou als toekomstig artisteducator meer (digitale) tools om je werk te laten aansluiten op andere clusters in het onderwijs. Ook speel je daarmee in op de toenemende vraag naar beeldeducatie, eindfilms en mediawijsheid. Je wordt uitgedaagd om zelf alles aan te pakken: van filmen en monteren tot licht inhangen. Dat vormt je tot een heel zelfredzaam en creatief theatermaker.

 • Tijdens de studie Artisteducator in Theater & Media ben je veel in contact met het werkveld, vaak buiten de muren van de opleiding. Je werkt door het hele land heen aan praktijkgerichte projecten en leert hoe je onderwijs vormgeeft, ontwikkelt en uitvoert. Je loopt stages en voert waar mogelijk opdrachten uit voor en met een externe opdrachtgever.

  Theater maken vereist een grote mate van zelfstandigheid en ondernemendheid. Gedurende de opleiding werk je aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: goed verwoorden waar voor jou het vak over gaat, spelen in het openbaar, omgaan met media, schrijven, reflecteren en visievorming.

  Verder werk je al tijdens de opleiding in en met het werkveld. Hierdoor bouw je al voor je afstuderen een breed netwerk op. In de hoofdfase is er bovendien aandacht voor de financiële kanten van het ondernemerschap.

 • Je werkt veel samen met studenten van andere kunstopleidingen, waaronder studenten van ArtEZ Academie voor Art & Design in Zwolle en het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. In de eerste drie jaar van je studie ontmoet je elkaar in een gezamenlijk programma, bestaande uit verschillende projecten.

 • Zoals je hierboven ziet, vragen we veel zelfstandigheid: dat je in staat bent om zelf vorm te gaan geven aan je studie. Maar daarbij word je natuurlijk zo goed mogelijk begeleid. Gedurende de studie heb je een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze ondersteunt je bij je leerroute en artistieke ontwikkeling en begeleidt je beoordelingsassessments. Daarnaast is er een zorgcoördinator voor extra begeleiding, mocht dat nodig zijn. Met vragen of problemen op het gebied van je studie(voortgang) of persoonlijk welzijn kun je terecht bij de studentendecaan of vertrouwenspersoon van ArtEZ in Zwolle.

  Kortom: jouw kracht is de makende, multidisciplinaire student, die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en als ambassadeur van de kunsten het werkveld verovert.

Studieopbouw

Je volgt geen losse vakken, maar werkt vanuit projecten. Alles wat je leert is betekenisvol, staat in directe verbinding met de praktijk en is theoretisch geladen. Dat vormt je tot een onderbouwd en kritisch werkend theatermaker. Het projectmatig onderwijs krijgt vorm in labs, studio’s en bouwstenen. We hebben het curriculum verdeeld in drie fasen.

 •  

  Kick-off
  Gezamenlijke introductieweek met alle eerstejaars studenten van het Conservatorium in Zwolle en de Academie voor Art & Design Zwolle.


  Het is zo leuk om te onderzoeken wat mij interesseert als maker en een spoortje te vinden met wat ik leuk vind, waarop ik door wil. Je leert ook je klas kennen, want je doet alles samen en je hebt heel veel tijd om zelf te werken zonder docenten. Je helpt elkaar en speelt in elkaars performances. Je leert hoe je de techniek doet, hoe je lampen inhangt, welke standen goed zijn. Noem maar op.

  Lela, eerstejaars student Artisteducator in Theater & Media

  Studio’s
  Studio’s vormen de kern van het onderwijs in de propedeuse. In de studio’s (vijf weken per studio) vormen realistische casussen, projecten en design thinking het uitgangspunt. Onderzoek doen, conceptontwikkeling, contact met de doelgroep en ruimte voor feedback en bijstellen vormen belangrijke pijlers in de studio. In de studio’s zijn lesactiviteiten ingeroosterd en is ruimte voor eigen ontwikkeltijd. Je werkt zowel gezamenlijk als individueel aan prototypes.

  Research Art Together (RAT)
  In het driejarige Interdisciplinaire programma RAT (Research Art Together) gaan alle studenten van jaar 1, 2 en 3 van de opleidingen Docent Muziek, Artisteducator in Theater & Media en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in de academie in Zwolle samen op onderzoek uit. Want jullie worden immers de ambassadeurs voor de kunsten. Je leert over kunst in alle disciplines, vormen, periodes, tijdvakken en de samenhang daartussen.

  Maandagen
  De – ook in deze jaren – wekelijkse vast ingeroosterde Maandagen bieden jou de mogelijkheid om stil te staan bij je eigen ontwikkeling. Je reflecteert op de studie en vraagt input van docenten en medestudenten. Je houdt je planning bij en deelt je tijd in.

 • De hoofdfase staat in het teken van verbinding met de ander. Je gaat onderzoek doen naar de plek waar je naartoe gaat, omdat juist de plek waar de school staat en wie er op de school zitten belangrijk zijn. Ook in het buitenland. Daarom is een uitwisseling met buitenlandse studenten onderdeel van deze fase.

  Kern van de hoofdfase vormen vier bouwstenen. Iedere bouwsteen duurt tien tot twaalf weken en je kiest zelf de volgorde op basis van jouw leervragen. Naast de bouwstenen volg je Maandagen, kick-off's en interdisciplinaire projecten.

  • Bouwsteen Nomad: in groepsverband op verschillende locaties werken
  • Bouwsteen Ondxerzoek/mixed media: artistiek onderzoek en technologie en er wordt een maakproces met externen onderzocht en uitgevoerd
  •  Bouwsteen Onderwijs en- ontwikkeling: maken binnen het onderwijs. Stage doen via onderzoek in verschillende binnenschoolse contexten

  • Bouwsteen Exil: Met de opdracht “Zoek een plek buiten de opleiding waar je drie maanden kan leven en werken” word je ‘verbannen’ (exil) van school. Kies bijvoorbeeld voor een stage in het buiteland, of vol een externe module of verdiepende training.

    

  Labs Tijdens de labs bereid je je voor op de bouwstenen en aan het einde reflecteer je. Vaste onderdelen in een lab zijn een expeditie, een (eigen) onderzoek, een methodiek, een maakproces met een maker en het bouwen van je netwerk. Hiernaast is er aandacht voor de volgende vragen: wat wil jij leren en ontwikkelen in de komende periode?

  Research Art Together (RAT)
  In het driejarige Interdisciplinaire programma RAT (Research Art Together) gaan alle studenten van jaar 1, 2 en 3 van de opleidingen Docent Muziek, Artisteducator in Theater & Media en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in de academie in Zwolle samen op onderzoek uit. Want jullie worden immers de ambassadeurs voor de kunsten. Je leert over kunst in alle disciplines, vormen, periodes, tijdvakken en de samenhang daartussen.

  Maandagen
  De – ook in deze jaren – wekelijkse vast ingeroosterde Maandagen bieden jou de mogelijkheid om stil te staan bij je eigen ontwikkeling. Je reflecteert op de studie en vraagt input van docenten en medestudenten. Je houdt je planning bij en deelt je tijd in.

 •  

  In de afstudeerfase specialiseer je en ontwerp je je eigen bouwsteen. Je bent vrij in de keuze van de opdracht, de werkwijze, de doelen, de activiteiten, de opbrengsten en de wijze waarop jij de leeruitkomsten wil aantonen. De context en complexiteit waarin dit gebeurt moeten uitdagend zijn en passend zijn voor de beroepspraktijk. Je past alle methodieken en instrumenten die gedurende de opleiding zijn aangereikt toe. Zo ontwikkel jij je eigen signatuur, visie en positie in de beroepscontext.

  Je wordt hier opgeleid tot kritische maatschappelijk denker die daar een creatieve uitingsvorm voor bedenkt. Dat kan voor de klas, maar dat kan ook op een heel andere manier. Een van mijn klasgenoten maakt bijvoorbeeld spektakeltheater, een andere werkt bij een asielzoekerscentrum om de bewoners kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur maar zónder taal, en een derde wil wel graag voor de klas, het liefst op een vmbo. Dat zijn drie uiteenlopende dingen die je allemaal met de opleiding Artisteducator in Theater & Media zou kunnen doen.

  Lees het verhaal van finals-student Jolijn Amorison

 • Het werkveld is internationaal en daarom word je tijdens je studie gestimuleerd om een deel van je studie in het buitenland te volgen, door middel van uitwisselingen en stages. Onze docenten onderhouden internationale contacten, waardoor wij al jarenlang een intensieve samenwerking hebben met onze vaste partners in Suriname, Nederlandse Antillen, Italië, België en Duitsland.

 • Studenten die zich meer willen verdiepen in onderzoek kunnen deelnemen aan het Honours Lab van ArtEZ. Daarnaast worden er verdiepende activiteiten georganiseerd door en in samenwerking met ArtEZ Studium Generale.

Studeren in Zwolle

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Zwolle.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden via Studielink