Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Artisteducator in Theater & Media
Menu Artisteducator in Theater & Media

Na de studie

Na de studie

Na de opleiding ligt er een wereld vol baankansen op je te wachten. Er is veel werk én het veld groeit.

Baankansen in een afwisselende beroepspraktijk

Er is een toenemende behoefte aan mensen die anderen vanuit creativiteit kunnen laten nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Je kunt terecht op allerlei plekken, omdat de rol van artisteducator verandert en wordt verrijkt met het verbindende aspect. Hierdoor kun je ook in wijken, zorgcentra’s, woningbouwverenigingen en gemeenten aan de slag, bijvoorbeeld als professional die verbindingen in een wijk versterkt. 95% van onze alumni werkt volledig binnen hun eigen beroepspraktijk. Na de opleiding ben jij een theaterkunstenaar die jouw eigen kunstenaarschap inzet om dat kunstenaarschap bij anderen bloot te leggen, aan te wakkeren, te verdiepen, te prikkelen, te bevragen en aan te raken. Het resultaat van jouw werk is niet de voorstelling of een ander product, maar de impact die dit heeft op een ander: individuen, groepen of de samenleving als geheel. Jij weet met jouw veranderkracht het verschil te maken in jouw omgeving en context.

Een greep uit de mogelijkheden

Afgestudeerde studenten kunnen zowel binnen school als in de buitenschoolse educatie aan de slag. In de buitenschoolse educatie kun je aan de slag als zelfstandig cultureel ondernemer, bedenker en maker van theaterprojecten, theatermaker/ regisseur/ workshopgever in wijken, op festivals of in het theater, bij theatergezelschappen, theaterscholen en kunstencentra, bij educatieve diensten van theatergroepen en musea, als trainer in het bedrijfsleven of als publiekswerker bij theaters. Door onze manier van opleiden zijn er bovendien meer kansen in het mbo-onderwijs: zowel audiovisueel als in theatereducatie.

Titel en diploma

Onze afgestudeerden zijn bevoegd en startbekwaam voor zowel het primair onderwijs als het eerste en tweedegraadsgebied en daarmee ongegradeerd. Dat betekent dat je voor het vak theater in alle onderwijsvormen mag lesgeven: het basisonderwijs, onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Daarnaast kunnen afgestudeerden van een ongegradeerde opleiding terecht komen in educatieve functies buiten het reguliere onderwijs. De graad van het aan de opleiding verbonden diploma is BEd (Bachelor of Education).

Aan het werk

Als artisteducator heb je een grote kans op werk. Je kunt onder andere aan de slag:

  • als zelfstandig cultureel ondernemer, bedenker en maker van theaterprojecten;
  • als theatermaker/regisseur/workshopgever in wijken, op festivals of in het theater;
  • als theaterdocent en theatermaker binnen het onderwijs;
  • bij theatergezelschappen;
  • bij theaterscholen en kunstencentra;
  • bij educatieve diensten van theatergroepen en musea;
  • als trainer/speler in het bedrijfsleven;
  • als publiekswerker bij theaters.

Doorstuderen?

Wil je na de bacheloropleiding Artisteducator in Theater & Media doorstuderen? Dat kan onder andere met de masters Kunsteducatie, Performance Practices en Artist Educator.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden via Studielink