Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Vooropleidingen Conservatorium Zwolle
Menu Vooropleidingen Conservatorium Zwolle

ArtEZ Connected

ArtEZ Connected

Ben je scholier en heb je muzikaal talent? Met deze meerjarige vooropleiding in Zwolle vergroot je je kans om toegelaten te worden tot een muziekopleiding. Doe de vooropleiding in Zwolle en omstreken in samenwerking met je eigen (muziek)school.  

Direct aanmelden

In het kort

 • Werkdagen vol workshops en repetities op het Conservatorium
 • Muziektheorielessen bij een docent van jouw (muziek)school
 • Een aantal hoofdvaklessen van een Conservatoriumdocent
 • Keuze uit vijf studierichtingen: Jazz & Pop, MediaMusic, Klassieke Muziek, Muziektherapie en Docent Muziek

Deze vooropleiding is te volgen bij verschillende deelnemende scholen.

Na de opleiding weet je of een muziekstudie bij je past en ben je goed voorbereid op het toelatingsexamen.

Foto: Yuri Keukens

Programma

Het basisprogramma richt zich op de studierichtingen Jazz & Pop, MediaMusic, Klassieke Muziek, Muziektherapie en Docent Muziek.

 • Wekelijkse muziektheorieles door een muziekdocent op school. Deze lessen bereiden je voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium
 • Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ Conservatorium (naast de reguliere vocaal/instrumentaal lessen door je eigen muziekschool- of privédocent)
 • Twee werkdagen met workshops en repetitie bij ArtEZ
 • Voorspeelavond(en) op school
 • Oudergesprekken (voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs)
 • Overgangsaudities bij ArtEZ

Per school kan het programma enigszins verschillen.

 

Afsluitend muziektheorie-examen

Aan het eind van de vooropleiding doe je een muziektheorie-examen op het ArtEZ Conservatorium. Bij een voldoende resultaat krijg je een certificaat, waarmee je voor de theorie toelaatbaar bent tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

Kosten

 • €350,00 per leerling per jaar

  Dit zijn kosten van het basispakket; in overleg en indien gewenst kan de leerling voor meer hoofdvaklessen kiezen. Mocht de leerling geen muzieklessen hebben op eigen school kan de desbetreffende leerling in overleg de theorielessen volgen op het Conservatorium.

 • €350,00 per leerling per jaar

  Dit zijn kosten van het basispakket; in overleg en indien gewenst kan de leerling voor meer hoofdvaklessen kiezen. Mocht de leerling geen muzieklessen hebben op eigen school kan de desbetreffende leerling in overleg de theorielessen volgen op het Conservatorium.

 • €350,00 per leerling per jaar

Overgangsaudities

Jaarlijks speel je voor een commissie en die je voortgang bekijkt. De theoriedocent en de muziekschool- of privédocent zijn ook bij de voortgangsrapportage betrokken.

Toelating

Toelating is mogelijk vanaf het tweede jaar havo/vwo of vmbo-t. De toelatingsexamens vinden plaats in de maand juni. Tijdens het examen bij ArtEZ speel je een voorbereid repertoire.

1. Toelatingseisen Muziektheorie

 •  In de toelatingstest voor theorie wordt bekeken of met name je muzikaal gehoor voldoende is om aan de vooropleiding te kunnen beginnen.

  Je krijgt daarvoor een serie eenvoudige oefeningen:

  • Een toon nazingen
  • Een melodie nazingen
  • Een ritme naklappen
  • Horen hoeveel tonen er tegelijkertijd klinken

  Ook wordt er met notatie gewerkt. Je krijgt bijvoorbeeld een melodietje te zien en vervolgens een iets afwijkende melodie te horen. Dan wordt je de vraag gesteld waar de afwijking zit.

  Daarnaast kun je gevraagd worden eenvoudige ritmepatronen van blad uit te voeren.

  Je hoeft in principe niets voor te bereiden voor deze test.

  Een aandachtspunt: je moet wel een beetje noten kunnen lezen. Als je dat nog niet kunt, moet je dat vóór de test jezelf aanleren, eventueel met hulp van je docent.

2. Toelatingseisen Auditie

 • De auditie duurt maximaal 30 minuten en wordt afgenomen door een commissie van ten minste 3 docenten.

  Je bereidt 3 werken uit verschillende stijlperioden voor, waaronder tenminste 1 etude.

 • De auditie duurt een halve dag en bestaat uit een groepsauditie en een soloauditie.

  De groepsauditie

  De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.

  Wat wordt er van je verwacht:

  • Je kent het nummer zeer goed (uit het hoofd).
  • Je kent de vorm van het nummer.
  • Je hebt een akkoordschema gemaakt van dit nummer. Deze kan gemaakt zijn met behulp van een docent of een akkoordschema van internet dat goed gecheckt is. Voor de zangers: maak een akkoordpartij in de toonsoort die bij jouw stem past. Je bent in staat het nummer in te tellen.
  • Je hebt nagedacht over een intro en een outro.
  • Je kunt het stuk uitvoeren als in de originele versie, maar denkt ook na over: Wat wil je zelf met het nummer doen (andere groove / maatsoort / improvisaties / sfeer / tempo etc..). Tijdens dit onderdeel is een coach aanwezig om de tot standkoming van de uitvoering door de groep te begeleiden. Elke groep presenteert het nummer voor alle deelnemers van de toelatingsauditie.

  De soloauditie

  Voor de soloauditie moet je 3 stukken naar keuze, verschillend van sfeer en tempo, voorbereiden. De commissie kan ervoor kiezen slechts één van die drie nummers te laten spelen. Je mag een begeleider meenemen. De soloauditie is voor de commissie en alle deelnemers.

 • De inhoud van de auditie voor kandidaten voorlaatste jaren voortgezet onderwijs:

  1. Je bereidt 2 nummers in verschillende sfeer en tempo voor, waarvan minimaal 1 lied/song met eigen begeleiding. Deze begeleiding mag met piano of gitaar.
  2. De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.
  3. Leer ofwel de commissie, ofwel de andere kandidaten een a capella liedje dat je zelf mag uitkiezen.

  De auditie voor kandidaten in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs is dezelfde als voor de interne vooropleiding en vindt plaats in één van de drie ArtEZ-steden (kan dus ook voor een kandidaat uit Zwolle betekenen dat hij/zij/die naar Arnhem moet).

Deelnemende scholen

Zwolle:
Deltion College - Geert Topper, gtopper@deltion.nl
Meander College - Albert Dam, adam@meandercollege.nl

Almelo:
CSG Het Noordik - info@noordik.nl
Meppel: Stad & Esch - Hans Hooijer, hhooijer@stadenesch.nl
Meppel: CSG Dingstede – Gerdy Nentjes-Pelleboer – h.g.korterink@greijdanus.nl
Drachten: Friese Poort (MBO) Drachten - Jan Bartlema -  jbartlema@rocfriesepoort.nl

Meer info

Wil je meer weten over het lesrooster, de kosten of het specifieke programma, neem dan contact op met de Coördinator, João Ramos Marta via j.ramosmarta@artez.nl.

Je kunt ArtEZ Connected ook volgen in Arnhem en EnschedeOp de vooropleidingen en cursussen zijn de ArtEZ opleidingsvoorwaarden van toepassing.

 

Meld je aan voor deze vooropleiding