Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

Naast ondernemerschap en artistiek talent moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen om de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving te kunnen volgen.

Toelatingseisen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. Het profiel Cultuur en Maatschappij is niet vereist, maar kan wel een voordeel zijn.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

We toetsen:

  • Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
  • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en je toont daadkracht en discipline.
  • Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Let op! Voor afgestudeerden van een HBO kunstvakopleiding (Kuo) Fine Art of Vormgeving en afgestudeerden aan een tweedegraads docentenopleiding Tekenen, Handvaardigheid of Textiele werkvormen is er het programma Docent BKV op maat. Zij worden vrijgesteld van het toelatingsexamen en volgen alleen een intake procedure.

Portfolio en thuisopdracht

Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis, op school of in enig cursusverband hebt gemaakt. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. Zorg dat je je werk kunt toelichten.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen een thuisopdracht, die zal worden besproken op de toelatingsdag. Na aanmelding via Studielink krijg je informatie over de datum waarop je op de academie wordt verwacht. Ook krijg je de thuisopdrachten van de studie en een vragenformulier (cv) thuisgestuurd.

Toelatingsexamen

Je voert een gesprek met leden van de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit docenten en studenten van de opleiding Docent BKV. Tijdens het gesprek leg je de thuisopdrachten en een portfolio van jouw eigen vrije werk voor, bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, posters, etc. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. In het gesprek krijg je ruim de gelegenheid het werk en het proces toe te lichten. Uiteraard bespreken we ook je motivatie en geschiktheid voor het docentschap. Kun je communiceren over kunstwerken en weet je waarom je kunstonderwijs belangrijk vindt?

De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie of je wel of niet toegelaten wordt.

Toelatingsdata

10 februari 2018, 14 april 2018 en 9 juni 2018 

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Je mag maar op één locatie toelating doen. Ben je aangenomen, dan kun je eventueel nog switchen, want je toelating geldt voor zowel DBKV Zwolle als Arnhem. Als je voor een opleiding of specialisatie (anders dan DBKV) op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.