Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Animation Design
Menu Animation Design

Studie

Studie

Analoge en digitale animatietechnieken  

Je ontwikkelt jouw manier van kijken en vertellen door veel te tekenen en te maken, zowel met de hand als met behulp van digitale technieken. Het verhaal bepaalt de keuze voor het medium: live-action film, stopmotion, getekende animatie of 3D-animatie. De focus ligt – naast de techniek van 3D-computeranimatie – sterk op het leren vertellen met beweging.  

Ambachtelijk en experimenteel animeren 

Voor het werken aan artistieke producten heb je initiatief, durf, flexibiliteit en vasthoudendheid nodig. Animeren is een ambachtelijk vak, waarbij je leert vertellen door middel van bewegende beelden. Naast het planmatig leren hanteren van het proces, dat je in staat stelt om in professioneel teamverband te werken, leer je gebruik te maken van de vrije associatie en te experimenteren. Je wordt voortdurend uitgedaagd om je grenzen te verleggen en te zoeken naar een authentieke en vernieuwende wijze van vertellen en verbeelden. Je maakt werk dat betekenis krijgt voor jouw publiek.   

Waarneming als bron 

We focussen sterk op ‘de waarneming’ als bron voor je beelden. Het tekenen/schilderen naar de waarneming is van belang om herkenbare beelden te scheppen. Je leert scherp en kritisch te kijken en stelt vragen over wat je ziet. Waarnemen gaat over de vorm van afbeelden én over het begrijpen en interpreteren van wat je ziet. Dit helpt je om verhalen te vertellen.  

Studieopbouw

 • Beeldende en reflectieve ontwikkeling

  In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor je beeldende en reflectieve ontwikkeling. Er is veel aandacht voor een verbredende kijk op beeldende kunst en vormgeving. Voor de herfstvakantie staat een multidisciplinaire studiereis naar Berlijn op het programma. Hieraan doen alle beeldende studierichtingen in Zwolle mee. Veel studieonderdelen volg je in een gemengde klas met studenten Comic Design. De specifiek op animatie gerichte vakken en technische ondersteuning krijg je in de eigen groep.

  Reis naar Berlijn

  Voor de herfstvakantie staat een multidisciplinaire studiereis naar Berlijn op het programma. Het is een brede cultuurexcursie. Met ruimte voor een disciplinaire activiteit, bijvoorbeeld studiobezoek of presentatie van makers uit Berlijn. 

  Praktijkvakken

  Alle praktijkvakken, die wij vaklessen noemen, vormen tezamen het Individueel Onderzoek.
  Beeldend onderzoek, Animatie, Storytelling, Tekenen en Vormgeving.

  Hermes

  Hermes zijn beroepsvoorbereidende colleges met gastdocenten en alumni. Hermes biedt ook ruimte voor debat over actuele onderwerpen. 

  Theorie/reflectie

  In het Think-programma worden Kunstgeschiedenis en Filosofie met elkaar verbonden.

  Technische ondersteuning

  Technische basiscursussen.

  Projecten

  O.a. de multidisciplinaire projecten Winterlab en Zomerlab.

 • Ontwikkeling van verhalen 

  In het tweede jaar ga je aan de slag in de animatie- en AV-studio’s van de academie en in de studio van de jaargroep. Alle praktijkvakken vormen samen het Individueel onderzoek. In semester 3 bewerk je bestaande verhalen tot animaties. In semester 4 onderzoeken we andere bronnen om verhalen uit te maken dan een gegeven verhaal. Je docenten formuleren vanaf het tweede jaar voor elk semester een thematische opdracht, bijvoorbeeld een onderzoek naar ‘tijdgeest’. In alle vakken werk je aan deze opgave en doe je oefeningen die je helpen de opgave te volbrengen. Ook neem je deel aan vakspecifieke activiteiten, zoals filmfestivals en museumbezoeken. 
   
  In het voorjaar ga je samen met studenten Comic Design op studiereis naar Duisburg om te tekenen in een industrieel monument. In deze nieuwe, onbekende situatie, waarin het onderwerp van beeldend onderzoek overal rondom is, leer je een strategie te bepalen om het beeldend onderzoek aan te gaan. Dit vraagt bijna per definitie om een aanpak die nieuw voor je is en onzekerheid brengt. Belangrijk leerdoel is hierbij open te staan voor experiment, meer dan gericht te zijn op resultaat.

  Vakken in het tweede jaar 

  • Theorie/Reflectie (Kunstgeschiedenis en Filosofie) 
  • Individueel Onderzoek (Animatie, Storytelling, Tekenen, Vormgeving, HERMES) 
  • Technische vaardigheden 

  Multidisciplinair (Studiereis, WinterLab)

 • Verdieping en praktijk 

  In het derde jaar krijg je binnen het Individueel onderzoek opnieuw een thematische opdracht. De uitkomst kan een journalistiek beeldverhaal, een documentaire animatie of spannende fictie zijn. Je krijgt meer de ruimte om te werken vanuit jouw persoonlijke voorkeur en je gaat op zoek naar verdieping en profilering als maker. Je bereidt een stageperiode voor door je te oriënteren in de animatie-industrie en te solliciteren naar een stageplaats. Het tweede deel van het studiejaar loop je stage bij een animatiestudio of productiebedrijf. Je sluit de stage af met een stageverslag en een inhoudelijke voorbereiding van het afstudeerjaar. Begin juni bezoek je het Annecy International Animation Film Festival. 

   Vakken in het derde jaar 

  • Theorie/Reflectie (Kunstgeschiedenis, Filosofie en Theorie in Praktijk) 
  • Individueel Onderzoek (Animatie, Storytelling, Tekenen, HERMES,
  • Praktijk/exchange-voorbereiding)  
  • Multidisciplinair (WinterLab)  

  Exchange

  In plaats van het zesde semester in Zwolle te volgen kun je er ook voor kiezen om dit semester in het buitenland te gaan studeren. ArtEZ heeft contacten met een groot aantal kunsthogescholen in Europa en de rest van de wereld.  

 • Specialisatie en afstuderen 

  Tijdens het eindexamenjaar werk je aan de Meesterproef, een onderzoek naar een eindexamenwerk dat je persoonlijke talent en ambitie toont. Het onderzoek omvat beeldend, theoretisch/reflectief onderzoek. Het bevat bronnen en zelfgeschreven reflecties die de basis vormen voor het Essay. In het Essay toon je je visie op het maken van animatiefilms aan. Nadat het complete onderzoek is afgerond start je met de productie van de Meesterproef. Daarnaast werk je nog een korte periode aan een praktijkopdracht waarmee je aantoont dat je kunt werken voor een opdrachtgever en voor een bepaalde doelgroep. 
   
  In het vierde jaar word je begeleid door docenten animatie, storytelling, vormgeving, theorie/reflectie en heb je enkele ontmoetingen met een externe deskundige. Het is belangrijk en leerzaam om je werk te presenteren aan professionals die je werk niet kennen. Komt het over? Is het technisch en beeldend goed genoeg om de competitie met andere professionals aan te gaan? Bij animatie waren onder meer animator Mascha Halberstad (Superfelix) en Karen Holst Pellekaan (actrice, scenarist en schrijfster) externe deskundigen. 

  ArtEZ finals 


  Alle studenten tonen hun eindwerk tijdens de ArtEZ finals in Zwolle. Een bezoek aan deze eindexamenexpositie is een aanrader als je erover denkt de studie Animation Design te gaan doen. 

Human Matters 

Voor ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle is Human Matters een ideaal. Samenvattend zegt Human Matters dat de mens ertoe doet en dat die het waard is om voor te vechten in de huidige wereld. In een wereld die steeds grotere economische verschillen kent, in een wereld met steeds grotere gevaren voor democratie en leefbaarheid.  

Veel handmatig werk 

Om grip te krijgen op het ambacht van animatie maak je veel handmatig. Er wordt veel getekend, geknutseld, veelal direct onder de camera (stop-motion). Direct onder de camera werken kan op veel verschillende manieren: 2D (paper-cut, collage, tekenen, schilderen) en 3D (klei-animatie, poppen-animatie, animatie in een 3D gebouwde set). Daarnaast kun je werken met combinaties van technieken, bijvoorbeeld het gebruik van videomapping in een gebouwde set of het achteraf toepassen van met de computer gegenereerde special effects.  

 

Faciliteiten 

Als animatiestudent maak je intensief gebruik van de uitstekende studiofaciliteiten: een professionele fotostudio, een filmstudio met greenscreen, 3D-animatie/instructielokaal met 14 werkplekken, montagesuites, een geluidsopnamestudio, kleine studio’s met speciale animatietafels voor cell-animatie en computerinstructielokalen. 

Studeren in Zwolle 

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Zwolle

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink