Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Winterlab 2023

Het Winterlab is een artistiek interdisciplinair programma van ArtEZ University of the Arts Zwolle waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken met medestudenten onder leiding van artistieke professionals. 

Winterlab 2023

Inner & Outer acts

Dit jaar staat Winterlab in het teken van ‘inner & outer acts’ en wordt de student gestimuleerd om zowel een beweging naar binnen als naar buiten te maken. Het gaat uit van het idee dat in een artistieke praktijk de binnenwereld in contact treedt met de buitenwereld, maar dat dit geen eenrichtingsverkeer is: wanneer een gedachte of kunstwerk publiek wordt gemaakt, ontstaat er resonantie, wrijving en nieuwe informatie, die de maker vervolgens weer kan beïnvloeden. Iedere uitzending is ook een opname.

Aftermovie

Radio & Podcasts

Winterlab Podcasts

Beluister hieronder de podcasts die gemaakt zijn tijdens Winterlab!

PANEL Podcast afl. 1 | ArtEZ Winterlab 2023

 

Cultuur Censuur Podcast afl. 1 | ArtEZ Winterlab 2023

 
 

 
Stiekem Naar Binnen Kijken Podcast afl. 1 | ArtEZ Winterlab 2023 

 

Stiekem Naar Binnen Kijken Podcast afl. 2 | ArtEZ Winterlab 2023

 
 
 
  

Winterlab Radio

Listen Live!

Programma

Naast de activiteiten in de Labs heeft Winterlab ook een publiek programma dat bestaat uit verschillende activiteiten als lezingen, performances en presentaties. Benieuwd? Check de planning hieronder!


 • Opening Winterlab + luisteroefening met Pamela Jordan

  Tijd: 10:30 - 11:15 uur (10:00 uur deuren open)
  Locatie: Academiehuis Zwolle | Grote Markt 18

  Winterlab 2023 gaat van start in het Academiehuis. Deze meer dan 600 jaar oude kerk zou je ook als een overdekt plein kunnen beschouwen.

  Curatoren Radna Rumping en Michiel van Iersel geven een korte introductie op deze editie van Winterlab en het idee van ‘inner & outer acts’. Daarna vindt er een collectieve luisteroefening plaats onder leiding van Pamela Jordan. Zij is een architect en onderzoeker die geluid inzet om historische en ruimtelijke ontwerpen in gebouwde omgevingen uit het recente en verre verleden te analyseren. In haar onderzoek maakt ze gebruik van veldopnames, maar ook deep listening technieken. 

  In deze korte oefening leren we de omgeving niet slechts te horen, maar er naar te luisteren.


 • Inner acts | Gesprek met Emma van Meyeren, Sanne Boekel & Radna Rumping 

  Tijd: 10:00 - 11:00 uur
  Locatie: Kantine | ArtEZ Sophiagebouw | Rhijnvis Feithlaan

  Een beweging naar binnen maken, hoe doe je dat eigenlijk? Dit Winterlab heeft als thema ‘inner & outer acts’ en voor veel kunstenaars, musici, ontwerpers en theatermakers zal de beweging naar buiten haast vanzelfsprekend zijn: het is het publiek maken van een artistieke praktijk. Maar wat kunnen we verstaan onder ‘inner acts’? Deze ochtend gaat Radna Rumping hierover in gesprek met schrijver Emma van Meijeren en illustrator Sanne Boekel. We gaan onder andere in op technieken die je kunt inzetten om jouw binnenwereld te leren kennen, en hoe dat jouw artistieke proces kan voeden. Er is ruimte om vragen te stellen en ook eigen ervaringen te delen.

  Illustraties door Gloria Anzaldúa 

   


 • Lecture-performance Raoni Muzho Saleh

  Tijd: 10:00 - 11:00 uur
  Locatie: Reulandzaal | ArtEZ Conservatorium | Aan de Stadsmuur 88

  Op de dag die in het teken staat van ‘Outer acts’ beginnen we met een lecture-performance door choreograaf en danser Raoni Muzho Saleh. Hij vraagt zich af hoe we een cultuur kunnen creëren die de gemeenschappelijkheid van verlies en rouwprocessen waarborgt.

  In de westerse cultuur - en specifieker zou je kunnen zeggen de Nederlandse cultuur - is het niet gebruikelijk verdriet op emotionele wijze te uiten en publiek te maken. Daardoor blijft rouw vaak bij een individu, in plaats van dat het collectief gedragen wordt. Raoni is geïnteresseerd in de collectieve klaagzang, en laat zich in zijn werk inspireren door de kreun; als een voorouder, mentor en als een oude vriend. Zijn onderzoek neemt de vorm aan van zowel performances als collectieve bijeenkomsten die hij ‘Mourning Socialities’ noemt.

  Tijdens deze lecture-performance gaat Raoni dieper in op het onderzoek, gevolgd door een gesprek met Radna Rumping. In tegenstelling tot Raoni’s Lab is deze openbare presentatie niet participatief: je hoeft dus niet zelf mee te doen, maar kunt al luisterend kennis maken met zijn praktijk die gaat over rouw, rituelen, geluid en collectiviteit.

   


 • Presentatie Danielle Gallia-Kind i.s.m. Oryan Zacks | Biofeedback based lecture: Tell me something I don't know

  Tijd: 10:00 - 11:00 uur 
  Locatie: Lezingzaal | Perron 038 | Hanzelaan 95B

  Onze eerste ‘outer act’, onze eerste feedback, is onze hartslag. Soms, als we naar muziek luisteren die correleert met de bpm van ons hart, voelen we ons goed, zonder te weten waarom. In zeldzame gevallen stoppen we en meten we onze hartslag. Luisteren naar of het voelen van ons kloppend hart verbindt ons rechtstreeks met ons wezenlijk bestaan. Soms voelen we ons hart van binnenuit, maar meestal hebben we een brug nodig - om van buiten naar binnen te gaan.

  In deze lezing over het artistiek-wetenschappelijke project ‘Feedback - biofeedback based performance’, zal choreograaf en educator Danielle Gallia-Kind, samen met danser en onderzoeker Oryan Zacks, je uitnodigen om de rol van feedback, resonantie en verbeelding in je persoonlijke en artistieke leven te heroverwegen. Tijdens de presentatie zullen enkele vrijwilligers uit het publiek worden gevraagd zich zich te verbinden met biofeedback-sensoren.

  Danielle Gallia-Kind (1985) is een Israëlische choreograaf, performer, educator en beoefenaar van de Ilan Lev Methode (een vorm van lichaamstherapie), die momenteel in Nederland woont en werkt vanwege haar MA opleiding aan ArtEZ. Haar werk wordt gepresenteerd in theaters, musea en op festivals. Haar huidige artistieke onderzoek richt zich op M/otherhood als een fysieke taal die het waard is om gevierd te worden door middel van dans. Hoop en optimisme zijn sleutelelementen in het werk van Danielle, waar menselijke lichamelijkheid een ontmoetingspunt is tussen mensen, twijfels en offers aan de wereld waarin we leven.  Ze werkt met en voor het fysieke lichaam en de bewuste geest. Ze voelt zich aangetrokken tot de behoefte van het lichaam om zich uit te drukken in een exacte vorm en tegelijkertijd zonder vorm.

  Oryan Zacks (1989) is onderzoeker, educator en danser. Haar onderzoek vindt plaats in het lab, de bibliotheek, de studio en op het podium. Ze is vooral geïnteresseerd in de ontmoeting tussen kunst, wetenschap en filosofie. Oryan werkt momenteel aan haar Ph.D. aan het Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, waarbij ze zich richt op theoretische biologie en de filosofie van de neurowetenschappen. Via haar onderzoek probeert ze de evolutionaire oorsprong van verbeelding en de relatie met bewustzijn, geheugen en leren bloot te leggen.


  Launch podcast 

  Tijd: 16:00 - 17:00 uur
  Locatie: Kantine | ArtEZ Sophiagebouw | Rhijnvis Feithlaan 50

  Tijdens een live radio show - bij te wonen in de kantine of online te beluisteren via winterlab.artez.nl - wordt de podcast gelanceerd die het Lab van Coen Wittenveen en Rob Peeters heeft gemaakt, en een raakvlak heeft met de stad Zwolle. Studenten vertellen over hun proces en daarna gaan de verschillende episodes in première.


 • Op zoek naar een incoherent verhaal | Lezing door Dieuwke Slump

  Tijd: 10:00 - 11:00 uur 
  Locatie: Lezingzaal | Perron 038 | Hanzelaan 95B

  In de lezing ‘Op zoek naar een incoherent verhaal - van een onderdrukkend archief, naar een anarchief open voor meerdere perspectieven, stemmen en narratieven’ gaat interdisciplinair kunstenaar en theaterdocent Dieuwke Slump dieper in op het ontstaan van het archief en de verbinding ervan met macht en (koloniale) machtsstructuren. Hiertegenover stelt ze het anarchief voor, een tegen-archief dat rebelleert tegen deze structuren en gebruik maakt van een aantal bewegingen om open te zijn voor meerdere perspectieven, narratieven en stemmen.

  Er zullen praktijkvoorbeelden gedeeld worden en je wordt zelf aan het denken gezet voor het creëren van je eigen anarchief, waar je deze dag mee aan de slag gaat.

  Het werk van Dieuwke Slump cirkelt rond archieven. Ze erkent het gevaar van een enkel verhaal, vaak geproduceerd door het archief, en breekt de machts-dynamiek en -structuren open door gebruik te maken van (science) fiction, alchemie, poëzie en chaos. Dieuwke zoekt voortdurend naar andere verhalen, andere toekomsten, andere-dan-menselijke-vertellers. Haar werk kan de vorm aannemen van (gedelegeerde) performance, tekst en installatie, waarin spiegelende

  processen centraal staan. Lesgeven is een integraal onderdeel van haar artistieke praktijk, ze verkent fragmenten van haar werk met onder andere  middelbare scholieren en mensen met mentale uitdagingen. Vervolgens laat zij hun inbreng en ervaringen met het werk ook weer nieuw werk besmetten, in een voortdurende dialoog.


  Open huis Future Storytelling Labs

  Tijd: 10:00 - 16:00 uur
  Locatie: Sophiagebouw


  Collectieve afsluiting + Presentatie anarchieven

  Tijd: 16:30 - 18:00 uur (16:00 uur deuren open)
  Locatie: Academiehuis Zwolle | Grote Markt 18

  We eindigen de week waar we begonnen zijn, in het Academiehuis. Maar nu ben je de ervaring van het Winterlab rijker. Wat neem je mee? Dat kun je figuurlijk zien, wat heb je geleerd neem je mee de toekomst in, maar we vragen je ook letterlijk iets mee te nemen: een anarchief. In de collectieve opdracht van Dieuwke Slump staat beschreven wat we hieronder verstaan.

  Vanaf 16.00 uur zijn de deuren van de kerk open en ben je welkom om jouw anarchief in de ruimte te plaatsen. We vragen iedereen om op tijd aanwezig te zijn, zodat we om 16.30 de week gezamenlijk kunnen afsluiten. Daarna is er de gelegenheid een drankje te drinken, elkaars anarchieven te bekijken, en van gedachten te wisselen.

Outer acts

Op de woensdag- en donderdagmiddag vinden allerlei verschillende ‘outer acts’ plaats georganiseerd door verschillende Labs. Iedere groep maakt dan een beweging naar buiten, en sommige van deze ‘outer acts’ zijn openbaar toegankelijk. 


 • RADIOLAB 1 | 12:00 - 18:00 uur | ArtEZ Kantine Sophiagebouw en online stream deze link
  In dit eerste programma van RadioLab 1 zul je nonstop mixtapes, interviews, vragenvuur en 4 kwartier genreplezier kunnen horen. En niet alleen de RadioLab studenten zelf zijn te horen; ze zullen ook mensen interviewen of verzoeknummers laten insturen. Een chaotisch programma vol met nieuwe muziek, leuke mensen, en eye opening vragen- kom zeker langs, of luister via de site!

  Klinken | 13:00 - 13:15 | ArtEZ Trappenhuis Sophiagebouw
  Voor deze 'outer act' kun je op elke plek in het Sophiagebouw zijn! Want dit is namelijk een collectieve oefening waarin we gezamenlijk in een klokkentoren transformeren, door Pamela Jordan (start om 12.50, te horen vanaf 13.00 uur).

  Collectieve klaagzang performance (try out) | 14:30 - 15:00 uur | ArtEZ Kantine Sophiagebouw
  Het Lab van Raoni Muzho Saleh onderzoekt tijdens Winterlab de affectieve kracht van de stem door middel van de kreun. Samen werken ze aan een collectieve klaagzang. Als een meerstemming kreunend koor treden ze vandaag naar buiten voor een eerste try-out. 

  Ritueel vuur | 17:00 - 18:30 uur | ArtEZ Binnenplaats Sophiagebouw
  De studenten van het Lab van kunstenaar Elioa Steffen werken samen aan ‘A Grief and Praise Ritual’. Dat zal plaatsvinden op de binnenplaats van het ArtEZ Sophiagebouw, wanneer het donker wordt. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, ervaring is niet nodig.

  Alle verdriet, vreugde en andere emoties zijn welkom. Dit is een participatief ritueel, maar je mag ook in de rol van toeschouwer blijven. Bij sommige activiteiten wordt met klei gewerkt en we zullen zo’n anderhalf à twee uur buiten zijn, dus kleed je daarop aan. Voor lichte versnaperingen wordt gezorgd.

   

 • Launch podcast | 16:00 - 17:00 | ArtEZ Kantine Sophiagebouw | Rhijnvis Feithlaan 50
  Tijdens een live radio show - bij te wonen in de kantine of online te beluisteren via winterlab.artez.nl - wordt de podcast gelanceerd die het Lab van Coen Wittenveen en Rob Peeters heeft gemaakt, en een raakvlak heeft met de stad Zwolle. Studenten vertellen over hun proces en daarna gaan de verschillende episodes in première.

   

Beeld