Artist Educator

 

"If art is to change the world, then artists must become agents of change."
John Johnston, Head of the Master Artist Educator, ArtEZ Nederland

International Master Artist Educator (iMAE) is een innovatief, interdisciplinair  studieprogramma dat het artistieke potentieel van de kunst wil inzetten om de uitdagingen van het hedendaagse leven wereldwijd het hoofd te bieden. Het programma inspireert kunstenaars praktijkgerichte methodologieën te ontwikkelen die een tegengeluid vormen voor verhalen die uitnodigen tot wantrouwen en conflict. iMAE wil de collectieve kracht van de kunst aanwenden als 'lerend vermogen' en zo kritische educatie stimuleren door middel van de totstandbrenging van sociaal bewogen publieke kunstprojecten. Een artist educator is een creatieve activist die zijn of haar activiteiten aanwendt om interventie en sociale verandering teweeg te brengen.

Een iMAE-afgestudeerde is een 'agent of change', die zijn of haar werkzaamheden op lokaal, nationaal en internationaal niveau uitvoert. Hij/zij werkt samen met personen en gemeenschappen in overheids- en particuliere organisaties. Als iMAE-afgestudeerde onderzoek je hoe je de creatieve kracht van de kunst kunt gebruiken om verandering in gang te zetten. 

Dit is Artist Educator bij ArtEZ:

  • Een interdisciplinair studieprogramma.
  • Seminars verzorgd door een zeer ervaren team (inter)nationaal vermaarde kunstenaars en docenten.
  • Nadruk op het verdiepen van praktijkervaring door middel van werken in een gezamenlijke studioruimte.
  • Stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten in verschillende (in)formele leeromgevingen.
  • Je eigen, onafhankelijk onderzoek wordt ondersteund door een praktijkgerichte studiegemeenschap.
  •  Het programma plaatst de kunstenaar in een gemeenschap om zo een verschuiving van individuele activiteiten naar samenwerkingsprojecten te stimuleren. 
  •  Internationaal veldwerk op het gebied van ontwikkelingsonderwijs, conflictoplossing en conflicttransformatie. 
  •  Volledig geaccrediteerd programma gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en erkend door de DUO-lerarenstudiebeurs.

Na afronding van deze masteropleiding draag je de internationaal erkende titel Master of Education in Arts. 

 

 

"Toen ik daar stond, voor een van de belangrijkste besluitvormingsinstellingen ter wereld, voelde ik me machtig. Machtig als kunstenaar, als iemand die een verschil kan maken. Ik vind dat kunstenaars de verantwoordelijkheid hebben de maatschappij te ondersteunen, om de ontbrekende poot van de stoel te zijn. We kunnen veranderingen in gang zetten, de wereld tonen wat er allemaal mogelijk is en een positieve invloed uitoefenen op de maatschappij."

Studente Merel van der Velde over veldwerk
Genève, 2016