Animation Design

Visie

Een animator is een verteller die een verhaal op filmische wijze vormgeeft.

Sytse van de Zee
Hoofd Animation Design

Visie

Tijdens de studie Animation Design in Zwolle leer je te animeren, waarbij het vertellen van een verhaal centraal staat. Bewegende beelden zijn dankzij de smartphone, tablet en andere digitale media snel toegankelijk en makkelijk te verspreiden. Wat zijn de verhalen die ons raken? Wanneer krijgt beeld voor ons betekenis? Wat blijft vluchtig? En hoe maak je een betekenisvol verhaal?


 

Een animator is een verteller die een verhaal op filmische wijze vormgeeft. Het creëren van inhoud, het auteurschap is belangrijk. Tijdens de studie Animation Design ontwikkel je daarom een persoonlijke wijze van vertellen. Het vak storytelling besteedt aandacht aan de fundamenten van het schrijven van verhalen.

Professionele animatie

Je werkt ideeën uit tot verhalen, journalistieke items en informatieve producten, waarin je auteur bent én professioneel maker. Resultaat hiervan zijn toegepaste producties, zoals commercials, gebruiksaanwijzingen, banners, informatieve items en animatiefilms met een zelfgekozen inhoud. Je leert het professionele proces te hanteren voor de productie van animatiefilms. Daarin ontwikkel je deelproducten, zoals het scenario, personages, het storyboard en het moving storyboard.

Analoge en digitale animatietechnieken

Je ontwikkelt jouw manier van kijken en vertellen door veel te tekenen en te maken, zowel met de hand als met behulp van digitale technieken. Het verhaal bepaalt de keuze voor het medium: live-action film, stopmotion, getekende animatie of 3D-animatie (bijv. werken met poppen/armatures/combinaties van animatie en live-action etc.). De focus ligt op het leren vertellen met beweging en minder op de techniek van 3D-computeranimatie.

Ambachtelijk en experimenteel animeren

Animeren is een ambachtelijk vak, waarbij je leert vertellen door middel van bewegende beelden. Goed animeren is gebaseerd op kunnen tekenen en de vaardigheid om een beweging natuurlijk en expressief te laten verlopen. Naast het planmatig leren hanteren van het professionele proces, dat je in staat stelt om in professioneel teamverband te werken, leer je gebruik te maken van de vrije associatie en te experimenteren. Je wordt voortdurend uitgedaagd om jouw grenzen te verleggen en te zoeken naar een authentieke en vernieuwende wijze van vertellen en verbeelden.

Samenwerken met opleidingen

Bij Animation Design willen we specialisten opleiden die kunnen samenwerken. In de beroepspraktijk werken animatoren in teams en wisselend als auteur en in opdracht. Samenwerkingsprojecten uitgevoerd tussen verschillende studierichtingen lopen als een rode draad door de gehele opleiding heen.

Reflectie

Het maakproces wordt gevoed door vakken waarin kennis wordt overgedragen over kunst, cultuur en de beroepspraktijk en waar je leert nadenken over de eigen rol als maker. Je weet na deze studie wat je wilt vertellen, aan wie je wilt vertellen, hoe je het maakt en hoe je jouw publiek kunt bereiken.