Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Lectoraat Art education as Critical Tactics
Menu Lectoraat Art education as Critical Tactics
Alle lectoraten   Kenniskring

Kenniskring

Kenniskring

Het lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT) werkt nauw samen met een uitgebreide kenniskring. Het lectoraat beschikt daarnaast over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers en werkt intensief samen met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ. Het lectoraat werkt tevens samen met externe partners lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Samenwerkingspartners

Naast een uitgebreide kenniskring beschikt het lectoraat Art education as Critical Tactics over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers op de verschillende deelterreinen en wordt intensief samengewerkt met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ University of the Arts.

Met externe partners, lokaal, regionaal, internationaal op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie. Een belangrijke partner is de Universiteit van Amsterdam, waar 4 onderzoekers aan hun PhD werken t.w. Drs. Olga Potters met als promotor Prof. Dr. Joke Voogt, Drs. Joanne Dijkman met als promotor Prof.dr. René Boomkens, Drs. Elsbeth Veldpape met als promotor Prof.dr. Christa-Maria Lerm-Hayes, en Drs. Silvia Russel met als promotor Prof. Dr. Hanneke van Laarhoven. Daarnaast  is een onderzoek netwerkgroep opgericht binnen de zeer prominente onderzoeksschool van de humanities faculteit van de UvA - Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA), waaraan  Dr. Fabiola Camuti, Dr. John Johnston en Dr. Jeroen Lutters het voortouw nemen.