Summerschool Comic Design

Programma

‘De Summerschool is een inspirerende ruimte om mensen met eenzelfde belangstelling te ontmoeten’

Sytse van der Zee
hoofd Animation Design en Comic Design

Programma

Het programma voor de Summerschool Comic Design is ontwikkeld voor professionals en gevorderde studenten.

Je werkt in de inspirerende omgeving van een goed geoutilleerd academiegebouw. Het programma bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. ’s Ochtends zijn er inleidende lezingen en/of workshops. ‘s Middag werk je aan je eigen onderzoek en product.

Accent op storytelling

Inhoud geven aan je verhaal staat centraal. Want een goed verhaal is bepalend voor de kwaliteit van je strip: Vertelling en verbeelding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net zoals vorm en inhoud dat zijn in elke kunstdiscipline. 

Accent op waarneming

De Summerschool focust op het hanteren van empirisch onderzoek als uitgangspunt voor de ontwikkeling van verhalen. We gaan uit van de waarneming als bron voor vertellen en verbeelden.

Je leert

- je directe omgeving en je eigen observatievermogen in te zetten voor de ontwikkeling van een beeldverhaal
- het werkproces voor de ontwikkeling van je beeldverhaal te structureren
- te reflecteren op je eigen handeling in het ontwerpproces

 Je ontmoet

- collegamakers vanuit diverse beeldende disciplines en mogelijk ook schrijvers
- gerenommeerde makers van beeldverhalen

Resultaat:

- de focus ligt op het proces van het ontwikkelen van een beeldverhaal
- aan het einde van de week staat een kort beeldverhaal in de steigers, klaar voor nadere uitwerking en/of afronding