Muziektherapie

Visie

‘Music Therapy is Heartwork’

There are multiple ways of knowing, multiple ways of interacting and multiple opportunities for practice…

(John Hattie)

Carola Werger
Hoofd Muziektherapie

Visie

Een muziektherapeut is in de visie van ArtEZ een musicus die zijn muzikale vaardigheden inzet als middel in veranderingsprocessen. Tijdens de opleiding leer je hoe je muziek methodisch kunt gebruiken in de behandeling of begeleiding van cliënten met diverse problemen of hulpvragen. Daarvoor wordt intensief aandacht besteed aan je eigen muzikale en persoonlijke ontwikkeling.

Een professionele muziektherapeut helpt cliënten door het hanteren van specifieke methodes en technieken, met gecomponeerde of overgeleverde muziek, door improvisatie en begeleiding op diverse instrumenten.

Studeren aan het Conservatorium

ArtEZ Muziektherapie is de enige opleiding muziektherapie in Nederland die aan een conservatorium wordt gegeven. Tijdens je studie krijg je een brede muzikale opleiding. Je moet overweg kunnen met diverse instrumenten en niet te vergeten, je stem. Je krijgt onder andere lessen piano, zang en slagwerk en les op je eigen instrument. Het improviserend musiceren neemt een belangrijke plaats in, zowel in de muziekvakken als in de vakken methodiek en zelfervaring. In de Werkplaats Muziektheorie is het schrijven van muziek de basis voor het ontwikkelen en leren beheersen van muziektheoretische principes.

Muziektherapeutische kennis


Voor je toekomstige werkplek heb je natuurlijk ook therapeutische kennis en vaardigheden nodig. Je leert muziek in te zetten als middel voor verandering, stabilisatie, acceptatie of ontwikkeling. Je krijgt les in vakken als methodiek, muziekpsychologie, zelfervaring en gezondheidsleer. Verschillende intensieve stages zorgen ervoor dat je de beroepspraktijk leert kennen.

Muziektherapie wetenschappelijk onderbouwd

Binnen de studie is veel aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muziek inderdaad iets doet met mensen. De opleiding Muziektherapie zelf heeft ook een aantal wetenschappers in huis. Zo promoveerde Annemiek Vink in 2013 op haar onderzoek naar muziek en bewegen bij dementie. In 2014 promoveerde Laurien Hakvoort met haar proefschrift over de invloed van muziektherapie op dadergedrag bij TBS-gestelden. Monique van Bruggen-Rufi is bezig met een (promotie)onderzoek over de effecten van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington. De opleiding heeft een eigen kenniscentrum en een lectoraat Muziektherapie.