Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Muziektherapie

Visie

Visie

Dit vak oefen je uit met je hart. Daarom ligt bij alles wat we doen het streven naar gelijkheid in diversiteit aan de basis. 

Onze missie is deskundige en communicatief vaardige muziektherapeuten op te leiden, die zich flexibel in het werkveld kunnen bewegen. Musici die hun vaardigheden in een brede therapeutische context inzetten en deze toegankelijk maken voor iedereen. 

Muziektherapie: innoverend en altijd betekenisvol

We zien het als onze uitdaging onze studenten op te leiden tot mensen die niet alleen vragen beantwoorden, maar ze ook stellen. Mensen die bijdragen leveren aan de toekomstige ontwikkelingen in ons werkveld en die met een ondernemende geest de wereld blijven verkennen om te ontdekken waar hun bijdrage het meest betekenisvol is. We omarmen technologie als middel om onze reikwijdte te vergroten.

Muziektherapie gebruikt technologie

Muziektherapie: visie op het vakgebied

De beroepspraktijk van de muziektherapeut heeft verschillende doelgroepen en kent tal van werkwijzen. Daarom kiezen wij bewust voor leren vanuit casuïstiek. Zo komen onze studenten al in het begin van de studie in aanraking met de diversiteit van het werkveld.

Visie op de muziektherapeut

Een muziektherapeut is in onze visie een bekwaam musicus en daarom kiezen wij ervoor onderdeel uit te maken van het ArtEZ Conservatorium.
Hij of zij zet muzikale kennis en kunde in als middel in veranderingsprocessen. De muziektherapeut heeft een verkennende attitude, gericht op het aansluiten op de werkelijke behoefte en mogelijkheden van de individuele cliënt, groep of organisaties. Bovenal werkt de therapeut vanuit betrokkenheid. Music Therapy is Heartwork.

Muziektherapie en wetenschap

Recent onderzoek heeft aangetoond dat muziek inderdaad iets doet met het brein. De opleiding Muziektherapie erkent niet alleen de meerwaarde van een wetenschappelijke onderbouwing, maar doet ook zelf actief aan onderzoek.