Honours Programme 'Theory and Research'

Het Honours Programme is bedoeld voor kunststudenten die op zoek zijn naar perspectieven en uitdagingen die zich buiten hun eigen creatieve terrein bevinden.

Dit is het Honours Programme 'Theory and Research' bij ArtEZ:

  • Engelstalig programma met de nadruk op kritisch denken en een kritische dialoog
  • Eén groep met verschillende kunstdisciplines
  • Wekelijks lezingen, discussies en workshops over theorie en onderzoek in de kunsten
  • Twee jaar, naast de bacheloropleiding.

In het Honours Programme word je aangemoedigd om je visie beter te verwoorden en jouw werk in een bredere context te plaatsen. Het biedt een basis voor verder onderzoek - artistiek, wetenschappelijk of anderszins.


Aankondiging (update 25 juni 2020)


Honours Programme verandert van koers. Daardoor is het nu niet mogelijk om je aan te melden voor het programma.
Het nieuwe programma gaat januari 2021 van start.
In het najaar vind je op deze pagina de nieuwe informatie. Ben je al studenten bij ArtEZ? Dan ontvang je een mail en kun je via intranet de laatste stand van zaken volgen. 

Team Honours Programme || Lectoraat Theorie in de kunsten