Honours Programme 'Theory and Research'

Het Honours Programme is bedoeld voor kunststudenten die op zoek zijn naar perspectieven en uitdagingen die zich buiten hun eigen creatieve terrein bevinden.

Dit is het Honours Programme 'Theory and Research' bij ArtEZ:

  • Engelstalig programma met de nadruk op kritisch denken en een kritische dialoog
  • Eén groep met verschillende kunstdisciplines
  • Wekelijks lezingen, discussies en workshops over theorie en onderzoek in de kunsten
  • Twee jaar, naast de bacheloropleiding.

In het Honours Programme word je aangemoedigd om je visie beter te verwoorden en jouw werk in een bredere context te plaatsen. Het biedt een basis voor verder onderzoek - artistiek, wetenschappelijk of anderszins.