Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Muziektherapie

Toelating

Toelating

Ben je talentvol, betrokken en wil je de liefde voor muziek en je talent inzetten om anderen te helpen, dan is de opleiding Muziektherapie de juiste keuze.

Studeren tijdens Corona

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over studievoorlichting, toelating en studeren bij ArtEZ tijdens corona. 

Aanmelden

Aanmelden doe je voor 1 mei via Studielink Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.

Direct aanmelden bij Studielink

Toelatingseisen Muziektherapie

Dit zijn de diploma- en taaleisen waar je aan moet voldoen:

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;

 • Voor deze opleiding gelden taaleisen

 • Motivatiebrief;

 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (auditie en theorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Motivatiebrief

Het college van examinatoren wil zicht krijgen op je persoonlijke ontwikkeling. Dit staat in verband met de psychische belasting die het toekomstige werkveld van je vraagt. Stuur zo snel mogelijk na je aanmelding - uiterlijk twee weken vóór het toelatingsexamen - een brief aan de opleiding Muziektherapie via conservatorium.enschede@artez.nl . In de brief motiveer je de keuze voor het vak muziektherapie.

Vocale en instrumentale toelatingseisen

We letten op de volgende zaken tijdens het toelatingsexamen.

  • Er wordt gelet op expressie/voordracht, waarbij emotiebeleving hoorbaar moet zijn, hetgeen tot uiting komt in frasering, tempo, dynamiek en kleuring

  • Je hebt aantoonbare ervaring met (samen) musiceren, bijvoorbeeld muziekles, orkest, band, combo.

  • Je beschikt over een goede techniek en kunt zuiver intoneren.

  • Je kunt zowel soleren als samen met een begeleiding musiceren.

  • Er wordt gelet op expressie/voordracht, waarbij tekstbeleving hoorbaar moet zijn, hetgeen tot uiting komt in frasering, tempo, dynamiek en stembuigingen (bij gedicht).

  • Je hebt aantoonbare ervaring met zingen, bijvoorbeeld zangles, koor, band, solozang.

  • Je beschikt over een goed functionerend (gezond) stemapparaat, waarbij je beoordeeld wordt op ontwikkelbaarheid van verschillend stemgebruik, zoals je spreekstem en je zangstem.

  • Je kunt zuiver intoneren, zowel a capella als begeleid.

 • Tijdens de theoretische toelating word je door een muziektheoriedocent getest op een aantal onderdelen. De docent zal met name testen of je muziektheoretische vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Het gaat er dus niet om dat je alles perfect beheerst maar dat je laat zien dat je basiskennis en vaardigheden bezit die tijdens je opleiding ontwikkeld kunnen worden tot het gewenste niveau.

Voorbereiding toelatingsexamen

Stel in drievoud een programma samen van de stukken en de naam van de artiest/componist die je laat horen tijdens het toelatingsexamen. Stop deze, samen met de bijbehorende bladmuziek of tekst met akkoorden en een kopie van je motivatiebrief in drie mapjes en neem deze mee naar het toelatingsexamen. In alle gevallen geldt dat als je nog een ander instrument bespeelt of je hebt eigen composities gemaakt, je dit ook mag inpassen in het programma dat je wilt voorspelen. 

Programma-Eisen

1.a. instrumentaal hoofdvak:

 • Drie instrumentale werken voor je hoofdinstrument, verschillend van stijl, karakter en expressie. Afhankelijk van je voorkeur en ervaring kan dit klassiek of lichte muziek zijn (bijv. een etude, solosonate, ensemblestuk , bandrepertoire, jazzstandard, etc). Bij het voorspelen mag je gebruik maken van je eigen begeleider, band of ensemble.

1.b. hoofdvak zang:

 • Vier liederen waarvan tenminste één klassiek, één lichte muziek en één a capella. Liederen dienen te variëren in tempo en stijl en een omvang van minimaal één octaaf te hebben. Geschikt klassiek repertoire: vocalises van Concone, Marchesi, Vaccai, Arie Antiche, Unterrichtslieder, Elisabethan Lovesongs, volksliederen. Zangles bij een klassieke zangdocent ter voorbereiding wordt geadviseerd. ‘Licht’ repertoire: musicals, (Nederlandstalige) popsongs, jazz-standards, kleinkunst, kinderlied, volkslied, chansons. Indien van toepassing: medicijngebruik, dat de stem kan beïnvloeden, vermelden.
 • Een (literair) gedicht dat je wilt voordragen.

2. Een (eenvoudig) stuk op een akkoordinstrument, dit mag ook een eenvoudige liedbegeleiding zijn.

3. Twee liederen die je voorzingt, verschillend van stijl en genre (bij voorkeur één klassiek en één lichte muziek). Je mag jezelf hierbij begeleiden op gitaar of piano.

Bespeel je nog een ander instrument of heb je eigen composities gemaakt, dan mag je dit ook inpassen in het programma dat je wilt voorspelen.

OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, Doraly Vermeulen (55)
OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, foto Doraly Vermeulen 

Toelatingsexamen

Data toelatingsexamens 2021:

 • Zaterdag 13 februari,
 • Zaterdag 6 maart,
 • Zaterdag 10 april,
 • Zaterdag 29 mei.

Auditie en Muziektheorie

De toelatingsexamens voor de opleiding Muziektherapie vinden plaats tussen april en juni en worden afgenomen door een breed samengestelde commissie, het college van examinatoren, bestaande uit docenten die verbonden zijn aan deze opleiding. Je krijgt bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen die gescheiden worden afgenomen:

  • Tijdens de auditie van 45 minuten presenteer je jezelf door het spelen en zingen van het door jouw voorbereide repertoire. De toelatingscommissie maakt een keuze uit je programma.
  • Elke kandidaat zingt twee liederen voor, verschillend van stijl en genre (bij voorkeur één klassiek en één lichte muziek). Je mag jezelf hierbij begeleiden op gitaar of piano.
  • De commissie geeft je tijdens je auditie een korte improvisatieopdracht.
  • Een motivatiegesprek naar aanleiding van je motivatiebrief maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens dit gesprek kan ook een eventuele studiebeperking worden besproken, denk aan dyslexie of een stoornis in het autistisch spectrum. We denken graag met je mee hoe we je hierbij kunnen ondersteunen om je opleiding met succes te volgen.
 • Bij de individuele toets beginnen we op een eenvoudig niveau en wordt de opdracht steeds iets lastiger gemaakt tot het voor jou hoogste niveau bereikt is. Tijdens de theoretische toelating worden de volgende onderdelen getoetst:

  1.      Tweeklanken

  • Herkennen van alle intervallen tot en met de decime, in verschillende registers (hoog, midden, laag), harmonisch en melodisch tegelijk en na elkaar klinkend.
  • Intervallen nazingen en treffen (stijgend en dalend).

  2.      Toonladders en toonreeksen

  • Herkennen en nazingen van toonladders en toonreeksen (bijvoorbeeld diatonische toonladders kerktoonladders en chromatische toonladders.
  • Een toonladder of toonreeks vanuit een gegeven toon stijgend en dalend zingen.

  3.      Drieklanken en (vierklanken)

  • Nazingen van een toon uit een samenklank (met name de bastoon en de grondtoon).
  • Herkennen en nazingen van de drieklanken: groot, klein, overmatig en verminderd in diverse liggingen en het dominant septiemakkoord in grondligging.
  • Drieklanken treffen op of onder een gegeven toon.
  • Het kunnen treffen van een grondtoon, terts, kwint of septiem van een voorgespeelde samenklank.

  4.      Melodie, maat en ritme

  • Nazingen en noteren van een eenstemmige melodie
  • A prima vista (van blad) zingen van een melodie.
  • Nazingen (of natikken) en noteren van een ritme.
  • Ritme noteren van een (melodisch) fragment.
  • Herkennen van verschillende maatsoorten (6/8, 2/4 etc.).
  • A prima vista uitvoeren van een ritme in verschillende maatsoorten.

  5.      Vanuit je gehoor

  • Bepalen van (o.a.) maatsoort, mineur majeur, bezetting en stijlperiode van een muziekfragment.

  6.      Kennis van termen uit de Algemene Muziekleer zoals vermeld in de syllabus muziek havo/vwo (op de vragen via www.examenblad.nl )

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink

Direct aanmelden bij Studielink