Muziektherapie

Studie

Je bent creatief, betrokken, nieuwsgierig en ondernemend. Het zijn kwaliteiten die je vanaf je eerste studiedag inbrengt. 

Deze studie gebruikt jouw persoonlijke ambitie als belangrijk uitgangspunt. Jouw ideeën krijgen de ruimte en je bent verantwoordelijkheid voor je eigen traject. Onze coaches en docenten ondersteunen je bij je keuzes.
Muziektherapie vereist betrokkenheid

De opleiding Muziektherapie werkt met vier clusters: muziek, muziektheorie, muziektherapie en stage.
Daarnaast werk je ieder jaar mee aan diverse projecten.

Muziektherapie: de propedeuse: 

Je maakt kennis met het beroep van muziektherapeut en alle daarbij behorende competenties en vaardigheden.
Muziek is in dit vak je belangrijkste instrument. Je volgt dus veel muzieklessen en omdat ArtEZ Muziektherapie onderdeel uitmaakt van het conservatorium zullen deze lessen je naar jouw hoogste niveau tillen.
Ook technologie wordt als onmisbaar instrument gezien en is daarom opgenomen in het lesprogramma. Tijdens je propedeuse krijg je de eerste basis binnen het therapeutisch denk- en behandelkader.

Tip! Wie nu al wil bouwen aan een sterk cv, kan toelating doen voor het Honours Programme. Dit biedt bij het afstuderen een extra certificaat en meer doorstoommogelijkheden!

Tweede jaar: verdieping en zelfreflectie

In het tweede jaar worden de basale competenties en zelfreflectie verder uitgewerkt en eigen gemaakt, zowel de muzikale, muziektheoretische als muziektherapeutische vaardigheden.

Derde jaar: de praktijk 

Naast de verdere muzikale ontwikkeling staat het leren beheersen van de competenties in de muziektherapeutische praktijk centraal. Je loopt in de periode september tot juni drie dagen per week stage. Hierin ontwikkel je inzicht in het beroep van muziektherapeut via minimaal één doelgroep. Je leert de verworven kennis en (muzikale) vaardigheden te hanteren, te werken in teamverband en verstevigt je therapeutische attitude.

Tijdens de supervisie leer je te reflecteren op jouw functioneren als muziektherapeut in de omgang met cliënten, collega’s uit vaktherapieën en andere behandeldisciplines. 

Je kunt in het derde of vierde jaar enkele maanden in het buitenland studeren. Voor veel studenten is dit bijzonder waardevol.

Vierde jaar: specialisatie en afstuderen

Nu je brede kennis hebt opgedaan en hebt ondervonden waar jouw kracht en interesse ligt, kun je je gaan specialeren in één van de volgende afstudeervarianten:

  • Neurologische Muziektherapie
  • Muziektherapeut binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Orthopedagogische Muziektherapeut
  •  Vrij profiel.

De afstudeervariant bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • Stage: als muziektherapeut binnen een instelling die gespecialiseerd is op het gebied van je differentiatie. Binnen het vrije profiel kun je een stageproject in het buitenland opzetten of een tijdje studeren bij een partnerinstituut in Europa. We hebben projecten in Suriname, Argentinië, Israël, Brazilië, Finland en Indonesië.
  • Onderwijs: vakken als methodiek, intervisie, coaching en muziektherapeutische vakken ter voorbereiding van je eindproduct, je professionalisering en het onderbouwen van je eigen methodisch handelen.
  • Een eindproduct: vanuit je eigen interesse of onderzoeksvraag produceer je een zelf ontwikkelde methode, website, songs of composities of innovatief product.

Naast dit specifieke afstudeerprofiel volg je voor de afronding van je opleiding ook lessen in muziekvakken en muziektheoretische vakken.

ArtEZ finals

Alle eindexamenstudenten Muziektherapie tonen hun afstudeerwerk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je er over denkt de opleiding Muziektherapie te gaan doen.