Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Muziektherapie

Studie

Studie

Je leert bij de studie Muziektherapie je muzikale vaardigheden optimaal in te zetten in verschillende beroepsrollen en -situaties. Tegelijkertijd volg je lessen over gezondheidsleer om te ontdekken wat er met muziektherapie te bereiken is en wat jouw toekomstige rol kan zijn. Dit ga je ook in de vele stages toepassen in de praktijk. Je bevlogenheid combineer je met een liefde voor muziek. Uiteindelijk kies je de specialisatie die het beste aansluit bij je talent en ambitie en waarmee je na je studie in een baan aan de slag wil.

Wat leer je bij de opleiding Muziektherapie?

Je ontwikkelt je steeds breder tijdens de opleiding Muziektherapie. Je leert in het eerste jaar je instrument en stem optimaal te beheersen en zet deze gelijk al in voor therapie. Muziek is een van de vier clusters waaraan je binnen de opleiding werkt.

Die clusters zijn:

 • muziek;
 • muziektherapie;
 • muziektheorie;
 • stage en praktijkprojecten.

Dankzij de uitgebreide aandacht voor je muzikale vaardigheden leer je bijvoorbeeld improviseren en weet je hoe je muziek in kunt zetten voor therapie. Omdat iedereen anders is met andere muzikale voorkeuren, kun je deze muzikale flexibiliteit zeer goed gebruiken in je werk.

De lessen over muziektherapie en je stages leren je wat er mogelijk is binnen muziektherapie. Je leert zorgvuldig en doelgericht werken met diverse doelgroepen in de praktijk. Dat geeft je de mogelijkheid om te ontdekken wat je het liefste zou doen. Muziektherapie biedt veel opties en dankzij de opleiding van ArtEZ krijg je de mogelijkheid die te verkennen. Het is zelfs de enige opleiding voor Neurologische Muziektherapie in Nederland.

OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, Doraly Vermeulen (244)
OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, foto Doraly Vermeulen 

Projecten en stages

De projecten zijn bedoeld om je muzikale kennis, plezier en ervaring te vergroten. Samen musiceren met mensen buiten je jaar of opleiding geeft extra energie en vergroot je blikveld.

 • Tijdens de improvisatieweek werk je samen met studenten van andere jaren en andere studies aan improvisaties zowel in muziek als in andere disciplines. Je wordt uitgedaagd in je creativiteit en werkt onder leiding van (gast)docenten in een week toe naar een eindpresentatie.

 • Je werkt met medestudenten, masterstudenten en alumni samen aan interessante thema’s of vraagstukken uit de muziektherapie. Via discussies, workshops en oefeningen verdiep je je kennis en vaardigheden die je hebt over muziektherapie met dit thema.

 • Als onderdeel van het Conservatorium leg je als student Muziektherapie contact met de andere muziekopleidingen. De masterclasses die er op het conservatorium worden gegeven, worden door alle opleidingen gevolgd. In verschillende modules werk je intensief samen met studenten van de opleiding docent muziek, of je doet projecten met studenten uit de andere opleidingen.

Muziektherapie vereist betrokkenheid

Stages

De stages vormen een van de vier clusters van de opleiding. Vanaf het eerste jaar krijg je met de praktijk te maken, zodat je gelijk ziet welk effect muziektherapie kan hebben. Omdat je werk zich ook in deze praktijk af gaat spelen, krijg je veel mogelijkheden om het geleerde gelijk toe te passen.

Vanuit het werkveld wordt geregeld een vraag of probleem voorgelegd aan de opleiding waaraan studenten kunnen werken. Het Praktijkbureau brengt dit over naar de studenten en vormt een brug tussen werkveld en opleiding.

Voor het eerste jaar zijn er korte stages en zijn er kleinere praktijkprojecten.

In het tweede jaar doe je een orthopedagogische stage. Je werkt een dag per week aan je vaardigheden als muziektherapeut op een school voor speciaal onderwijs. Je leert hier ook of de specialisatie orthopedagogisch muziektherapeut misschien iets voor je is.

Het derde jaar staat helemaal in het teken van de stage. Je zoekt zelf een stageplek voor dit studiejaar. Daar ben je drie dagen per week aan het werk en je gaat een dag per week naar school.

In het jaar van je specialisatie loop je nog stage bij een instelling die bij je afstudeerprofiel past of organiseer je je eigen praktijkproject. Ook kun je naar het buitenland om een project op te zetten als je hebt gekozen voor een vrij profiel.

Studiebegeleiding

We leveren studiebegeleiding op maat en hebben oog voor verschillende type studenten. De leervragen verschillen en daarom hebben we studieloopbaanbegeleiding, coaching en een studiedecaan. We zorgen voor de begeleiding die jij nodig hebt. 

OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, Doraly Vermeulen (58)
OpenDag ArtEZ Enschede nov 2018, Foto: Doraly Vermeulen

Music & Health

Aan musici worden hoge eisen gesteld op fysiek en mentaal vlak. Daarom besteden we bij ArtEZ de nodige aandacht aan gezond musiceren. Dat doen we met name tijdens projectdagen en -weken. Je volgt een lessenserie over gezond stemgebruik en je leert werkgerelateerde klachten herkennen en voorkomen.

Studieopbouw

 • De muziek staat centraal in het eerste jaar. Dankzij de diversiteit aan lessen op het conservatorium ontwikkel je jouw muzikale kwaliteiten zo optimaal mogelijk. Daarnaast maak je kennis met het vak muziektherapie, de theoretische achtergronden ervan en hoor je veel over de praktijk. Ook zijn er lessen over de technologie die wordt ingezet binnen muziektherapie. In de muziekwerkplaats ontwikkel je je gehoor, je muziektheoretische kennis en leer je je eigen muziek schrijven.

  Zoek je verdere (theoretische) verdieping en wil je bouwen aan een indrukwekkend cv, dan kun je in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Programme.

 • In het tweede jaar ga je je verder verbreden in je muzikale vaardigheden en hoe je deze inzet bij verschillende doelgroepen. Deze combineer je met twee andere clusters van de opleiding, namelijk muziektheorie en muziektherapie. Naast deze vaardigheden draait het ook om reflectie. Wat wil je en waarom? Wie ben je en hoe wil jij je ontwikkelen? Deze reflectie is van belang omdat je als muziektherapeut vaak in complexe situaties terechtkomt waarbij je steviger in je schoenen staat als je een goede zelfreflectie hebt.

 • Centraal dit jaar staat een stage van acht maanden bij een zelfgekozen instelling. Je doet ervaring op met muziektherapie in de praktijk, leert samen te werken met andere professionals en vergroot je kennis van het vak. Naast de uitgebreide reflectie op je stage blijf je werken aan je muziek via de lessen op het conservatorium.

 • In het laatste jaar specialiseer je je door je keuze voor een afstudeerprofiel, je verdiepende stage of praktijkproject en je eindproduct of onderzoek. Er zijn veel mogelijkheden en we proberen jouw eigen keuzes daarin zo goed mogelijk te faciliteren, begeleiden, coachen en te ondersteunen.

  De vier afstudeervarianten zijn:

  • neurologische muziektherapie;
  • muziektherapeut in de geestelijke gezondheidszorg;
  • orthopedagogisch muziektherapeut;
  • vrij profiel.

  In deze profielen specialiseer je je door een verdiepende stage en de vakken die je volgt.

  Naast een muzikale eindpresentatie ontwikkel je dit jaar ook je eindproject. Dat kan een innovatief product zijn, maar ook een muziektherapiemethode, een module, website of eigen composities voor een doelgroep/het werkveld.

 • Het eindwerk is terug te vinden bij ArtEZ finals. Neem een kijkje op de site en bezoek de presentaties als je deze studie overweegt. Zo kom je te weten waar de studenten zich mee bezig houden en hoe hun eindwerk eruitziet.

Studeren in Enschede

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Enschede.

 

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink