Muziektherapie

Studie

Creativiteit, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en ondernemendheid vormt een belangrijke basis voor vernieuwing. Het zijn kwaliteiten die je vanaf je eerste studiedag inbrengt. Een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van het studieprogramma is je eigen ambitie. Je krijgt veel profileringsruimte en bent, ondersteund door coaches, verantwoordelijkheid voor je eigen traject. 

De opleiding Muziektherapie kent vier clusters die in alle vier jaren van de opleiding integraal aan bod komen: muziek, muziektheorie, muziektherapie en stage. Jaarlijks zijn er ook diverse projecten.

Propedeuse: kennis maken met het beroep

Je maakt kennis met het beroep van muziektherapeut en alle daarbij behorende competenties en ambachtelijke vaardigheden. Je volgt muzikale vakken, waarbij er speciale aandacht is voor het gebruik van technologie binnen muziektherapie, en krijgt de eerste basis binnen het therapeutisch denk- en behandelkader.

Studenten Muziektherapie volgen lessen MediaMusic
Studenten Muziektherapie volgen lessen MediaMusic

Het ArtEZ Conservatorium besteedt binnen het onderwijs ruim aandacht aan 'gezond musiceren'.

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede jaar: verdieping en zelfreflectie

In het tweede jaar worden de basale competenties en zelfreflectie verder uitgewerkt en eigen gemaakt, zowel de muzikale, muziektheoretische als muziektherapeutische vaardigheden.

Derde jaar: praktijk centraal

Naast de verdere muzikale ontwikkeling staat het leren beheersen van de competenties in de muziektherapeutische praktijk centraal. Je loopt in de periode september tot juni drie dagen per week stage. Hierin ontwikkel je inzicht in het beroep van muziektherapeut via minimaal één doelgroep. Je leert de verworven kennis en (muzikale) vaardigheden te hanteren, te werken in teamverband en verstevigt je therapeutische attitude.

Tijdens de supervisie leer je te reflecteren op jouw functioneren als muziektherapeut in de omgang met cliënten, collega’s uit vaktherapieën en andere behandeldisciplines. 

Je kunt in het derde of vierde jaar enkele maanden in het buitenland studeren. Voor veel studenten is dit bijzonder waardevol.

Vierde jaar: specialisatie en afstuderen

Na drie jaren van verbreding en verdieping staat het vierde jaar in het teken van je eigen specialisatie. Je verdiept je in één van de volgende afstudeervarianten:

  • Neurologische Muziektherapie
  • Muziektherapeut binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Orthopedagogische Muziektherapeut
  •  Vrij profiel.

De afstudeervariant bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • Stage: als muziektherapeut binnen een instelling die gespecialiseerd is op het gebied van je differentiatie. Binnen het vrije profiel kun je een stageproject in het buitenland opzetten of een tijdje studeren bij een partnerinstituut in Europa. We hebben projecten in Suriname, Argentinië, Israël, Brazilië, Finland en Indonesië.
  • Onderwijs: vakken als methodiek, intervisie, coaching en muziektherapeutische vakken ter voorbereiding van je eindproduct, je professionalisering en het onderbouwen van je eigen methodisch handelen.
  • Een eindproduct: vanuit je eigen interesse of onderzoeksvraag produceer je een zelf ontwikkelde methode, website, songs of composities of innovatief product.

Naast dit specifieke afstudeerprofiel volg je voor de afronding van je opleiding ook lessen in muziekvakken en muziektheoretische vakken.

ArtEZ finals

Alle studenten van de studie Muziektherapie tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je er over denkt de studie Muziektherapie te gaan doen.