Artist Educator

Studie

Studie

iMAE is een eenjarig studieprogramma verdeeld over drie fasen, waarbij iedere fase twee onderwijsmodules omvat. Het hele programma is gebaseerd op de verhouding tussen theorie en praktijk (Praxis). Zodoende vormen de thema's die bij iedere bijbehorende module aan de orde komen de inspiratie voor Independent Praxis (IP). IP loopt als een rode draad door het programma en wordt uiteindelijk vormgegeven met de productie van een groot 'Arts with Public'-project.

 


'Site specific college, iMAE students at The Playhouse in Northern Ireland'. 

Programma van seminars en lezingen

Onze huidige staf bestaat uit een internationaal gezelschap van kunstenaars en docenten die de kernwaarden van het programma hebben omarmd. Zij komen uit Australië, Engeland, Schotland, Ierland, Duitsland, België en natuurlijk Nederland. Dit internationale team heeft een schat aan praktijkervaring en kennis door te geven aan de studenten in onze studioruimte in Arnhem.

Naast dit team van kunstenaars en docenten werken we nauw samen met en volgen we workshops bij Arte Útil in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Alle lessen en workshops hebben een open karakter en nodigen uit tot dialoog. Middels deze sessies zetten we aan tot gesprekken en debat, ter inspiratie van de Praxis van onze studenten op de lange termijn.

Studie-inhoud

In de seminars en lezingen komen de thema's sociale rechtvaardigheid, educatie en pedagogiek samen. Deze onderwerpen worden verkend vanuit het oogpunt van mensenrechten, ontwikkeling, ecologie, conflict- en vredesvraagstukken, en internationale zaken.

Veldwerk (nationaal en internationaal)

Wij streven ernaar een nieuwe generatie kunstenaars op te leiden die hun plaats innemen in het steeds verder groeiende concept van Socially Engaged Arts Practice (SEAP). Deze kunstenaars moeten leren hoe zij hun kunst kunnen aanwenden om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Daarom neemt veldwerk een grote plaats in binnen het programma. Op lokaal niveau werken studenten samen met partnerorganisaties en kunstenaars om projecten te ontwikkelen gerelateerd aan lokale thema's en (probleem)wijken in Arnhem. Op internationaal nivaeu worden studenten in de context van Noord-Ierland (conflicttransformatie) geplaatst. Hier werken studenten samen met cultureel werkers en activistische kunstenaars die hun leven en praktijk hebben gewijd aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en die hun kennis graag willen doorgeven.                                

Individuele en groepscursussen

Tijdens het programma krijg je een mentor die je professionele en persoonlijke steun biedt. Er is een doorlopend groepscursusprogramma, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van een praktijkgerichte gemeenschap.

iMAE-studioruimte Arnhem

De iMAE-studioruimte functioneert als een interface waar de persoonlijke ruimte grenst aan de publieke. Onze studioruimte doet dienst als een incubator, waar studenten ideeën kunnen uitwisselen en hun eigen onderzoek kunnen ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd kunnen profiteren van het interdisciplinaire karakter van de studioruimte. Dans vermengt zich met beeldende kunst, muziek, theater, architectuur, mode en andere disciplines. Zo ontstaat een unieke leeromgeving gebaseerd op het 'Art and Research Exchange (ARE)'-concept van Joseph Beuys.