Artist Educator

Studie

Studie

iMAE is een eenjarig studieprogramma dat praktijkervaring koppelt aan theoretische kennis (Praxis). Het programma is verdeeld over drie fasen, waarbij iedere fase twee onderwijsmodules omvat. Het hele programma is gebaseerd op de verhouding tussen theorie en praktijk (Praxis). Zodoende vormen de thema's die bij iedere bijbehorende module aan de orde komen de inspiratie voor Independent Praxis. IP loopt als een rode draad door het programma en wordt uiteindelijk vormgegeven met de productie van een groot 'Arts with Public'-project.

Programma van seminars en lezingen

Op twee dagen van de week wordt er lesgegeven - maandag en dinsdag. Onze huidige staf bestaat uit een internationaal gezelschap van kunstenaars en docenten die de kernwaarden van het programma hebben omarmd. Zij komen uit Australië, Engeland, Schotland, Ierland, Israël Palestina, Duitsland, de VS, India, Zambia en natuurlijk Nederland. Dit internationale team heeft een schat aan praktijkervaring en kennis door te geven aan de studenten in onze studioruimte in Arnhem. De lessen hebben een open karakter en nodigen uit tot dialoog. Middels deze sessies zetten we aan tot gesprekken en debat, ter inspiratie van de Praxis van onze studenten op de lange termijn. 

Studie-inhoud

In de seminars en lezingen komen de thema's sociale rechtvaardigheid, educatie en pedagogiek samen. Deze onderwerpen worden verkend vanuit het oogpunt van mensenrechten, ontwikkeling, ecologie, conflict- en vredesvraagstukken, en internationale zaken.

Internationaal veldwerk

Wij streven ernaar een nieuwe generatie kunstenaars op te leiden die hun plaats innemen in het steeds verder groeiende Socially Engaged Arts Practice-concept. Deze kunstenaars moeten leren hoe zij hun kunst kunnen aanwenden om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en interventie te bewerkstelligen. Daarom neemt veldwerk een grote plaats in binnen het programma. Bij internationaal veldwerk worden studenten in een van de volgende drie contexten geplaatst: Israël Palestina (conflictoplossing), Noord-Ierland (conflicttransformatie) en Zambia (duurzame ontwikkeling). Studenten werken samen met cultureel werkers en activistische kunstenaars die hun leven en praktijk hebben gewijd aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, en die hun kennis graag willen doorgeven.                                

Individuele en groepscursussen

Tijdens het programma krijg je een mentor die je professionele en persoonlijke steun biedt. Er is een doorlopend groepscursusprogramma, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van een praktijkgerichte gemeenschap.

iMAE-studioruimte Arnhem

De iMAE-studioruimte functioneert als een interface waar de persoonlijke ruimte grenst aan de publieke. Ons programma wordt aangeboden vanuit een groot, oud postkantoor in het multiculturele Spijkerkwartier in Arnhem. Onze studioruimte doet dienst als een incubator, waar studenten ideeën kunnen uitwisselen en hun eigen onderzoek kunnen ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd kunnen profiteren van het interdisciplinaire karakter van de studioruimte. Dans vermengt zich met beeldende kunst, muziek, theater, architectuur, mode en andere disciplines. Zo ontstaat een unieke leeromgeving gebaseerd op het 'Art and Research Exchange (ARE)'-concept van Joseph Beuys.