Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bamboo Europe

Duurzaamheid
Lectoraat Tactical Design
  • Partner(s): BambooLogic, Wageningen University & Research, Nederlands Openluchtmuseum, Studio Joris Laarman, Studio Hanna Kooistra, Studio Joris de Groot, Studio met met, Beckeringh Design
  • Financiër(s): SIA RAAK-mkb
  • Gestart in: maart 2022

Is het mogelijk om een duurzame, transparante en lokale waardeketen op te zetten voor het verwerken van bamboe ten behoeve van interieur, bouw en textiel? Het lectoraat Tactical Design onderzoekt de mogelijkheden van in Europa geproduceerde bamboe – van grondstof tot eindproduct.

Bamboe is een veelbelovende hernieuwbare grondstof die snel groeit, een grote CO2-opname kent en uitmuntende chemische en mechanische eigenschappen bezit.
Bamboe is een veelbelovende hernieuwbare grondstof die snel groeit, een grote CO2-opname kent en uitmuntende chemische en mechanische eigenschappen bezit.

Bamboe is een veelbelovende hernieuwbare grondstof die snel groeit, een grote CO2-opname kent en uitmuntende chemische en mechanische eigenschappen bezit. Tot nu toe werd het uitsluitend vanuit Azië geïmporteerd – maar nu de eerste grootschalige bamboeplantage in Europa een feit is, ligt de weg open voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een duurzame waardeketen voor bamboe. De nieuwe bamboe uit Europa heeft een andere samenstelling dan de Aziatische variant, wat betekent dat er nog veel onduidelijk is. Is het mogelijk om de gehele waardeketen – van grondstof via verwerking, halffabricaat en ontwerp naar meubel – duurzaam vorm te geven en transparant te houden? Het lectoraat Tactical Design onderzoekt wat hierbij komt kijken, samen met de bamboeplantage van BambooLogic in Portugal, het Nederlands Openluchtmuseum, Wageningen University & Research, diverse bedrijven voor onder meer vezelverwerking, houtverduurzaming en meubelproductie, verschillende ontwerpers en studenten en docenten van ArtEZ.

Onderzoekers ArtEZ

Vanuit ArtEZ zijn drie onderzoekers betrokken bij het Bamboo Europe project: lector Jeroen van den Eijnde en docent-onderzoekers Tjeerd Veenhoven en Michelle Baggerman. Zij vormen tevens het team dat het hele project gaat leiden. Van den Eijnde en Veenhoven zullen zich vooral bezighouden met het trans-disciplinaire onderzoeksproces voor het ontwikkelen van een duurzame keten voor interieurproducten op basis van de in Europa geteeld bamboe. Baggerman is als onderzoekster betrokken bij de mogelijkheden om de Europese bamboevezels te gebruiken voor duurzame textieltoepassingen. Zowel bij het onderzoek van Van den Eijnde/Veenhoven als van Baggerman worden gedurende dit tweejarige project studenten en docenten van ArtEZ betrokken. Zij doen hiermee ervaring op met duurzame en circulaire ontwerpprincipes, noodzakelijk i.h.k.v. de energietransitie en klimaatdoelstelling zoals die van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en die van de Nederlands overheid voor een circulaire economie. De kennis die het onderzoek oplevert naar een duurzame, Europese keten voor bamboetoepassingen voor textiel en interieur, zal onder meer bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot en vermindering van ontbossing.

Studenten aan de slag

In de loop van het tweejarige project gaan studenten van ArtEZ binnen de opleiding Product Design aan de slag met onderzoeksvragen in het kader van Bamboo Europe. Ze zullen toewerken naar testprototypen van buitenmeubilair op basis van bamboe, die worden getest in de praktijk. Een werkend eindproduct wat bestand is tegen uiteenlopende buitensituaties (Europese klimaateisen, vandalisme etc.), vormt immers de ultieme uitkomst van een functionerende waardeketen.

Bamboo Lignin Logic

Het SIA KIEM-project Bamboo Lignin Logic vormde de basis voor de SIA RAAK MKB-aanvraag voor Bamboo Europe.

Meer over het project