Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Projecten lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT)

Het lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT) is betrokken bij diverse projecten: hieronder een overzicht.

Art Based Learning
Art Based Learning

Art Based Learning

Lector Jeroen Lutters benadert kunst als kennisbron voor existentiële vragen, waarbij allerlei vormen van kunst kunnen dienen als gesprekspartner en uitnodigen de ‘possible world’ van de verbeelding te betreden. In de Art Based Learning-methodiek wordt deze benadering ingezet voor creativiteitsontwikkeling, artistiek onderzoek en persoonsvorming. ABL is daarmee een innovatieve en 21ste eeuwse tool voor binnen- en buitenschoolse kunsteducatie.

International Master Artist Educator
International Master Artist Educator

International Master Artist Educator (iMAE)

De International Master Artist Educator (iMAE) leidt een nieuwe generatie kunstenaars op: artisteducators die hun vaardigheden, kennis en kwaliteiten inzetten voor sociale verandering. Ontdek meer over deze vernieuwende masteropleiding op de opleidingspagina. 

Good Practices
Good Practices

Good Practices

Wat maakt juist de docentenopleidingen binnen ArtEZ bijzonder? Het project Good Practices beschrijft verhalen die voorbeelden geven van de kracht van de kunstdocent.

BOOZt21
BOOZt21

BOOZt21

Het doel van dit project is om aan 21e-eeuwse vaardigheden te werken via cultuureducatie op een vijftal deelnemende Zwolse basisscholen. Een boost voor 21e-eeuws onderwijs. Het project wordt georganiseerd vanuit de Stadkamer Zwolle en ArtEZ lectoraat voor kunst- en cultuureducatie. Elke school volgt zijn eigen pad binnen dit traject, passend bij de eigen visie op onderwijs.

Create Space
Create Space

Create Space

We leven in onzekere tijden van transformatie. Om de ongestructureerde en moeilijk oplosbare problemen waar onze samenleving vandaag de dag mee te maken heeft te onderzoeken, moeten we de wereld als geheel benaderen, in plaats van de wetenschap en de kunsten als sterk gedifferentieerd te zien.

Cracking the Code
Cracking the Code

Cracking the Code

Hoe kunnen we diversiteit en inclusiviteit onder docenten en studenten van docentopleidingen bevorderen en uitdragen? Hoe kunnen de lerarenopleidingen van ArtEZ verschillende groepen in onze samenleving aantrekken? Met verschillende projecten op locatie, inspiratiebijeenkomsten met gastsprekers en rondetafelgesprekken, die in context van en buiten het reguliere programma om worden georganiseerd, worden inclusief denken en handelen op experimentele wijze in praktijk gebracht.

Onderzoek effect ABL bij mensen met kanker
Onderzoek effect ABL bij mensen met kanker

Het effect van Art Based Learning bij mensen met kanker

Silvia Russel is Beeldend Kunstenaar/Onderzoeker, en is gespecialiseerd in creativiteit en omgaan met de ervaring van contingentie bij mensen met kanker. Zij onderzoekt of creatief denken mensen met kanker in de palliatieve fase in staat stelt om beter om te gaan met contingentie, de ervaring dat iets je 'zomaar' overkomt.

Art-Based Learning in Museum Jan Cunen
Art-Based Learning in Museum Jan Cunen

Art-Based Learning in Museum Jan Cunen

Iedere eerste en laatste zondag van de maand om 13:30 uur is er in Museum Jan Cunen in Oss een workshop Art-Based Learning waarin museumbezoekers in anderhalf uur tijd kennismaken met Art-Based Learning door er zelf mee aan de slag te gaan.

Gastcolleges Bildung Academie
Gastcolleges Bildung Academie

Gastcolleges Bildung Academie

Jeroen Lutters geeft gastcolleges voor het vak Creatief Meesterschap dat onder coördinatie van de Bildung Academie wordt gegeven voor hun master, bachelor, honours en niet-honours studenten.

No School
No School

No School

No School is een toekomstgericht initiatief van de innovatieve vakscholen Cibap en Sintlucas. Doel is om samen met de creatieve industrie, nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren, in Nederland en internationaal. Onderzoeken, experimenteren en daarmee aanjager zijn van een regierol voor de creatieve industrie.

Teachers College Academy – Meten van Creativiteit
Teachers College Academy – Meten van Creativiteit

Teachers College Academy

Hoe meet je creativiteit? Windesheim werkt in samenwerking met lectoraat AeCT aan een onderzoek dat een praktisch instrument gaat opleveren voor het in kaart brengen van het creatief vermogen van studenten.

Teachers College Embedded | Foto: Jael de Jong Weissman
Teachers College Embedded | Foto: Jael de Jong Weissman

Teachers College Embedded

Het project 'Teachers College Embedded’ wordt door Emiel Copini en zijn team vormgegeven in opdracht van de domeindirecteur Bert Meijer en loopt in het jaar 2021. Het gaat om de vraag hoe het Teachers College zich verder kan ontwikkelen en innoveren in verbinding met de andere docentopleidingen binnen het domein educatie in Windesheim.