Art Based Learning

Project: Art Based Learning
Project: Art Based Learning

Innovatief en educatief concept

Art Based Learning is een vernieuwende methode ontwikkeld door lectorJeroen Lutters. ABL benadert kunst als kennisbron, gesprekspartner en ‘possible world’. Er zijn verschillende projecten en samenwerkingen opgestart om ABL in te zetten als innovatieve en 21ste eeuwse tool voor binnen- en buitenschoolse kunsteducatie.