Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

bOOZt21

bOOZt21

bOOZt21
Een 21e eeuwse boost voor het basisonderwijs

Het doel van het project is om aan 21e-eeuwse vaardigheden te werken via cultuureducatie op een 5-tal deelnemende Zwolse basisscholen. Een boost voor 21e eeuws onderwijs. Het project wordt georganiseerd vanuit de Stadkamer Zwolle en ArtEZ lectoraat voor kunst- en cultuureducatie. Elke school volgt zijn eigen pad binnen dit traject, passend bij de eigen visie op onderwijs. 

Jeroen Lutters (ArtEZ) verzorgde twee inspiratie-lezingen. Olga Potters (ArtEZ) heeft gedurende het project trainingen gegeven over hoe er via kunst- en cultuureducatie aan 21e eeuwse vaardigheden gewerkt kan worden passend bij de schoolvisie. Deze trainingen zijn gebaseerd op het D21 onderzoek (D21/Windesheim.nl). De trainingen zijn zowel aan leerkrachten en directie basisonderwijs gegeven als aan kunstenaars/ cultuuraanbieders binnen het Zwolse basisonderwijs. De kunstenaars  ontwierpen vervolgens een lessenserie waarin de 21e eeuwse vaardigheden expliciet naar voren komen. 

Vervolgens boden zij twee workshops aan en een begeleidingstraject in de klas. Dit trainen van kunstenaars, waarna zij zelf aan de slag gaan in het basisonderwijs, is vooruitstrevend en succesvol te noemen. Kunstenaars kregen hiermee een expliciete rol bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden van kinderen. De samenwerking tussen kunstenaars, basisscholen en de Stadkamer werd hierdoor verbeterd en tevens is het doel van het project hiermee geborgd. Door beide groepen, leerkrachten en kunstenaars, te trainen is er meer continuïteit: kunstenaars en leerkrachten blijven binnen de Zwolse scholen werkzaam. De hiervoor gehanteerde aanpak kan als format dienen voor projecten in andere steden waar gezocht wordt naar samengaan van 21e- eeuwse vaardigheden en kunst- en cultuureducatie.