Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Cracking the Code

Cracking the Code

‘De artist -educator staat open voor de ander en het andere’ en ‘de artist-educator is een agent of change’. Dit zijn twee (van de vier) conclusies die naar voren kwamen in de zoektocht naar de gemeenschappelijke waarden die de docentopleidingen van ArtEZ kenmerken in het project ‘Docentopleidingen in het licht’. https://docentenopleidingeninhetlicht.artez.nl

Het project Cracking the Code gaat weer een stapje verder. Hoe kunnen we diversiteit en inclusief handelen van docenten en studenten van de docent opleidingen bevorderen en actief uitdragen. Hoe kunnen de docentopleidingen van ArtEZ diverse groepen in onze samenleving aan zich binden. In diverse Site specific projecten, ronde tafelgesprekken, inspiratiebijeenkomsten met gastsprekers die naast en rond de normale programma’s worden georganiseerd wordt op experimentele wijze het inclusief denken en handelen ‘geoefend’. Onderzoekers kijken mee bij de projecten en activiteiten en geven inzicht in de werking en het effect van deze experimentele aanpak. Zo zal het project bijdragen aan en de waarde schragen van de ArtEZ artist-aducator als een agent of change.