Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Teachers College Academy – Meten van Creativiteit

Teachers College Academy – Meten van Creativiteit

Meten van creativiteit
Hoe meet je creativiteit? Windesheim werkt in samenwerking met lectoraat AeCT aan een onderzoek dat een praktisch instrument gaat opleveren voor het in kaart brengen van het creatief vermogen van studenten.

Creativiteit is de krachtige motor voor leren en leven. Helaas is die motor in ons huidige onderwijssysteem vaak ver weg gestopt. Maar het verzet tegen de zoektocht naar zekerheid in het onderwijs, de druk tot verantwoording en de eenzijdige focus op cognitieve ontwikkeling neemt toe (Potters & Lutke, 2018). Naast die cognitieve ontwikkeling zijn het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden en persoonsvorming van leerlingen veel belangrijker geworden. De groeiende belangstelling van creativiteit past in deze tendens.

Rijkere visie op onderwijs
Creativiteit is een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid. De samenleving vraagt om innovatieve, creatieve mensen. Meer aandacht voor creativiteit helpt ons ook een rijkere visie op onderwijs te ontwikkelen. In een praktische vorm als art-based learning (Jeroen Lutters, 2012) helpt kunst de jongere om meer te leren over zichzelf en de wereld.

Onderzoek naar creatief vermogen
Het belang van creativiteitsontwikkeling onafhankelijk van de leeftijdsgroep behoeft dus geen betoog meer. Er ontbreekt echter kennis over creatief vermogen van specifiek de adolescent en tools om de ontwikkeling van het creatief vermogen in kaart te brengen en te stimuleren. De Teachers College Academy voerde daarom samen met het lectoraat AeCT een gesubsidieerd, verkennend onderzoek uit met als titel “Meten van Creativiteit” (looptijd maart 2018 -februari 2019). Dit onderzoek gaat een praktisch (self-assessment) instrument opleveren voor het in kaart brengen van het creatief vermogen van studenten. Mede op basis van de resultaten wordt er een grootschalig vervolgonderzoek ontwikkeld. 

De Teachers College Academy werkt samen met het project No School aan het meten van creativiteit voor studenten. Zie ook de ‘literatuurstudie en praktijkverkenning creatief vermogen van studenten’.