Muziektheater

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de vooropleiding Muziektheater.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de studie Muziektheater muziekperformers: zangers en instrumentalisten die theatraal denken & muzikale theatermakers.

Toelatingseisen bachelor Muziektheater

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Vóór de toelatingsauditie lever je een digitale presentatiemap in.
 • Positieve uitslag van de toelatingsauditie. Tijdens de auditie onderzoeken we je kansen om in de studie te slagen.
 • Spraak- en stemtest.
 • Voor deze opleiding gelden taaleisen: B2 of vergelijkbaar.

Je kunt ook auditie doen voor onze eenjarige vooropleiding. Daarvoor gelden andere toegangseisen.

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.arnhem@artez.nl met vermelding van de studierichting. Let op! Er zijn twee beperkingen:

 • alleen als je op de open dag bent geweest of een meeloopdag hebt bijgewoond kun je een kennismakingsles aanvragen;
 • kennismakingslessen worden alleen gegeven in de maanden december tot en met maart.

Presentatiemap

Voor je auditie maak je een digitale presentatiemap. Je mailt de map naar ArtEZ (retouradres van de e-mail met informatie). De presentatiemap bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Een voorblad met je naam en een foto van jezelf.
 2. Een korte motivatie: wat verwacht je van de opleiding?
 3. Een curriculum vitae met een overzicht van je vooropleiding en je activiteiten tot nu toe op het gebied van muziektheater.
 4. Een korte beschouwing van 3 voorstellingen uit de Muziektheatercanon (zie hieronder), waarin je uitlegt waarom juist deze 3 voorstellingen je het meest aanspreken.
 5. Bladmuziek van de 2 stukken die je voor de eerste ronde meeneemt (geldt ook voor zelfgeschreven nummers!), voorzien van de naam van de componist en de tekstschrijver. Met bladmuziek bedoelen we: uitgewerkte noten voor zang met piano OF een leadsheet OF een akkoordschema met tekst. Zorg dat alle bladmuziek in de (voor jou) juiste toonsoort staat.

Let op! Zorg dat je presentatiemap alle 5 onderdelen bevat. Wanneer je map niet voldoet aan de gestelde eisen, onvolledig is of te laat ingeleverd, behoudt de auditiecommissie zich het recht voor om je niet uit te nodigen voor de auditie.

Canon ArtEZ Muziektheater

Lees/hoor/kijk hier welke voorbeelden ons (nog steeds) inspireren.

Toelatingsauditie bachelor

10 en 11 april 2020 (locatie nog nader te bepalen)
De toelatingsauditie voor de bacheloropleiding Muziektheater bestaat uit drie ronden, verdeeld over meerdere dagen. Elke ronde bestaat uit 1 of meer werksessies. Je werkt in groepen van wisselende samenstelling. De audities vinden plaats op het ArtEZ Conservatorium in Arnhem.

Beoordeling
De auditiecommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen van de diverse vakdisciplines. Bij de beoordeling let de commissie op jouw creativiteit, oorspronkelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en ambachtelijke vaardigheden.

Eerste ronde: zang/instrumentaal

In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van 3 tot 5 kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde. De tweede ronde vindt plaats later op dezelfde dag.

Wat moet je voorbereiden?
Zodra je inschrijving is verwerkt en goedgekeurd (zie Toelatingseisen), krijg je een kort muziekfragment toegestuurd om in te studeren.

Verder bereid je voor de eerste ronde 2 zelfgekozen stukken muziek voor. Geef een visitekaartje van jezelf af dat past bij de opleiding waarvoor je auditie doet. Zoek naar diversiteit in stijl en tempo. Het mag bestaande muziek zijn, geïmproviseerd, zelfgeschreven, begeleid of a capella.

Tweede ronde: spel - beweging

Als je de eerste ronde hebt gehaald, volgt later op dezelfde dag de tweede ronde. In de tweede ronde testen we je vaardigheden voor spel, beweging en het komen tot een performance. Je werkt in een grotere groep onder leiding van een spel/bewegingsdocent. We letten op werkbaarheid, herhaalbaarheid, mogelijkheden om de disciplines te combineren. Het duurt ongeveer 1uur en 30 minuten.

Na afloop hoor je of je door kunt naar de derde ronde. Is dat het geval, dan krijg je meteen op dezelfde dag een test van je muziektheoretische basiskennis. Deze test is deels schriftelijk, deels mondeling en duurt ongeveer een uur.

Derde ronde: muziek & theater

Ter voorbereiding op de derde ronde maak je een (muziek)performance van maximaal 7 minuten vanuit een thema dat we je van tevoren opgeven. In de performance toon je je performatieve/theatrale en muzikale vaardigheden. Laat zien wat je fascineert, wat je bezighoudt, waar je blij of boos van wordt. Je mag meerdere disciplines of verschillende media vermengen, als je dat wilt. Niets is te gek, maar als je 5 olifanten gaat gebruiken willen wij dat graag tijdig weten.

In de derde ronde testen we de al eerder genoemde losse vaardigheden in combinatie, én testen we je makerschap. Met jullie individuele (muziek)performances als uitgangspunt ontwikkel je in een kleine groep een nieuwe performance. Coaches helpen je daarbij.

Na afloop van de derde ronde krijg je te horen of je bent geslaagd voor de auditie.

Basiskennis muziektheorie

Je kunt:

 • noten lezen en noten benoemen in de vioolsleutel (G-sleutel)
 • de maatsoorten 4/4 en 6/8 lezen
 • eenvoudige ritmes herkennen en uitvoeren
 • majeur en mineur drieklanken herkennen en nazingen
 • genoteerde intervallen herkennen en intervallen noteren

  Lees hier een pdf met gedetailleerde informatie: wat moet je precies kunnen, hoe kun je dat oefenen?

Spraak- en stemtest

Bij Muziektheater besteden wij veel aandacht aan gezond spreken en musiceren. Als je bent toegelaten tot de studie, doe je een spraak- en stemtest bij de Maatschap voor keel-, neus, oorheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis en het bureau voor stemtherapie Grooten en Selten, zodat we weten of je stemmateriaal bij de start van de studie gezond is. Dit geldt ook voor muziektheaterstudenten met een instrumentaal hoofdvak. Het onderzoek zal kort na de laatste auditieronde plaatsvinden in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

De kosten van de spraak- en stemtest zijn voor eigen rekening en moeten ter plekke contant worden betaald. Sommige zorgverzekeringen vergoeden deze kosten.

Uitslag en geldigheid

De officiële uitslag van de toelatingsauditiecommissie wordt vastgesteld door de Examencommissie van het conservatorium. Deze controleert of de procedure goed is verlopen. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden

Aanmelden voor de toelatingsauditie doe je via Studielink. Dat kan tot 1 mei. Na aanmelding krijg je per e-mail informatie thuisgestuurd over de toelating en de data waarop je op het conservatorium wordt verwacht. Latere aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.