Muziektheater

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de vooropleiding Muziektheater.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de studie Muziektheater muziekperformers: musici (zangers en instrumentalisten) die theatraal zijn & theatermakers die muzikaal zijn.

Toelatingseisen Muziektheater

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
 • Een presentatiemap met daarin o.a. je cv en motivatiebrief. De presentatiemap moet uiterlijk 3 weken voor je auditiedatum bij ArtEZ zijn.
 • Positieve uitslag van de toelatingsauditie. Tijdens de auditie onderzoeken we je kansen om in de studie te slagen.
 • Spraak- en stemtest. De kosten van de spraak- en stemtest zijn voor eigen rekening en moeten ter plekke contant worden betaald. Afhankelijk van je zorgverzekering kunnen deze kosten worden vergoed.

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Let wel: alleen als je op de open dag bent geweest of een meeloopdag hebt bijgewoond kun je eventueel een kennismakingsles aanvragen. Vraag een les aan via conservatorium.arnhem@artez.nl met vermelding van studierichting. Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart!

Toelatingsauditie bachelor

Tijd en lokatie
De toelatingsauditie voor de bacheloropleiding Muziektheater bestaat uit drie werksessies, verdeeld over meerdere dagen. Je kunt auditie doen in de week van 11 tot en met 16 maart 2019. De auditie vindt plaats in Arnhem en wordt in groepen afgenomen.

Beoordeling
De auditiecommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen van de diverse vakdisciplines. Bij de beoordeling let de commissie op jouw creativiteit, oorspronkelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en ambachtelijke vaardigheden.

Eerste ronde: zang/instrumentaal

In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van 3 tot 5 kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde.

Voor de eerste ronde bereid je 2 stukken muziek voor. Geef een visitekaartje van jezelf af dat past bij de opleiding waarvoor je auditie doet. Zoek naar diversiteit in stijl en tempo. Het mag bestaande muziek zijn, geïmproviseerd, zelfgeschreven, begeleid of a capella.

Verder moet je dit muziekfragment vooraf thuis instuderen.

Mocht je doorgaan naar de tweede ronde, dan hierbij alvast de opdracht die je moet voorbereiden:
Maak een (muziek)performance van maximaal 7 minuten, waarin je je performatieve/theatrale en muzikale vaardigheden toont. Laat daarin zien wat je fascineert, wat je bezighoudt, waar je blij van of boos over wordt. Je mag meerdere disciplines vermengen, als je dat wilt. Niets is te gek, maar als je 5 olifanten gaat gebruiken willen wij dat graag tijdig weten.

Tweede ronde: spel - beweging

In de tweede ronde testen we je vaardigheden voor spel, beweging en het komen tot een performance. Je werkt in een grotere groep onder leiding van een spel- en een bewegingsdocent. We letten op werkbaarheid, herhaalbaarheid, mogelijkheden om de disciplines te combineren. Dit duurt ongeveer 2 uur.

Na afloop hoor je of je door kunt naar de derde ronde.

Derde ronde: muziek & theater

In de derde ronde testen we de al eerder genoemde losse vaardigheden in combinatie, én testen we je makerschap. Tot de vaardigheden behoort ook (toepassing van) de muziektheoretische kennis genoemd in de toelatingseisen. Deze bijeenkomst duurt twee dagen. We werken onder meer aan een performance die je in de tijd tussen de tweede en de derde ronde hebt kunnen voorbereiden. Na afloop krijg je te horen of je geslaagd bent voor de auditie.

Ben je toegelaten, dan krijg je aansluitend een instructieles met opdrachten voor het openingsproject direct na de zomervakantie.

Toelatingsauditie voor de interne éénjarige vooropleiding

Eerste ronde: zang/instrumentaal

In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van drie tot vijf kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde.

Voor de eerste ronde heb je 2 stukken muziek voorbereid. Geef een visitekaartje van jezelf af dat past bij de opleiding waarvoor je auditie doet. Zoek naar diversiteit in stijl en tempo. Het mag bestaande muziek zijn, geïmproviseerd, zelfgeschreven, begeleid of a capella.

Verder krijg je een muziekfragment toegestuurd om in te studeren.

Tweede/derde ronde: spel - beweging - muziektheater

Na een succesvolle eerste ronde krijg je te horen wat je voor deze tweede ronde thuis moet voorbereiden. In een werksessie met diverse docenten worden je basisvaardigheden voor muziek, spel en beweging getest. Na de tweede ronde hoor je of je bent toegelaten tot de Interne Vooropleiding van Muziektheater.

Presentatiemap

Voor je auditie maak je een presentatiemap.
In de presentatiemap zitten:

 1. Een voorblad met je naam en een foto van jezelf
 2. Een korte motivatie: wat verwacht je van de opleiding?
 3. Een curriculum vitae met een overzicht van je activiteiten tot nu toe op het gebied van muziektheater
 4. Een korte beschouwing van 3 voorstellingen uit de ‘Muziektheatercanon’ (zie onder), waarin je uitlegt waarom juist deze 3 voorstellingen je het meest aanspreken
 5. Bladmuziek van de 2 stukken die je voor de 1e ronde hebt voorbereid, voorzien van de naam van de componist en tekstschrijver. Zorg dat alle bladmuziek in de (voor jou) juiste toonsoort staat.

Let op: Wanneer je map niet voldoet aan de gestelde eisen, behoudt de auditiecommissie zich het recht voor om je niet uit te nodigen voor de auditie.

Basiskennis muziektheorie

Je kunt:

 • noten lezen en noten benoemen in de vioolsleutel (G-sleutel)
 • de maatsoorten 4/4 en 6/8 lezen
 • eenvoudige ritmes herkennen en uitvoeren
 • majeur en mineur drieklanken herkennen en nazingen
 • genoteerde intervallen herkennen en intervallen noteren
  Verdere informatie en oefenstof kun je vinden onder Details toelatingseisen muziektheorie

Spraak- en stemtest

Bij Muziektheater besteden wij veel aandacht aan gezond spreken en musiceren. Als je bent toegelaten tot de studie, doe je een spraak- en stemtest bij de Maatschap voor keel-, neus, oorheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis en het bureau voor stemtherapie Grooten en Selten, zodat we weten of je stemmateriaal bij de start van de studie gezond is. Dit geldt ook voor studenten, die instrumentaal zijn toegelaten. Het onderzoek zal kort na de laatste auditieronde plaatsvinden in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Canon ArtEZ Muziektheater

Lees / hoor hier welke voorbeelden ons (nog steeds) inspireren.

Uitslag en geldigheid

De officiële uitslag van de toelatingsauditiecommissie wordt vastgesteld door de Examencommissie van het conservatorium. Deze controleert of de procedure goed is verlopen. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden

Aanmelden doe je in principe vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.