Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektheater
Menu Muziektheater

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Ben jij muzikaal, heb je goede oren, gevoel voor theater en de potentie om een maker te worden? Combineer je graag meerdere kunstdisciplines en laat je jezelf niet graag artistiek beteugelen? Dan is Muziektheater bij ArtEZ de perfecte studie voor je.

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de website van Studielink.

Aanmelden doe je voor 1 mei.

Lees voor je je aanmeldt eerst de toelatingseisen.


Direct aanmelden via Studielink

Toelatingsdata

De toelatingsaudities voor Muziektheater vinden plaats van 31 maart t/m 6 april 2023.

Je wordt ingedeeld op één van de volgende data:

 • Vrijdag 31 maart – 1ste en 2e ronde
 • Zaterdag 1 april – 1ste en 2e ronde
 • Maandag 3 april – 1ste en 2e ronde

De derde ronde en de theorietoets vinden plaats op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april.
Als je zeker wilt zijn van een plaats tijdens deze audities, meld je dan aan vóór 1 maart 2023.

Er vinden ook audities plaats van 30 mei t/m 1 juni 2023. De uiterste aanmelddeadline daarvoor is 1 mei.

Voorbereiden op je auditie

 • Het conservatorium biedt cursussen en een vooropleiding die je goed op de audities voorbereiden. Het is dus een slimme route voor als je je kansen wilt vergroten.

  Wil jij je voorbereiden op een studie Muziektheater? Geef je dan nu op voor de Vooropleiding.

  Klik hier voor meer informatie over de vooropleiding Muziektheater.

  Klik hier voor meer informatie over de spoedcursus muziektheorie. 

 • Van december tot maart is het mogelijk een kennismakingsles te volgen met een van de docenten van Muziektheater. Tijdens deze les leer je de docent beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je met de docent de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken.

  Vraag een les aan via conservatorium.arnhem@artez.nl en vermeld daarbij de studie. Je kunt ook een voorkeur voor een docent opgeven, dan kijken we wat mogelijk is.

  Let op: het volgen van een kennismakingsles is enkel mogelijk vanaf december tot en met maart en als je op de open dag bent geweest of een meeloopdag hebt bijgewoond.

  Kennismakingsles aanvragen

Toelatingseisen Muziektheater

Om in aanmerking te komen voor deze bacheloropleiding moet je voldoen aan de volgende criteria:  

 • Je moet in bezit zijn van een vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma; 
 • Je moet voldoen aan de taaleisen voor een Nederlandstalige bacheloropleiding;  
 • Je moet een positieve uitslag van het toelatingsexamen behalen.

Toelatingsauditie bachelor

Voorafgaand aan de auditie lever je een presentatiemap in, lees hieronder wanneer je deze uiterlijk moet inleveren en wat er in de presentatiemap moet staan. 

De toelatingsauditie voor de bacheloropleiding Muziektheater bestaat uit drie ronden, verdeeld over meerdere dagen. Elke ronde bestaat uit een of meer werksessies. Je werkt in groepen van wisselende samenstelling. Kijk goed wat er van je wordt verwacht en wat je moet voorbereiden per onderdeel. Dit lees je in de alinea’s hieronder. 

De audities vinden plaats op het ArtEZ Conservatorium in Arnhem. 

Beoordeling 

De auditiecommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen van de diverse vakdisciplines. Bij de beoordeling let de commissie op jouw creativiteit, oorspronkelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en ambachtelijke vaardigheden.

 • Voorafgaand aan de auditie maak je een digitale presentatiemap.  

  De presentatiemap bestaat uit 5 onderdelen: 

  • Een voorblad met je naam en een foto van jezelf. 
  • Een korte motivatie: waarom kies je juist voor deze opleiding? 
  • Een curriculum vitae met een overzicht van je vooropleiding en je activiteiten tot nu toe op het gebied van muziektheater 
  • Een korte beschouwing van 3 voorstellingen uit onze Muziektheatercanon, waarin je uitlegt waarom je deze 3 voorstellingen bijzonder (goed of slecht) vindt. 
  • Bladmuziek van de 2 stukken die je voor de eerste ronde meeneemt (ook voor zelfgeschreven nummers). 

  Met bladmuziek bedoelen we: uitgewerkte noten voor zang met piano OF een leadsheet OF een akkoordschema met tekst. Zorg dat alle bladmuziek in de (voor jou) juiste toonsoort staat. 

  Let op! De presentatiemap moet al deze 5 onderdelen bevatten. Wanneer je map niet voldoet aan de gestelde eisen, onvolledig is of te laat ingeleverd, behoudt de auditiecommissie zich het recht voor om je niet uit te nodigen voor de auditie. 

  De deadline voor het uploaden van de map is zondag 12 maart 2023. 

  Je kan de map uploaden in het ArtEZ toelatingsportal, waarnaar je een link ontvangt na je te hebben aangemeld via Studielink. 

 • In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van drie tot vijf kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde. De tweede ronde vindt plaats later op dezelfde dag. 

  Wat moet je voorbereiden? 
  Zodra je inschrijving is verwerkt en goedgekeurd (zie “Presentatiemap”), krijg je een kort muziekfragment toegestuurd om in te studeren. 

  Verder bereid je voor de eerste ronde twee zelfgekozen stukken muziek voor. Het mag bestaande muziek zijn of zelfgeschreven, begeleid of a capella. Er is tijdens de auditie een pianist/keyboardspeler aanwezig om je te begeleiden. 

 • Als je de eerste ronde hebt gehaald, volgt later op dezelfde dag de tweede ronde.  

  In de tweede ronde testen we je vaardigheden voor spel, beweging en het komen tot een performance. Je werkt in een grotere groep onder leiding van een spel/bewegingsdocent. We letten op werkbaarheid, herhaalbaarheid, mogelijkheden om de disciplines te combineren.  

  De 2e ronde duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop hoor je of je door kunt naar de derde ronde. 

 • De derde ronde begint met een muziektheorietest. Deze test is deels schriftelijk, deels mondeling. 
  Lees op deze webpagina bij de paragraaf ‘Toelatingseisen Muziektheorie’ wat er van je wordt verwacht voor deze test. 
   
  Wat moet je voorbereiden? 
  Ter voorbereiding op de derde ronde maak je een (muziek)performance van maximaal zeven minuten vanuit een thema dat we je van tevoren opgeven. In de performance toon je je performatieve/theatrale en muzikale vaardigheden. Laat zien wat je fascineert, wat je bezighoudt, waar je blij of boos van wordt. Je mag meerdere disciplines of verschillende media vermengen, als je dat wilt. Mocht je voor je performance speciale technische wensen hebben, willen wij dat graag tijdig weten en kunnen we kijken of we dat mogelijk kunnen maken. 

  In de derde ronde testen we de al eerdergenoemde losse vaardigheden in combinatie, én testen we je makerschap. Met jullie individuele (muziek)performances als uitgangspunt ontwikkel je in een kleine groep een nieuwe performance. Coaches helpen je daarbij. 

  Na afloop van de derde ronde krijg je te horen of je bent geslaagd voor de auditie. 

 • De officiële uitslag wordt vastgesteld door de Examencommissie van het conservatorium. Deze controleert of de procedure goed is verlopen.

  Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

  Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Toelatingseisen Muziektheorie

Bij muziektheater hoort ook muziektheorie. Wij leggen voor muziektheorie de nadruk niet op wat je weet, maar op vaardigheden. Wat doe jij met je muzikale kennis?
Natuurlijk heb je een basis nodig om aan de studie te beginnen. Daarom moet je een beetje thuis zijn in notenschrift en een goed werkend gehoor hebben.

Heb je extra muziektheorietraining nodig? ArtEZ biedt een spoedcursus muziektheorie aan ter voorbereiding op de Bachelor toelatingsexamens theorie. 

  • Je kent deze nootwaarden: hele noot, halve noot, kwartnoot en achtste noot;
   en deze rusten: hele rust, halve rust, kwartrust en achtste rust.
  • Je kunt een eenvoudig ritme dat aan je wordt voorgespeeld natikken of nazingen.
  • Je kunt eenvoudige, in notenschrift genoteerde ritmes uitvoeren in de maatsoorten 4/4, 3/4 en 2/4 en 6/8.

  Dit is een voorbeeld van zo'n ritme:

  • Je kunt de namen noemen van noten, met en zonder kruis (#) of mol (b), genoteerd op een notenbalk in de G-sleutel (vioolsleutel) of de F-sleutel (bassleutel), inclusief noten met 1 hulplijntje.
  • Als je de naam van een noot krijgt, kun je deze noteren op een notenbalk met een G-sleutel of een F-sleutel. Je kunt deze noot ook aanwijzen op een piano-toetsenbord.
  • Je kunt een voorgespeeld melodiefragment van enkele maten onthouden en nazingen.
  • Je kunt een eenvoudige, in notenschrift genoteerde melodie in C, G en F majeur zonder voorbereiding van blad zingen.

  Dit is een voorbeeld van zo’n melodie:

  • Je kent deze intervallen: (reine) prime, kleine en grote secunde, kleine en grote terts, (reine) kwart, (reine) kwint, kleine en grote sext, klein en groot septiem, (reine) octaaf.
  • Je herkent deze intervallen in notenschrift, dat wil zeggen: genoteerd op een notenbalk met G-sleutel of F-sleutel, met de noten recht boven elkaar (harmonisch) of na elkaar (melodisch).
  • Je kunt in een notenbalk een gegeven interval noteren boven (en onder) een gegeven noot.
  • Je kunt voorgespeelde majeur en mineur drieklanken nazingen, in grondliggingen en omkeringen.
  • Je kunt van een voorgespeelde drieklank zeggen welke soort het is: majeur of mineur. Zo’n drieklank kan gelijktijdig worden gespeeld of gebroken (arpeggio), in alle liggingen.

  Je kunt van een drieklank in notenschrift zeggen welke soort het is: majeur of mineur.

Canon ArtEZ Muziektheater

Lees/hoor/kijk hier welke voorbeelden ons (nog steeds) inspireren.

Spraak- en stemtest

Bij Muziektheater besteden wij veel aandacht aan gezond spreken en musiceren. Als je bent toegelaten tot de studie, doe je een spraak- en stemtest bij de Maatschap voor keel-, neus, oorheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis en de praktijk Loes Selten instituut voor stem en keel, zodat we weten of je stemmateriaal bij de start van de studie gezond is. Dit geldt ook voor muziektheaterstudenten met een instrumentaal hoofdvak. Het onderzoek zal kort na de laatste auditieronde plaatsvinden in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

De kosten van de spraak- en stemtest zijn voor eigen rekening. Sommige zorgverzekeringen vergoeden deze kosten.