Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Master
Menu Jazz & Pop

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de masterstudie Jazz & Pop aan het Conservatorium de muzikale pioniers van de toekomst. Nieuwsgierige musici die kansen zien en graag samenwerken in een brede, multidisciplinaire beroepspraktijk.

Samenvatting toelatingseisen Master Jazz & Pop:

  • Afgeronde bachelor Muziek. 
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen.
  • oor elke hbo-opleiding gelden taaleisen. Taaleis voor deze studie: IELTS 5.5 of vergelijkbaar. Meer informatie

Studieplan

Je haalt het meeste uit deze master als je vooraf een goed idee hebt van wat je wilt bereiken en onderzoeken. Daarbij kunnen wij je helpen. Voor de toelating schrijf je een motivatiebrief en je doet een auditie. Bij de start van je studie maak je vervolgens samen met je mentor een persoonlijk studieplan. En daarna doen wij er alles aan om je bij je plan te ondersteunen.

Wil je dat we alvast meedenken over wat je wilt bereiken en onderzoeken in deze master? Neem contact op met Cynthia van Ommen (conservatorium.zwolle@artez.nl).

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats in februari of juni en bestaat uit een motivatiegesprek en een auditie.

Motivatiegesprek

De door jou ingediende motivatiebrief vormt de basis voor het motivatiegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of je ideeën en wensen passen bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar zijn en of het op masterniveau is. Daarnaast wordt in dit gesprek aandacht besteed aan het studieonderdeel research. Het gesprek vindt plaats vóórdat je de praktische auditie doet.

Auditie

De praktische auditie duurt 30 minuten. Bij deze auditie bestaat de commissie uit drie tot vijf personen. Tijdens de auditie presenteer je je als musicus en laat je horen hoe je als musicus staat in relatie tot je plannen. Je ontwikkelingsmogelijkheden op dat gebied zijn het belangrijkste toetsingscriterium bij de auditie. Als je in je motivatiegesprek bijvoorbeeld nadrukkelijk aangeeft dat je jezelf ambachtelijk wilt ontwikkelen, dan zal de commissie bij de beoordeling sterk focussen op je ambachtelijke vaardigheid en de mate waarin je jezelf daarin kunt verder ontwikkelen. Maakt bijvoorbeeld componeren of arrangeren deel uit van je plannen, dan zal je eigen composities of arrangementen bij de auditie moeten laten horen. Geef je tijdens je motivatiegesprek aan dat je je in een bepaalde stijl wilt verdiepen, dan wil de commissie die stijl ook horen tijdens de auditie. Wil je je zelf tijdens de master in de volle breedte verder ontwikkelen, dan laat je bij je auditie meerdere stijlen horen.

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.
Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.
Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld krijg je een vragenformulier en een format voor het schrijven van een motivatiebrief toegestuurd. Ook krijg je informatie over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. 

Let op!

Als aspirant masterstudent dien je uiterlijk 31 augustus, de dag voor de aanvang van de studie bij ArtEZ, je bachelordiploma te overleggen. Heeft de instelling, waar je het diploma hebt behaald, het bachelordiploma nog niet afgegeven, dan dien je om toch te kunnen beginnen met de masteropleiding, een gewaarmerkte verklaring van die instelling te overleggen waaruit blijkt dat het diploma is behaald en dat afgifte van dat diploma volgt.
Is het originele bachelordiploma uiterlijk dertig dagen voor het eindtentamen nog niet binnen, dan word je niet toegelaten tot het eindtentamen.

Informatie over studentenhuisvesting vind je hier