Interieurarchitectuur

Visie

"I am the space where I am."

NOËL ARNAUD
uit: L'état d'ébauche

Visie

De studie Interieurarchitectuur (IN_architecture) in Zwolle leidt al veertig jaar ruimtelijk ontwerpers op in de volle breedte van het vakgebied, waarbij veel aandacht is voor ambachtelijke en persoonlijke ontwikkeling. We definiëren IN_architectuur als het systematisch ordenen van kennis over het ‘IN’. De kennis van ruimte, de kennis van de verhouding van het lichaam tot de ruimte, onderzoeken we door het te toetsen aan de werkelijkheid. We werken veel op ware grootte en bezoeken ruimtes tijdens de buitenlandse studiereizen.

IN_ontwerpers

We leiden studenten op tot zelfstandige, betrokken en kritische ruimtelijk ontwerpers, die een eigen kijk hebben op ruimte: binnen of buiten, groot of klein.

Maatschappij

De wereld verandert snel, ontwerpers zijn daarom steeds op zoek naar actuele thema’s en maatschappelijke urgenties. Tijdens je studie ga je daarbij ook op zoek naar de grenzen van het vakgebied. Je werkt vanuit een onderzoekende houding, waarbij een nauwe samenhang tussen theorie en praktijk ontstaat.

Sociale duurzaamheid

Je bent nieuwsgierig naar mensen en wat hen bezighoudt, en ontwerpt vanuit hun vraag. Een belangrijk aspect binnen de studie is sociale duurzaamheid. Je ontwerpt vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving.