Interieurarchitectuur

Visie

"I am the space where I am."

NOËL ARNAUD
uit: L'état d'ébauche

Visie

De studie Interieurarchitectuur (IN__architectuur Ba) in Zwolle leidt ruimtelijke ontwerpers op in de volle breedte van het vakgebied, waarbij veel aandacht is voor ambachtelijke ontwikkeling en sociale betrokkenheid.

Interieurontwerpers

We leiden de studenten interieurarchitectuur op tot zelfstandige, betrokken en kritische ruimtelijk ontwerpers, die een eigen kijk hebben op ruimte: binnen of buiten, groot of klein, met aandacht voor sociale duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Ruimte en maatschappij

De wereld verandert snel, ontwerpers zijn daarom steeds op zoek naar actuele thema’s en maatschappelijke urgenties. Tijdens je studie ga je daarbij ook op zoek naar de grenzen van het vakgebied. Je werkt vanuit een onderzoekende houding, waarbij een nauwe samenhang tussen theorie en praktijk ontstaat.

Sociaal duurzame ontwerpen

Je bent nieuwsgierig naar mensen en wat hen bezighoudt, en ontwerpt vanuit hun behoeften. Een belangrijk aspect binnen de studie is sociale duurzaamheid. Je ontwerpt vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Definitie IN__architectuur

We definiëren IN__architectuur als een relatie tussen mens en ruimte. En het systematisch ordenen van kennis over het 'In'. De kennis van ruimte, de kennis van de verhouding van het lichaam tot de ruimte onderzoeken we door het te toetsen aan de werkelijkheid. Door veel op ware grootte te werken, maar ook door veel ruimtes te bezoeken tijdens de buitenlandse studiereizen.