Graphic Design

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

ArtEZ zoekt binnen de opleiding Vormgeving voor de studie Graphic Design studenten met een kritische houding die durven te experimenteren en de grenzen van hun vak willen opzoeken.

Toelatingseisen Graphic Design Arnhem

Studenten die per studiejaar 2016-2017 aan hun propedeuse Graphic Design in Arnhem beginnen, krijgen Engelstalig onderwijs. Studiemateriaal blijft in het Nederlands beschikbaar en voor Nederlandstalige studenten bestaat de mogelijkheid het toelatingsexamen en later de toetsen in het Nederlands te maken.

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. 
  • Voor deze Engelstalige studie gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Tijdens het toelatingsexamen onderzoeken we wat je kansen zijn om de opleiding succesvol af te ronden.

We toetsen:

  • Je creërend vermogen: Het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
  • Je communicatief vermogen: Je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en je toont daadkracht en discipline.
  • Je vermogen tot kritische reflectie: Je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Om toegelaten te worden tot de opleiding Graphic Design in Arnhem vinden we het verder belangrijk dat je laat zien dat je jouw beeldende en creatieve aanleg kunt vertalen naar bijzondere beelden die oorspronkelijk en communicatief zijn. Veel tekenen helpt om je tekenvaardigheid te ontwikkelen, wat een belangrijke basis is voor het vak.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen voor Graphic Design in Arnhem begint met een toelatingsgesprek van vijftien minuten met een toelatingscommissie, bestaande uit één of twee docent(en) en twee studenten.

Het toelatingsgesprek bestaat uit:

  • Een gesprek over motivatie en algemene belangstelling.
  • Beoordeling van het meegebrachte eigen werk. Dit hoeft niet alleen te bestaan uit eindresultaten, maar kan ook schetsen en ontwerpen bevatten die inzicht geven in het ontstaansproces.
  • Beoordeling van de resultaten van de thuisopdracht. Dit is een ontwerpopdracht die je na aanmelding via Studielink ontvangt, thuis maakt en meeneemt naar het toelatingsexamen.

Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek volgt een uitnodiging om de volgende dag van 10.00 tot 16.00 uur deel te nemen aan het praktische gedeelte van het examen. Dit praktische gedeelte bestaat uit twee opdrachten die je op de academie uitvoert. De toelatingscommissie adviseert de examencommissie of je wel of niet wordt toegelaten.

Toelatingsdata

9 en 10 februari 2018
23 en 24 maart 2018
1 en 2 juni 2018
Extra toelating: 22 augustus 2018

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.