Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Graphic Design
Menu Graphic Design

Studie

Studie

Ontwerpers hebben de unieke mogelijkheid om toonaangevend te zijn in verandering ‘agents of action and change’. De impact van deze bijdrage is niet vooraf bepaald, het concept wordt gevormd. Binnen het GDA-curriculum is er ruimte voor deze ontwikkeling. 

Minji Kim

De ‘GDA-community’ is ambitieus, heeft een kritische en nieuwsgierige kijk op de wereld. De GDA student staat open voor nieuwe uitdagingen en zet zich in om ideeën en nieuwe systemen te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken zij research methoden. De GDA-student staat aan de basis van designondernemingen waarin de mens centraal staat en technologie faciliteert of wordt gefaciliteerd. 

Met deze uitdagingen in gedachten stellen we ons de volgende vragen: Wat kan er in de toekomst gebeuren als gevolg van bepaalde acties en beslissingen die de ‘graphic designer’ en ‘citizen practitioner’ in het heden neemt? Waar ligt de urgentie en vastberadenheid? Hoe kunnen we anticiperen op ‘future good’ en ‘future goods’

Visionair zijn kent vele vormen. Graphic design is, in theorie én praktijk, een vakgebied dat voortdurend beweegt; doelgroepen, opkomende technologieën en distributiemethoden doen grenzen vervagen en veranderen. Culturele posities en sociale perspectieven bewegen vaak in rap tempo. Dat maakt de studie graphic design interessant: ‘nieuw’ in graphic design is van tijdelijke aard. 

De leerervaring van de student staat centraal in alle besluitvorming binnen de afdeling. Samenwerking, flexibiliteit, gelijkheid en eenheid tussen de verschillende klassen, studenten en het team docenten is essentieel. Er is binnen ons curriculum veel ruimte voor specialisme, tegenstrijdigheid en complexiteit. Wij streven ernaar om te werken met alternatieve onderwijs patronen.

Opleidingsstructuur

De Bachelor Graphic Design Arnhem is een 4-jarige Engelstalige opleiding tot graphic designer op HBO-niveau. Het GDA-curriculum laat studenten kennismaken met gedeelde onderzoekspraktijken en essentiële ontwerpvaardigheden over het gehele spectrum. Research maakt het initiëren, onderzoeken, het bestuderen van bestaande materialen en nieuwe ruimtes mogelijk. (Nieuwe) relaties en (nieuwe) conclusies zijn bepalend.

GDA heeft een rijke geschiedenis van betrokken, gerenommeerde docenten met -nationaal en internationaal- erkende ontwerpstudio’s - zowel in het heden als in het verleden. GDA docenten zijn vakmensen met eigen ontwerppraktijken, ze delen hun brede kennis en actuele ervaringen met de student en het curriculum. 

 • In studiejaar 1 maakt de GDA-student kennis met de belangrijkste graphic design principes en ook met het ‘research and design process’. Door middel van creatieve en experimentele vakken en opdrachten richt de student zich op belangrijke methodologieën, technologieën en processen die de ontwikkeling van de nodige kennis en vaardigheden bevorderen. Voorbeelden van vakken zijn ‘Type & Typography’, ‘Spaces & Systems’, ‘Materiality & Play’ en ‘Visual Grammar’. 

  De student wordt in staat gesteld een visuele vaardigheid en een identiteit als ontwerper te ontwikkelen. Daarnaast raken zij vertrouwt met de basisprincipes van graphic design. De student krijgt instrumenten aangereikt om een intellectueel, theoretisch en kritisch bewustzijn van het onderwerp te ontwikkelen, zowel binnen de praktijk als in een bredere context.

 • In studiejaar 2 richten we ons op het ontwikkelen en uitbouwen van de vaardigheden uit jaar 1. De student wordt aangemoedigd om zichzelf uit te dagen en zich niet af te vragen wat graphic design is, maar juist te onderzoeken wat het kan betekenen. Opdrachten in jaar 2 zijn breder, complexer en diepgaander in het onderwerp. Er is veel aandacht voor o.a. de vakken ‘Design Research’ en ‘Media & Design Theory’. 

  Het programma van jaar 2 creëert nieuwe leeromgevingen voor auteurschap, terwijl de vaardigheden die in het voorgaande jaar zijn aangeleerd verder worden uitgebreid en benut. Dit zien we in vakken als ‘Experiment & Motion’ en ‘Image & Authorship’. We maken een begin met de focus op een professioneel portfolio, de toepassing ervan en wat het betekent buiten GDA.

 • In studiejaar 3 ontwikkelt de student zich verder in het eigen vakgebied of eigen interesse door vakken als bijvoorbeeld ‘Interactieve Media’ en ‘Open Lab’. In aanloop naar het ‘Major Research Project’ waarmee ze afsluiten in semester 2 van studiejaar 4, maken ze kennis met een nieuw vak 'Curiosity & Method'. De nadruk ligt op het zelf initiëren van ontwerpprocessen en dat is bepalend voor het tempo. Het curriculum onderdeel 'Portfolio' helpt bij de voorbereiding en planning voor het vinden van een stage of exchange. 

 • Jaar 4 (!!!!) is het laatste (tromgeroffel!) studiejaar bij GDA. Het programma is gebaseerd op een researchproject waarin de afstudeerder zich richt op ieders op maat gemaakte interessegebieden in zowel praktische als theoretische kaders. Jaar 4 studenten zijn in staat om kennis, vaardigheden en contexten - die ze in de voorgaande drie studiejaren hebben geleerd en ontwikkeld- toe te passen om werk van het hoogste niveau te creëren. Daarin komen zowel technische vaardigheid als kritische ideevorming tot uiting. 

  De student start studiejaar 4 met een externe stage of een exchange (nationaal of internationaal) met als doel de ontwikkelende ontwerpervaringen verder te verdiepen. De ArtEZ Finals is het afsluitende moment van het GDA-curriculum. Daarna is de student voor altijd een ArtEZ GDA-alumni! Creatieve en professionele kansen zullen zich aandienen en vol vertrouwen worden geïnitieerd. 

Workshops en excursies

 • GDA nodigt elk semester gastdocenten (nationaal en internationaal) uit om een workshop van een week te geven voor alle studenten uit jaar 1, 2, 3 onder de naam 'Sprint_week'. De regelmatige frequentie van deze 'Sprint_week' fungeert als een goede manier voor de afdeling om up-to-date te blijven met de huidige ontwikkelingen in design. Op deze manier onderhouden we onze professionele netwerken en investeren we in (nieuwe) relaties. 

  Gastdocenten worden uitgenodigd om nieuwe ideeën, visies, vaardigheden en ervaringen te introduceren waar de afdeling en de student van kunnen leren. Voor recente workshops werden design researcher Ruben Pater, information designers Piero Zagami en Tizianna Alocci en typeface designer Jungmyung Lee uitgenodigd. 

 • In het hele programma worden regelmatig excursies georganiseerd door docenten om de mogelijkheden van projecten aan te vullen en in een context te plaatsen. Het kan gaan om museumbezoeken, lezingen en atelierbezoeken. Er is ook een jaarlijkse (inter)nationale studiereis. In het verleden hebben we onder andere New York en Seoul bezocht. In het najaar van 2022 bezochten we Porto. 

Faciliteiten en werkplaatsen

Bij ArtEZ heeft de student toegang tot ‘state-of-the-art’ workshops en faciliteiten. Door actieve deelname en curriculum gestuurde mogelijkheden, leert de student meer over opkomende technologieën, het veranderende werkveld van graphic design en hoe zich daartoe te verhouden. Er is tevens tijd om te investeren in traditionele productiemethoden vanuit nieuwe en experimentele perspectieven.

De mogelijkheden zijn oneindig. Faciliteiten zoals hout- en metaalbewerking, keramiek, vacuüm plastic, printen, zeefdrukken, Riso printen, textiel en leer. Onder advies en begeleiding van onze deskundige docenten en werkplaats begeleiders.

Alle studenten van ArtEZ maken gebruik van deze werkplaatsen. Creatieve uitwisseling van gedachten en samenwerking vindt daar op natuurlijke wijze plaats.

Studieondersteuning

GDA biedt naast het curriculum ook studieloopbaanbegeleiding (slb) aan. Je kunt een beroep doen op de GDA Studiecoach als je hulp nodig hebt bij het effectief en onafhankelijk studeren. Wij streven ernaar dat leerproblemen of handicaps geen belemmering vormen voor de studie en zetten ons in voor een inclusieve omgeving voor iedereen. De Studiecoach kan informatie delen over verschillende zaken met betrekking tot studievoortgang. Indien nodig kun je ook terecht als er sprake is van persoonlijke uitdagingen op het gebied van mentale en emotionele gezondheid.  

Vervolgopleidingen en voorbereiding op de beroepspraktijk

Als onderdeel van het curriculum ontwikkelt de student een scherpe blik op het internationale professionele werkveld van graphic design en welke invloed dit heeft op de eigen toekomstige ambities. Om de student hiermee vertrouwd te maken, worden regelmatig speciale gastdocenten uitgenodigd om over hun praktijk te praten, velen van hen zijn succesvolle alumni. Ook worden er atelierbezoeken, portfolio sessies en workshops georganiseerd. Daarnaast worden er ArtEZ-brede business programma’s georganiseerd waarmee de student de mogelijkheid krijgt om ondernemings-competenties te ontwikkelen.

Alumni van GDA ArtEZ hebben de competenties om aan de slag te gaan in het creatieve en artistieke werkveld. Zij hebben ervaring met teamwork, interdisciplinaire en afdeling overschrijdende samenwerkingsmogelijkheden. GDA-alumni zijn sterke vakspecialisten, flexibel, empathisch en staan open voor andere perspectieven en om daarvan te leren.

GDA-alumni blinken uit in hun professionele carrière door uitstekende conceptuele, analytische en visuele competenties van graphic design. Ze zijn in staat om veerkrachtig te bewegen in de praktijk en in te spelen op steeds veranderende omstandigheden. Immers ‘nieuw’ in graphic design is van tijdelijke aard. 

Veel alumni zetten hun studie voort en schrijven zich in voor masteropleidingen bij ArEZ en vele andere (inter)nationale instellingen.  

Studeren in Arnhem

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Arnhem.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden via Studielink