Docent Muziek Zwolle

Visie

Frans Haverkort
Hoofd Docent Muziek Zwolle

Visie

Muziek spelen, zingen en de passie daarvoor delen gaan goed samen binnen de opleiding Docent Muziek aan het conservatorium in Zwolle.

Onze opleiding is gerenommeerd in Nederland en beschikt over een groot stagenetwerk. Er zijn intensieve contacten met scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, mbo en hbo. En met muziekscholen, amateurkoren en -orkesten.

Samenwerken met studies

Samenwerken en een ondernemende houding zijn gedurende het hele programma van belang. Studenten van de bachelor Docentopleidingen Muziek, Beeldende Kunst en Vormgeving, Dans en Theater volgen gezamenlijk het Interdisciplinair programma van ArtEZ. Je werkt aan praktijkgerichte projecten waarbij de onderlinge relaties tussen de verschillende kunstdisciplines centraal staan. Deze interdisciplinaire benadering biedt je een stevige en brede basis in het toekomstig werkveld in het onderwijs en daarbuiten.

Vernieuwende lesmethoden

Verschillende hoofdvakdocenten van de opleiding Docent Muziek houden zich ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden. Zo maakt Leon Vliegen als methodeschrijver deel uit van het team van BeatsNbits, een web based internetmuziekmethode voor het voortgezet onderwijs. Frans Haverkort is medeauteur van de meest gangbare muziekeducatieve uitgaven als de digitale methode Eigen-wijs Digitaal, de bekende liedbundel Eigen-wijs en het handboek Muziek Meester! voor de Pabo. Mariska van der Vaart is medeontwikkelaar van de website Duurzam muziekonderwijs, bestemd voor studenten en docenten muziek. Lize Reitsma ontwikkelt binnen haar bedrijf LIMAI diverse lesmaterialen voor het primair onderwijs. 

Ontwikkelingen binnen de muziek en educatie

Nederland vergrijst en dat brengt een tekort aan leraren met zich mee. Naar verwachting loopt dit tekort de komende jaren fors op. Daarbij groeit de belangstelling om zelf met muziek, kunst en cultuur bezig te zijn. Binnen de opleiding leer je deze signalen van de tijd te herkennen en te gebruiken voor eigen ontwikkelingen, projecten en andere initiatieven. Daarom hechten we veel belang aan onderzoekvaardigheden en het ontwikkelen van een ondernemende houding.

Lessituaties Docent Muziek
Lessituaties Docent Muziek