Docent Muziek Zwolle

Stage

Doceren vraagt om specifieke talenten. Uiteraard komt tijdens de opleiding didactiek en de praktijk van het lesgeven ruimschoots aan bod.

In diverse stages en projecten ervaar je hoe het is om te werken op scholen (VO en BO), (particuliere) muziekscholen en bij koren en orkesten. Je bent door de voorbereidende lessen op het conservatorium natuurlijk goed voorbereid en je wordt begeleid op de stageplek vanuit de opleiding. Met de juiste pedagogische en didactische kennis en vaardigheden begeleid je leerlingen in de ontwikkeling van hun muzikale mogelijkheden.

Gedurende je studie worden de stages steeds meer afgestemd op je interesse en toekomstplannen. ArtEZ heeft contacten binnen het basis-, voortgezet, hoger en speciaal onderwijs, en ook met muziekscholen, amateurkoren en -orkesten.

Jaar een t/m drie

In het eerste, tweede en derde jaar loop je gemiddeld een dagdeel per week stage. De stages maken deel uit van de hoofdvakken. De invulling kan verschillen. De ene keer bereid je een concert of presentatie in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs voor, de andere keer werk je met leerlingen aan een musical. Vanzelfsprekend verzorg je lessen(series) als vakleerkracht in het basisonderwijs of als docent in het voortgezet onderwijs.

In een gezamenlijk stageproject 'Orthopedagogische Muziekdocent' van de opleidingen Muziektherapie en Docent Muziek ga je in het tweede jaar naar een school voor speciaal onderwijs. Je loopt daar 8 weken 1 dagdeel per week stage en leert te werken volgens de orthopedagogische principes: muziekles, aangepast aan de speciale behoefte van de leerling(en). Dit is ook een kennismaking met de specialisatie voor orthopedagogisch muziekdocent/ therapeut, die als afstudeervariant in het vierde jaar wordt aangeboden.

Binnen het Interdisciplinair programma loop je ook stage. Deze stages kunnen worden uitgevoerd met verschillende doelgroepen:

  • In het tweede studiejaar ga je met een multidisciplinair team een interdisciplinair project tot stand brengen door voor een gekozen doelgroep een Cultuurroute te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren.
  • In het derde studiejaar geef je een lessenserie in het voortgezet onderwijs.

Jaar vier

In jaar 4 ben je in staat om praktijk- én theorielessen te geven, leerlingen te begeleiden en op basis van kritische reflectie je manier van lesgeven steeds aan te passen. Je loopt stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp van je afstudeeronderzoek en je toekomstplannen kies je een profielstage.