Docent Muziek op Maat

Visie

"Docent Muziek op Maat maakt studenten er bewust van hoe hun dagelijkse muzieklessen duurzaam gemaakt kunnen worden."

Mariska van der Vaart, coördinator Docent Muziek op Maat

Visie

Vanuit het werkveld bestaat een grote vraag naar gekwalificeerde, bevoegde docenten muziek. De opleiding Docent Muziek op Maat speelt hierop in, want na de studie heb je een eerstegraads lesbevoegdheid.

Eerstegraads lesbevoegdheid

Een groot aantal bekwame docenten beschikt niet over de bevoegdheid om les te geven. Deze groep voltijdonderwijs te laten volgen is niet realistisch, omdat dan hun baan opgezegd zou moeten worden en zij bovendien op basis van hun afgeronde opleiding vrijstellingen kunnen krijgen.  Voor deze studenten is een opleiding Docent Muziek op Maat de oplossing. Maar ook voor docenten, die als gevolg van de veranderde situatie in de muziekscholen, op zoek zijn naar om- en bijscholingsmogelijkheden en voor studenten, die net zijn afgestudeerd aan de bacheloropleiding Muziek of Muziektherapie en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen vergroten, is de op Maat-opleiding interessant. Voorwaarde is wel, dat je in het onderwijs werkzaam bent, of dat binnen afzienbare tijd wilt zijn.
 

Studiebelasting Docent Muziek op Maat

In principe duurt deze opleiding twee jaar en moet je rekenen op lesgebonden studie-activiteiten van twee dagen per week naast veel zelfstudie. Het aantal contacturen van de opleiding is minder dan die van de voltijdopleiding, maar de studiebelasting is vergelijkbaar. De inhoud van de lessen omvat grotere eenheden die je zelfstandig en in eigen tijd kunt uitwerken en in de praktijk tot rijping kunt laten komen omdat je al met twee benen in het muziekonderwijs staat. 

Met Pabo-diploma

Ben je in het bezit van een Pabo-diploma dan moet je rekening houden met een voltijdse studie van drie jaar. Tijdens deze drie jaar betaal je het instellingscollegegeld (wettelijk bepaald). In een persoonlijk gesprek met het hoofd van de opleiding Docent Muziek bespreek je het traject.