Docent Muziek op Maat

Visie

"Docent Muziek op Maat maakt studenten er bewust van hoe hun dagelijkse muzieklessen duurzaam gemaakt kunnen worden."

Mariska van der Vaart, coördinator Docent Muziek op Maat

Visie

Vanuit het werkveld bestaat een grote vraag naar gekwalificeerde, bevoegde docenten muziek. De opleiding Docent Muziek op Maat speelt hierop in, want na de studie heb je een eerstegraads lesbevoegdheid.

Eerstegraads lesbevoegdheid

Een groot aantal bekwame docenten beschikt niet over de bevoegdheid om les te geven. Deze groep voltijdonderwijs te laten volgen is niet realistisch, omdat dan hun baan opgezegd zou moeten worden en zij bovendien op basis van hun afgeronde opleiding vrijstellingen kunnen krijgen.  Voor deze studenten is een opleiding Docent Muziek op Maat de oplossing. Maar ook voor docenten, die als gevolg van de veranderde situatie in de muziekscholen, op zoek zijn naar om- en bijscholingsmogelijkheden en voor studenten, die net zijn afgestudeerd aan de bacheloropleiding Muziek of Muziektherapie en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen vergroten, is de op Maat-opleiding interessant. Voorwaarde is wel, dat je in het onderwijs werkzaam bent, of dat binnen afzienbare tijd wilt zijn.