Docent Muziek op Maat

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de opleiding Docent Muziek op Maat studenten die vanuit enthousiasme hun vakmanschap verder willen ontwikkelen. Hiervoor moet je aan enkele eisen voldoen.

Toelatingseisen Docent Muziek op Maat

  • Een afgerond bacheloropleiding Muziek of Muziektherapie.
  • Werkzaam zijn in het onderwijs of er moet een reële kans bestaan dat dit binnen afzienbare tijd het geval is.
  • Voor buitenlandse studenten geldt de taaleis: niveau B2
  • Een positieve uitslag van het assessment.

Procedure

Na een inventariserend gesprek met de coördinator van Docent Muziek op Maat, Mariska van der Vaart (m.vandervaart@artez.nl), meld je je aan via Studielink. Hierna krijg je een uitnodiging voor een opleidingsassessment. Dit assessment bestaat uit een gesprek aan de hand van een portfolio.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag van het toelatingsexamen vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden 

Na het inventariserend gesprek met de coördinator meld je je vóór 1 mei aan via Studielink. Je kiest in eerste instantie voor de voltijdopleiding Docent Muziek. Aan het einde komt een keuzemenu waar je deeltijd (Docent Muziek op Maat) aangeeft. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie over het assessment toegestuurd. 

Je betaalt het reguliere collegegeld per jaar. Heb je al een onderwijsbevoegdheid of een diploma in de zorg, dan betaal je het instituutscollegegeld.