Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek op Maat
Menu Docent Muziek op Maat

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Ben je naast muzikaal ook nieuwsgierig, ondernemend, communicatief en reflectief? Dan past de opleiding Docent Muziek op Maat in Zwolle bij je. Hier leidt ArtEZ musici op die anderen inspireren en verder willen brengen. Afhankelijk van je vooropleiding kunnen de toelatingseisen verschillen.

Toelatingseisen Docent Muziek op Maat

De verkorte deeltijdopleiding Docent Muziek op Maat is bedoeld voor studenten die hun vakmanschap vanuit enthousiasme verder willen ontwikkelen. Wil je je aanmelden voor de opleiding? Houd dan rekening met de volgende toelatingseisen:

  • je beschikt over een bachelordiploma Muziek Muziektherapie of muziekwetenschappen, of je hebt een lerarenopleiding afgerond in een ander schoolvak dan muziek;
  • voor deze studie gelden taaleisen;
  • je moet een assessment doen en dit assessment afsluiten met een positieve beoordeling.

Aanmelding

Om je aan te melden voor deze 'Op Maat' variant via Studielink werkt het als volgt: ga naar Studielink via de knop hieronder en kies in eerste instantie voor 'Voltijd'Aan het einde komt een keuzemenu waar je voor deeltijd (Docent Muziek op Maat) kiest. Voor eventuele hulp bij het invullen van Studielink kun je contact opnemen met Cynthia van Ommen, 038 4270 539.  

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, krijg je een e-mail van de afdeling Studentenzaken van ArtEZ. Daarnaast krijg je van de opleiding een e-mail met informatie over de toelatingsprocedure en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. 

Je kunt op twee momenten toelating doen:
Toelating in april: voor 1 maart aanmelden
Toelating in juni: voor 1 juni aanmelden
Aanmeldingen na 1 juni worden individueel bekeken en is mogelijk

Direct aanmelden via Studielink

Toelatingprocedure

Na aanmelding krijg je van de opleiding een e-mail met daarin de vraag een portfolio in te vullen, waarin je laat zien welke competenties je bezit. Dit portfolio is de leidraad voor het assessmentgesprek, dat door een commissie wordt afgenomen.

 • Als je geen conservatoriumdiploma hebt, doe je een ook een theoretische, een instrumentale en een vocale toelating. De instrumentale en een vocale toelating bestaat uit:
  - Vier instrumentale stukken, uitgevoerd op je hoofdinstrument. De stukken moeten verschillen in stijl, karakter en expressie.
  - Vier stukken waarmee je je zangstem laat horen. Denk bijvoorbeeld aan een popsong, musicalsong, klassiek lied, kinderlied of jazzstandard. Ook deze liederen moeten verschillen in stijl, karakter en expressie. Je begeleidt jezelf hierbij op een akkoordinstrument.
  - Speel je naast je programma ook nog een ander instrument, dan mag je dat inpassen in je programma. En heb je een eigen muziekstuk geschreven, dan horen we dat graag. 

  Het  muziektheoretisch toelatingsexamen bestaat uit:
  - Het zingen van intervallen en majeur- & mineur toonladderfiguren
  - Het benoemen van genoteerde drie- en vierklanken en een aantal toonladders.
  - Het uitvoeren van een aantal ritmes in verschillende maatsoorten.
  - Het benoemen van een aantal intervallen en drieklanken, die je hoort.
  - Het noteren van een aantal korte melodische en ritmische dictees.

  Je hebt kennis van termen uit de algemene muziekleer uit Nelleke B. (2002). Eenvoudige algemene muziekleer (9de druk). Hfdst 1, 2, 8 t/m 11, 18 t/m 21 of Pinkersterboer H. (2019). Tipboek muziek op papier: basistheorie (13de herz. druk). Hfdst: 2 t/m 4, 5, 10 t/m 13.

 • Na het assessment en eventuele toelatingsexamen brengt de toelatingscommissie advies uit aan de Examencommissie van het ArtEZ Conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je wordt toegelaten. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld. Ben je toelaatbaar, dan nodigen we je uit voor een gesprek over vrijstellingen en studieprogramma.

  Een positieve toelating tot de opleiding Docent Muziek op Maat is alleen geldig voor de locatie (het ArtEZ Conservatorium in Zwolle) waarvoor je je hebt aangemeld. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor de periode van één jaar.

  Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je bij de Examencommissie bezwaar maken tegen de uitslag.

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen

 • Wil je je voorbereiden op het toelatingsexamen? Kom dan naar de open dag of meeloopweken. Daarmee krijg je een goed idee van je niveau en mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken.

  Meeloopdagen zijn altijd mogelijk na overleg met de coördinator. Vraag via e-mail een les aan en vermeld daarbij Docent Muziek.

 • Daarnaast kun je je met de Spoedcursus muziektheorie en gehoorvorming gericht voorbereiden op het theoretische deel van het toelatingsexamen.

ArtEZ Docent Muziek op Maat - toelating