Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Docent Muziek op Maat

Docenten

Docenten

Je wordt tijdens de opleiding tot muziekdocent begeleid door uitstekende hoofdvakdocenten die midden in de praktijk staan. Verschillende docenten hebben naam hebben gemaakt met nieuwe lesmethoden en landelijke initiatieven:  

  • Meerdere docenten, studenten en oud-docenten ma(a)k(t)en deel uit van het team BeatsNbits, een webbased internetmuziekmethode voor het voortgezet onderwijs: Leon Vliegen, Michel Berendsen, Joost Niekus;  
  • Frans Haverkort is auteur van bekende landelijke muziekeducatieve uitgaven als Eigen-wijs Digitaal, de liedbundels Eigen-wijs en Kleuter-wijs en het handboek Muziek Meester! voor de pabo; 
  • Mariska van der Vaart is auteur van het boek en website Duurzaam Muziekonderwijs voor studenten en docenten muziek en maakt onderdeel uit van het redactieteam van het landelijke vakblad Kunstzone; 
  • Hilje van der Vliet is hoboïste bij het Residentie Orkest en verzorgt daar ook educatieve programma’s in basis- en voortgezet onderwijs. Ook geeft zij muziekles op een scholengemeenschap in het VO. 

Gastdocenten 
Regelmatig krijg je colleges van gastdocenten, bijvoorbeeld auteurs van muziekpedagogische werken, medewerkers van onderwijsondersteunende organisaties, muziekdocenten uit het werkveld of muziektherapeuten.  

Partners 
Wij beschikken over een stagenetwerk bestaande uit contacten binnen het basis-, voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs. Ook hebben we contacten met verschillende muziekscholen, amateurkoren en amateurorkesten. Dat maakt het voor jou makkelijker om goede stageplaatsen te vinden. Enkele voorbeelden: 

  • Stadkamer in Zwolle 
  • De educatieve dienst van Phion 
  • Kunsteducatie Nederland 
  • De Zwolse Muziekschool 
  • Poppodium Hedon