Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek op Maat
Menu Docent Muziek op Maat

Studie

Studie

Vanuit het werkveld bestaat een grote vraag naar gekwalificeerde muziekdocenten. De opleiding Docent Muziek op Maat speelt hierop in. Hier verdiep jij je in de vaardigheden die je vanuit jouw vooropleiding verder wilt ontwikkelen om die bevlogen en inspirerende muziekdocent te worden.

Studieprogramma verkorte opleiding Docent Muziek

Je volgt een op maat gesneden programma, dat aansluit op je persoonlijke situatie. Om je goed maatwerk te kunnen bieden, doe je vooraf een assessment. Je onderwijsprogramma is afhankelijk van de uitkomst van het assessment en kan er voor iedere student anders uitzien.

 • Heb je een bachelordiploma muziek, muziekwetenschap of muziektherapie? Dan volg je een programma van twee jaar, één dag in de week, op de woensdag. Je programma bestaat uit deze onderdelen: Heb je een bachelordiploma muziek, muziekwetenschap of muziektherapie? Dan volg je een programma van twee jaar, één dag in de week, op de woensdag. Je programma bestaat uit deze onderdelen:

  • Hoofdvaklessen (methodiek en didactiek) gericht op onderwijs
  • Piano- en gitaarbegeleiding
  • Zang
  • Poppracticum en bandcoaching
  • Pedagogiek, psychologie en onderwijskunde
  • Schoolensemble (je leert o.a. dirigeren en arrangeren)
  • Project Kunst/Muziek (je zet een muziekproductie in het onderwijs op)

   

 • Heb je een pabo-diploma of een diploma van een andere docentopleiding? Dan volg je een driejarig programma. Je volgt lessen op de woensdag. Je programma bestaat uit de volgende onderdelen:

   • Hoofdvaklessen (methodiek/didactiek) gericht op onderwijs, met een aantal vrijstellingen
   • Lessen op je hoofdinstrument
   • Piano- en gitaarbegeleiding
   • Zang
   • Poppracticum en bandcoaching
   • Schoolensemble (je leert o.a. dirigeren en arrangeren)
   • Muziektheorie (gehoortraining, analyse, muziekgeschiedenis) • Heb je een aan muziek of docentschap verwante studie gevolgd, zoals (ortho)pedagogiek of creatieve therapie? Neem dan contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

ArtEZ Docent Muziek Zwolle - muziektheorie

Wat leer je bij de opleiding tot muziekdocent in Zwolle?

Het studieprogramma van de opleiding Docent Muziek op Maat in Zwolle is praktijkgericht en afwisselend en bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • musiceervakken; Je ontwikkelt je eigen artistieke skills als muzikant tijdens individuele en groepslessen, samen met je medestudenten die ook dit speciale docent muziek op maat curriculum volgen.
 • methodiek-didactiek; Je leert werken met leerlingen door je baan in het onderwijs, óf door een buitenschoolse stage. Je ontwikkelt je eigen competenties tot muziekdocent en stelt je praktijkervaringen in je opleiding centraal.
 • theoretische vorming; Je verdiept je binnen de theorievakken in arrangeren/muziekschrijven, gehoortraining, arrangeren en instrumenteren, muziekgeschiedenis en cultuurbeschouwing.

Er is tijdens de hele studie veel aandacht voor creatieve processen als componeren, arrangeren en improviserenhet zelf ontwerpen van lessen en methodisch materiaal en het doen van onderzoek. Door middel van lessen, stages, opdrachten, excursies en cultuurbezoeken word je ook voorbereid op het geven van de vakken ckv en kunst algemeen. 

Meer studie-informatie

 • Tijdens je hele studie aan het Conservatorium heb je regelmatig gesprekken met een studiebegeleider om van gedachten te wisselen over je studie. Hij of zij informeert je over praktische zaken met betrekking tot de studie. Ook bespreekt de studieloopbaanbegeleider je studeer- en planmethoden en krijg je waar nodig studieadvies. Wanneer je problemen signaleert in het verloop van je studie, kun je zelf een afspraak maken met je studiebegeleider.

 • De opleiding Docent Muziek Zwolle maakt deel uit van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle en beschikt zodoende over alle faciliteiten die het conservatorium biedt. 

 • Tijdens de opleiding Docent Muziek besteden we veel aandacht aan onderzoekvaardigheden en het ontwikkelen van een ondernemende houding. Wil je je verder verdiepen in het zelfstandig ondernemen? Dan kun je ervoor kiezen om binnen je afstudeerprofiel een eigen muziek-educatieve onderneming te starten en hierin eigen onderzoek te doen.

 • Aan musici worden hoge eisen gesteld op fysiek en mentaal vlak. Daarom besteden we bij ArtEZ de nodige aandacht aan gezond musiceren. Dat doen we met name tijdens projectdagen en -weken. Je volgt een lessenserie over gezond stemgebruik en je leert werkgerelateerde klachten herkennen en voorkomen. 

ArtEZ Docent Muziek op Maat - poppracticum