Docent Muziek op Maat

Studie

Studie

Als student Docent Muziek op Maat aan het conservatorium in Zwolle leer je hoe (muziek)les te geven, waarbij je vakken volgt als Theorie klassieke muziek, Psychologie, pedagogiek en onderwijskunde en zang.

Onderwijsprogramma Docent Muziek op Maat

Je onderwijsprogramma is afhankelijk van de uitkomst van het assessment en kan er voor iedere student anders uitzien.

Leerjaar 1

 • Hoofdvak
 • Psychologie, pedagogiek en onderwijskunde (PPO)
 • Zang
 • Gitaarpracticum
 • Harmonie aan de piano (HAP)
 • Poppracticum
 • Ensembleleiding
 • Muziekproductie

Leerjaar 2

 • Hoofdvak
 • Psychologie, pedagogiek en onderwijskunde
 • Zang
 • Harmonie aan de piano (HAP)
 • Poppracticum
 • Ensembleleiding
 • Individueel afstudeerproduct

Voor alle vakken gelden dezelfde criteria en omschrijvingen als die van de reguliere opleiding Docent Muziek.

Verder moet je twee dagen in het voortgezet onderwijs of twee dagdelen in het primair onderwijs werkzaam zijn, of er moet een reële kans bestaan dat dit binnen afzienbare tijd het geval is. Ben je werkzaam in het primair onderwijs, dan moet je daarnaast één dagdeel stage lopen in het voortgezet onderwijs (verplicht). 

Vrijstellingen Docent Muziek op Maat

Op basis van aantoonbaar afgesloten opleidingen, vakken en vakonderdelen kun je vrijstellingen krijgen. De vakken die je volgt zijn zo ingericht dat ze een katalysator zijn voor zelfstudie en zelfwerkzaamheid. In je onderwijspraktijk kun je de input van de lessen verder ontplooien.