Docent Muziek

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg één van de vooropleidingen van ArtEZ Connected!

Toelating

ONLINE TOELATINGEN I.V.M. CORONA-VIRUS:  de toelatingsexamens voor de opleiding Docent Muziek Enschede gaan gewoon door! Om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen zullen de toelatingen online plaatsvinden. Meld je dus gewoon aan via de button AANMELDEN

ArtEZ zoekt voor de opleiding Docent Muziek musici die door enthousiasme en vakmanschap anderen willen inspireren en verder willen ontwikkelen. Hiervoor moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Docent Muziek

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Met Pabo-diploma: Ben je in het bezit van een Pabo-diploma dan moet je rekening houden met een voltijdse studie van drie jaar. Tijdens deze drie jaar betaal je het instellingscollegegeld (wettelijk bepaald). In een persoonlijk gesprek met het hoofd van de opleiding Docent Muziek bespreek je het traject.
 • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
 • Motivatiebrief en muzikale groepsopdracht.
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (werkdag en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we je ontwikkelbaarheid en je kansen om in de studie te slagen.

Vocale en instrumentale toelatingseisen

 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van muziek en laat dit tijdens je toelatingsexamen horen.
 • Je hebt een goede, ontwikkelbare stem, zowel qua zingen als qua spreken. 

Voor het toelatingsexamen bereid je het volgende voor:

1. Instrumentaal hoofdinstrument:

 • Vier instrumentale stukken, uitgevoerd op je hoofdinstrument. De stukken moeten verschillen in stijl, karakter en expressie.
 • Je moet ook je zangstem laten horen. Daarvoor bereid je vier stukken voor, denk aan een popsong, musicalsong, klassiek lied, kinderlied, jazzstandard, etc.
 • Speel je naast je hoofdinstrument ook nog een ander instrument, dan kun je dat inpassen in jouw programma. 
 • Heb je een eigen muziekstuk geschreven, dan horen we dat graag.

2. Vocaal hoofdinstrument:

 • Zes songs. Deze moeten verschillen in stijl, karakter en expressie.  
 • Je begeleidt jezelf bij minstens twee van de zes stukken op een akkoordinstrument.
 • Speel je naast je hoofdinstrument ook nog een ander instrument, dan mag je dat laten horen en inpassen in het programma
 • Heb je een eigen nummer geschreven, dan horen wij dat graag.

Voor iedereen geldt dat je een gedicht of een korte monoloog (uit het hoofd) voordraagt om je expressieve mogelijkheden te laten zien.

Toelatingseisen muziektheorie

Tijdens de theoretische toelating word je door een muziektheoriedocent getest op een aantal onderdelen. De docent zal met name testen of je muziektheoretische vaardigheden en kennis ontwikkelbaar zijn. Het gaat er dus niet om dat je alles perfect beheerst, maar dat je laat zien dat je basiskennis en –vaardigheden bezit die gedurende de opleiding ontwikkeld kunnen worden tot het gewenste niveau. Tijdens deze toets beginnen we op een eenvoudig niveau en wordt de opdracht steeds iets lastiger gemaakt tot het voor jou hoogste niveau is bereikt.
Een overzicht van de onderdelen die getoetst worden vind je hier.

Toelatingscriteria pedagogisch/didactische vaardigheden

 • Je kunt een muzikale opdracht bedenken.
 • Je kunt dit aan een groep aanbieden.
 • Je kunt met een groep omgaan.
 • Je bent een prettige leider.
 • Je hebt oog voor de kwaliteiten van de deelnemers.
 • Je communiceert goed.

Motivatieformulier en muzikale groepsopdracht

Na je aanmelding ontvang je een motivatieformulier om in te vullen. Ook werk je vóór de toelating een muzikale groepsopdracht uit op papier, die je in tien tot vijftien minuten kunt uitvoeren met een groep van 5-8 personen, inclusief jezelf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instuderen van een lied, een klein koorstuk, een instrumentaal of ritmestuk, een klankspel of een muzikaal bewegingsspel. Neem de benodigde materialen, zoals bladmuziek of een tekst met akkoordsymbolen, mee naar het examen. 

Toelatingsexamen

De toelatingsdata voor Docent Muziek Enschede zijn op een zaterdag in maart, april of mei. Het toelatingsexamen heeft de vorm van een werkdag.

1. Werkdag

Aan het begin van de dag overhandig je het volgende aan de commissie:

 • De uitgewerkte muzikale groepsopdracht.
 • Het programma met de voorbereide instrumentale stukken en liederen en de bladmuziek.

Aan het einde van de dag hoor je of je toelaatbaar bent.

De ochtend wordt gevuld met groepsopdrachten. Een aantal hoofdvakdocenten aangevuld met enkele studenten (toetsingscommissie) kijkt hoe je leiding geeft aan een groep. Andere toelatingskandidaten en een paar studenten nemen deel aan deze groepsopdrachten.
Daarna spelen en zingen alle kandidaten individueel de voorbereide stukken en liederen voor, in aanwezigheid van de toetsingscommissie en de andere kandidaten. Je wordt beoordeeld op de ontwikkelbaarheid van je doceer-, speel- en zangcapaciteiten. Tijdens deze toelatingsdag heb je een gesprek samen met de andere kandidaten over je ervaringen met het muziek- en het kunst- en cultuuronderwijs. Het kan zijn, dat de commissie je vraagt een korte improvisatie uit te voeren.

2. Muziektheorietoets

De Muziektheorietoets maakt deel uit van de werkdag. Deze toets wordt individueel afgenomen en duurt ca. 20 minuten.

Uitslag en geldigheid

De toetsingscommissie brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Wanneer je wordt toegelaten of afgewezen voor de opleiding Docent Muziek, is dat bindend voor beide locaties (Enschede en Zwolle). De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag van het toelatingsexamen vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie. 

Aanmelden 

Meld je vóór 1 mei aan via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.