Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek
Menu Docent Muziek

Studie

Studie

Luisteren naar muziek, zingen, alleen of samen muziek maken: muziek speelt in het leven van bijna alle mensen een belangrijke rol. Bij de opleiding Docent Muziek in Enschede leer je jouw vak op een enthousiaste en vernieuwende manier door te geven.

Eigentijds onderwijs dat kinderen, jongeren en volwassen de kans geeft om hun muzikale identiteit te delen met anderen en te versterken. En waarmee ze hun muzikaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dat doen we door je veel vlieguren te laten maken en je een brede basis te bieden. Na die brede basis ontwikkel je je verder in dat deel van het werkveld waar je hart ligt. Zo word je een bevlogen en vernieuwende muziekdocent met een eigen specialisatie binnen of buiten het onderwijs.

Na je diploma heb je drie lesbevoegdheden: docent muziek, ckv en kunst algemeen. We leiden je op om ook ckv en kunst algemeen op een inspirerende manier in te vullen, niet alleen vanuit bestaande methodes maar ook via projecten in en met de praktijk. Denk aan een historisch-muzikale tocht door een stad of aan een project met een orkest of een bijzondere doelgroep.

Wat leer je bij de opleiding Docent Muziek van ArtEZ in Enschede?

De opleiding tot Docent Muziek in Enschede is praktijkgericht en afwisselend en bestaat uit drie domeinen: docentschap, muziektheorie en musiceren. Met elk van deze ben je ongeveer een derde van de tijd bezig. Naast lessen en stages neem je binnen de domeinen ook deel aan verschillende projecten. 

We leiden je breed op. Dat houdt in dat we alle muziekstromingen behandelen, van klassiek tot jazz/pop en van middeleeuwse klanken tot blues.

 • Je loopt stage en volgt lessen als didaktiek/methodiek, muzische expressie, kunstbeschouwing en kunst- en cultuurgeschiedenis. Bij het vak digitale vaardigheden leer je omgaan met technologie om muziek te maken, denk aan deejaying, remixen, zelf muziekproducties maken, video, animatie en gaming. In het Muziek- en onderwijslab ontwikkel en test je apps en software, regelmatig in opdracht van externe bedrijven, die onze studenten vragen om apps te ontwikkelen voor verbetering van het onderwijs. Je werkt hierbij ook samen met studenten van de opleiding MediaMusic. Verder leiden we je in samenwerking met de opleiding Muziektherapie op tot orthopedagogisch muziekdocent

 • Om ook zelf artistiek vaardig te worden, heb je drie jaar lang wekelijks individueel les op je hoofdvakinstrument. Daarnaast neem je deel aan een koorklas, speel je mee in ensembles en volg je in een groep zang-, piano-, gitaar- en drumlessen.  

 • Denk je bij het woord ‘theorie’ aan saaie droge lessen? Dan zal onze werkplaats Muziektheorie je als muziek in de oren klinken. Hierin is het vertrekpunt steeds de praktijk. Je start met muziekschrijven (componeren) in bijvoorbeeld barokstijl en verdiept je vervolgens in de muziekgeschiedenis van de barokperiode en de muziektheorie. Niet alleen de lessen muziekgeschiedenis en muziekschrijven, ook de lessen in arrangeren en de oefeningen in het gehoorpracticum kunnen aansluiten bij het thema. We zijn er trots op dat andere conservatoria ook interesse hebben in deze nieuwe, door ons ontwikkelde aanpak. We zijn overigens ook het enige conservatorium waar je vier jaar lang muziekgeschiedenis krijgt.  

Opbouw studie

 • In het eerste jaar maak je kennis met het geven van muziekles en werk je aan een theoretische en praktische basis. Je loopt stages in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs en volgt vakken zoals digitale vaardigheden, kunstzinnige oriëntatie en kunstbeschouwing. Natuurlijk ben je ook zelf veel aan het musiceren. Je raakt thuis in verschillende muziekstijlen: van klassieke muziek tot jazz, pop en niet-westerse muziek. Naast je hoofdinstrument leer je ook andere instrumenten bespelen, zing je in een koor en speel je in ensembles.  

  Je kunt in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding. 

  Honours Programme

   

 • In het tweede jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Als onderdeel van het domein Docentschap verdiep je je tijdens het project orthopedagogisch muziekdocent in het geven van muziekles aan mensen met een beperking, bijvoorbeeld een dove leerling of een leerling met een autismespectrumstoornis. Je loopt hiervoor stage samen met een student muziektherapie. Gastdocenten geven je inzicht in de verschillende vormen van speciaal onderwijs.  

  Daarnaast loop je in het tweede en derde studiejaar stage in het primair en voortgezet onderwijs.  

   

  Vanaf het tweede studiejaar leer je ook koren en ensembles leiden. Bij het vak popworkshop leer je basisvaardigheden op drums, gitaar, basgitaar en keyboard. Als afsluiting van dit vak organiseer je een openbaar tentamen in een kroeg. Hierbij breng je samen een repertoire ten uitvoer en wisselt elk nummer of elke song van instrument. Ook moet je zelf zorgen voor pr, techniek en afspraken met de speellocatie. In het derde jaar organiseer je een cultuurreis naar het buitenland voor de studenten van het eerste, tweede en derde jaar. 

 • In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om je te specialiseren. Je krijgt vijftien studiepunten, waarvan je er tien vrij mag besteden bij een van de andere conservatoriumopleidingen in Enschede. Naast een stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs loop je een stage die past bij je toekomstplannen en bij het onderwerp van je afstudeeronderzoek en werk je aan een eindproduct. Dat kan een scriptie of essay zijn, maar je kunt ook een nieuwe methode ontwerpen of een eigen bedrijf opzetten. Met je jaargenoten werk je aan een grote gezamenlijke muziekproductie 

   Alle eindexamenstudenten Docent Muziek tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals 

Stage

Je beste docenten zijn de leerlingen en groepen aan wie je lesgeeft. Daarom zien wij de stages als het hart van je opleiding. Op geen enkele opleiding tot muziekdocent doe je zoveel praktijkervaring op als bij ons in Enschede. Zeven van de acht semesters loop je stage; je eerste stage is al in het eerste semester van het eerste jaar. In de loop van de studie stem je de stages steeds meer af op je toekomstbeeld en persoonlijke kwaliteiten. We hebben als opleiding een groot netwerk van stageplekken waar je uit kunt kiezen, zowel binnen als buiten het onderwijs.

In de eerste drie jaren loop je gemiddeld een dagdeel per week stage. Je begint met het aanleren van verschillende werkvormen en het schrijven van een arrangement. Gaandeweg worden je werkzaamheden complexer. Naast de lessen die je geeft bereid je bijvoorbeeld een concert of presentatie in het onderwijs voor of werk je samen met leerlingen aan een musical.

In het vierde jaar loop je een stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en bereid je de leerlingen voor op het eindexamen. In het afstudeerjaar, soms ook al in het derde jaar, heb je ook de mogelijkheid om een stage te lopen buiten het onderwijs. Daarnaast loop je een dag(deel) stage op een van de ‘Opleidingsscholen Docent Muziek Enschede’. Je hoofvakdocent/stagebegeleider is daar dan ook aanwezig. Je krijgt op deze locatie ook hoofdvaklessen en stage/intervisie. Zo kun je dat wat je leert in de hoofdvaklessen onder begeleiding meteen toepassen in de praktijk.

Projecten en studiereizen

 • In het vierde jaar maak je samen met je medestudenten een complete voorstelling. Hieraan werken ook eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten mee. In deze muziekproductie komen alle competenties samen die we vragen van een beginnend docent muziek. Je schrijft arrangementen, speelt en zingt, organiseert en zorgt voor decors, public relations, sponsoring en kaartverkoop. Ook verzorg je educatief materiaal waarmee de muziekdocenten van middelbare scholen in de regio hun leerlingen kunnen voorbereiden op de voorstelling. De voorstelling zelf wordt een aantal keren uitgevoerd voor publiek; in de afgelopen jaren kwamen er minstens 1500 bezoekers. In het hele proces krijgen je artistieke en zakelijke begeleiding.

 • In de eerste drie jaren ga je elk jaar op cultuurreis naar het buitenland. Tijdens deze reis onderneem je allerlei activiteiten en bezoek je culturele bezienswaardigheden. De eerste twee jaren ga je als deelnemer mee, in het derde jaar organiseer je de cultuurreis zelf samen met je klasgenoten. Zo trainen we je in het organiseren van bijvoorbeeld een werkweek voor het voortgezet onderwijs. 
  Improvisatieweek met gastdocent Paul Griffiths

  In 2017 ging de Cultuurreis naar Gent, Brugge en Antwerpen.

 • In de Werkplaats muziek schrijven componeer je muziek voor orkest de ereprijs of een ander orkestHet orkest voert je compositie vervolgens uit onder jouw leiding. Hiervan worden ook opnames gemaakt.

 • In de jaarlijkse improvisatieweek werk je een week lang aan een muziek- of theatervoorstelling. Je volgt improvisatieworkshops bij gerenommeerde gastdocenten uit binnen- en buitenland, schrijft muziek op basis van een paar muzikale bouwstenen en studeert die muziek samen in. 

  • Samen met de andere conservatoriumopleidingen in Enschede organiseren we voor alle studenten projectweken waarin je workshops kunt volgen in onder andere podiumpresentatie, solliciteren, filmmuziek maken, gebruik van het digibord, leiderschap en stemexpressie. 

   

Wekelijkse masterclasses

Samen met de andere opleidingen aan het conservatorium van Enschede organiseren we elke vrijdag een masterclass van heavy cats uit binnen- en buitenland, zoals

 • Robin P. Anthony (internationaal producer);
 • Andrew Gander (Australische Jazzdrummer);
 • Tolak Ollestad (bekend van o.a. Al Jarreau, Earth Wind & Fire, Natalie Cole, Seal en Jewel);
 • singer-songwriter Jeangu Macrooy (student Enschede en Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival);
 • Jan Wolter Smit (expert Lesson-Up educatie).
 • Deze masterclasses zijn vrij toegankelijk voor alle studenten en worden gestreamd, ook voor onze partnerscholen. Verder organiseren we een of twee keer per week een lunchconcert, dat mensen van buiten gratis kunnen bijwonen. Een mooie manier om podiumervaring op te doen.

Studiebegeleiding

We kiezen bewust voor kleine groepen en persoonlijke aandacht. Voor het eerste jaar van start gaat, maak je tijdens een kamp kennis met je medestudenten en docenten. In het eerste jaar krijg je wekelijks studieloopbaanbegeleiding, zowel in groepsverband als individueel. Een studieloopbaanbegeleider blijft je tot en met jaar vier ondersteunen. Daarnaast krijg je als eerstejaars student een studiebuddy. Heb je vragen of problemen die verder gaan dan alleen je studieloopbaan, dan kun je terecht bij een decaan of bij de examencommissie. Bij twijfels over de studie of problemen met je studieloopbaanbegeleider of een docent kun je een afspraak maken met het opleidingshoofd.

Music & Health

Aan musici worden hoge eisen gesteld op fysiek en mentaal vlak. Daarom besteden we bij ArtEZ de nodige aandacht aan gezond musiceren. Dat doen we met name tijdens projectdagen en -weken. Je volgt een lessenserie over gezond stemgebruik en je leert werkgerelateerde klachten herkennen en voorkomen.

 

Faciliteiten

De lerarenopleiding muziek in Enschede maakt deel uit van het Conservatorium. Alle onze lokalen zijn voorzien van geluidsapparatuur voor zingen, spelen en opnemen. Daarnaast beschikken we over:

  • Studio’s
  • Drumcabines Bandstudio’s voor gezamenlijke repetities
  • Een theaterzaal voor uitvoeringen, livestream, licht en geluid
  • Een grote hoeveelheid instrumenten en een goed functionerende uitleen van zowel instrumenten als microfoons en dergelijke
  • Een virtuele locatie, waarbij musici op verschillende locaties realtime kunnen samenspelen.

Ook kunnen we gebruik maken van de grote concertzalen in het Muziekkwartier, waaronder de Wilmersbergzaal waarin 1200 mensen kunnen, en van de studio’s van Poppodium Metropool. Je kunt daar ook lessen volgen of repeteren met je eigen band.

Ondernemendheid en ondernemerschap

Weten waar kansen liggen, initiatief nemen, goed kunnen organiseren, jezelf kunnen pitchen: het zijn vaardigheden waar je tijdens de hele studie aan werkt en die ervoor zorgen dat je na je diploma een ondernemende muziekdocent bent die binnen een jaar een baan in het werkveld heeft.