Fine Art (BEAR)

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

Fine Art Arnhem (BEAR) zoekt studenten die tegendraadse denkers en makers zijn en die naar een omgeving verlangen waarin je vrij en radicaal kunt experimenteren. Daarnaast moet je voldoen aan enkele diploma- en taaleisen.

Individuele Portfolio check

Het hele jaar studiejaar kan je een afspraak maken voor een individuele portfolio check. Tijdens deze check, van ongeveer dertig minuten, maak je contact met een docent en student van de opleiding en bekijken we samen met jou je werk en bespreken we de mogelijkheden om te studeren bij Fine Art Arnhem (BEAR). We informeren je uitgebreid over de ins & outs van de opleiding en adviseren je over een goede voorbereiding op het toelatingsexamen. Het is ook mogelijk om een portfolio gesprek aan te vragen als je een jaar later toelating wilt doen. Na afloop van het gesprek wordt er een kort verslag geschreven dat bij de officiële toelating wordt meegenomen. 
Een afspraak hiervoor kun je maken via de mail met Tjoe Fang King t.king@artez.nl woensdag is de dag die we hiervoor gereserveerd hebben.

Toelatingseisen Fine Art Arnhem 

Studenten krijgen Engelstalig onderwijs. Studiemateriaal is (ook) in het Nederlands beschikbaar en voor Nederlandstalige studenten bestaat de mogelijkheid het toelatingsexamen en later de toetsen in het Nederlands te maken.

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen: IELTS 5.5 of vergelijkbaar
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen.

Toelatingsexamen

Tijdens het toelatingsexamen onderzoeken we je kansen om de opleiding succesvol af te ronden.

We toetsen:

  • Je creërend vermogen: het vermogen om je beeldend uit te drukken, te werken vanuit waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
  • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en je toont daadkracht en discipline.
  • Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Voor Fine Art Arnhem (BEAR) vinden we het daarnaast belangrijk dat je:

  • Nieuwsgierig en leergierig, bent, maar ook kritisch over wat je ziet en meemaakt.
  • Je laat inspireren door de wereld om je heen en daarover kan vertellen. 
  • Interesse hebt in de hedendaagse kunstpraktijk en musea en galeries bezoekt.

Toelatingdata

Je kunt je voor het studiejaar 2020/2021 niet meer aanmelden. Aanmelddata voor studiejaar 2021/2022 worden in oktober gepubliceerd.

Toelatingdag

Op de toelatingsdag voer je een gesprek met leden van de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit docenten en studenten van Fine Art Arnhem (BEAR).

Tijdens het gesprek leg je de thuisopdrachten en een portfolio van jouw eigen vrije werk voor. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces.

De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie of je wel of niet toegelaten wordt.

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Aanmelden en kosten

Aanmelden doe je via Studielink. Je krijgt dan informatie over de datum waarop je op de academie wordt verwacht. Ook krijg je de thuisopdrachten en een vragenformulier (cv) thuisgestuurd. 

Toelating Fine Art (BEAR)