Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Vooropleidingen Conservatorium Arnhem
Menu Vooropleidingen Conservatorium Arnhem

ArtEZ Connected

ArtEZ Connected

Zit je nog op school en maak je graag muziek? Tijdens ArtEZ Connected krijg je een unieke kans om te ontdekken of een muziekopleiding iets voor je is. In drie jaar, maar korter kan ook, volg je lessen op je eigen school en bij ArtEZ.

Meld je aan vóór 1 mei. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn.

Direct aanmelden

De vooropleiding op je eigen school

ArtEZ Connected is een samenwerkingsverband tussen het ArtEZ Conservatorium Arnhem en diverse (muziek)scholen. De vooropleiding biedt je een voorproefje van het conservatorium, waarbij het plezier in musiceren voorop staat. Je kunt kiezen uit de richtingen Jazz & Pop, Klassieke Muziek en Docent Muziek.

Voor ArtEZ Connected hoef je nog niet perfect te kunnen musiceren. Wat je wel nodig hebt is talent, passie voor muziek en een open blik. Door het meedoen aan ArtEZ Connected ontdek je of een conservatoriumstudie in Arnhem, Enschede of Zwolle iets voor je is en vergroot je de kans om toegelaten te worden.

Foto: Yuri Keukens

Het programma bestaat uit:

 • Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ Conservatorium (naast de reguliere lessen door je eigen muziekschool- of privédocent).
 • Wekelijks muziektheorieles door een muziekdocent op school. Deze lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium.
 • Drie werkdagen met (interdisciplinaire) workshops, repetities en concerten op ArtEZ.
 • Voorspeelavond(en) op school.
 • Oudergesprekken (voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs).
 • Overgangsaudities bij ArtEZ.

Per school kan het programma enigszins verschillen.

Wil je méér muziek maken? Kies een DAMU-school!

Als je je hele middelbareschooltijd intensief wil musiceren, dan is een DAMU-school misschien iets voor jou. DAMU staat voor Dans en Muziek. Op een DAMU-school bestaat een deel van het lesprogramma uit het werken aan jouw muziek (of dans). Je musiceert dus niet náást school, maar tíjdens. Je krijgt hierbij 30 hoofdvaklessen op je instrument. In de regio Arnhem werkt ArtEZ hiervoor samen met het Beekdal Lyceum

Foto: Yuri Keukens

Toelating

Toelating is mogelijk vanaf het tweede jaar havo/vwo of vmbo-t. De toelatingsexamens vinden plaats in de maanden mei en juni. Tijdens het toelatingsexamen bij ArtEZ speel je een voorbereid repertoire.

1. Toelatingseisen Muziektheorie

 • In de toelatingstest voor theorie wordt bekeken of met name je muzikaal gehoor voldoende is om aan de vooropleiding te kunnen beginnen. Je krijgt daarvoor een serie eenvoudige oefeningen:

  • Een toon nazingen
  • Een melodie nazingen
  • Een ritme naklappen
  • Horen hoeveel tonen er tegelijkertijd klinken
  • Ook wordt er met notatie gewerkt. Je krijgt bijvoorbeeld een melodietje te zien en vervolgens een iets afwijkende melodie te horen. Dan wordt je de vraag gesteld waar de afwijking zit.
  • Daarnaast kun je gevraagd worden eenvoudige ritmepatronen van blad uit te voeren.

  Je hoeft in principe niets voor te bereiden voor deze test. Een aandachtspunt: je moet wel een beetje noten kunnen lezen. Als je dat nog niet kunt, moet je dat vóór de test jezelf aanleren, eventueel met hulp van je docent.

2. Toelatingseisen Auditie

 • De auditie duurt maximaal 30 minuten en wordt afgenomen door een commissie van ten minste 3 docenten.

  Je bereidt 3 werken uit verschillende stijlperioden voor, waaronder tenminste 1 etude.

 • De auditie duurt een halve dag en bestaat uit een groepsauditie en een soloauditie.

  De groepsauditie

  De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.

  Wat wordt er van je verwacht:

  • Je kent het nummer zeer goed (uit het hoofd).
  • Je kent de vorm van het nummer.
  • Je hebt een akkoordschema gemaakt van dit nummer. Deze kan gemaakt zijn met behulp van een docent of een akkoordschema van internet dat goed gecheckt is. Voor de zangers: maak een akkoordpartij in de toonsoort die bij jouw stem past. Je bent in staat het nummer in te tellen.
  • Je hebt nagedacht over een intro en een outro.
  • Je kunt het stuk uitvoeren als in de originele versie, maar denkt ook na over: Wat wil je zelf met het nummer doen (andere groove / maatsoort / improvisaties / sfeer / tempo etc.). Tijdens dit onderdeel is een coach aanwezig om de tot standkoming van de uitvoering door de groep te begeleiden. Elke groep presenteert het nummer voor alle deelnemers van de toelatingsauditie.

  De soloauditie

  Voor de soloauditie moet je 2 stukken naar keuze, verschillend van sfeer en tempo, voorbereiden. De commissie kan ervoor kiezen slechts één van die twee nummers te laten spelen. Je mag een begeleider meenemen. De soloauditie is voor de commissie en alle deelnemers.

 • De auditie kent twee fasen:

  Je stuurt 2 producties op, die tenminste 3 weken voor de praktische toelating binnen moeten zijn. Geef een toelichting op je productie op de volgende punten:

  • Welke software, welke hardware (microfoons, mengtafel etc.)
  • Welke partijen heb je zelf ingespeeld, gezongen
  • Welke partijen zijn op een andere manier ingevoerd (sample loop, intekenen van nootjes)
  • Heb je met notatie gewerkt (akkoordschema’s bijvoorbeeld)
  • Hoe heb je de mix / mastering gedaan.

  Indien een commissie deze producties als voldoende beoordeelt, volgt de volgende fase:

  Je bereidt 2 stukken voor, verschillend van sfeer en tempo, op je hoofdinstrument. Je wordt tijdens je auditie ook getoetst op je vaardigheden op een toetsinstrument. Het is een pre als je over basale vaardigheden beschikt in het spelen op piano/toetsen, maar je wordt hierop niet beoordeeld!

 • De inhoud van de auditie voor kandidaten voorlaatste jaren voortgezet onderwijs:

  1. Je bereidt 2 nummers in verschillende sfeer en tempo voor, waarvan minimaal 1 lied/song met eigen begeleiding. Deze begeleiding mag met piano of gitaar.
  2. De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.
  3. Leer ofwel de commissie, ofwel de andere kandidaten een a capella liedje dat je zelf mag uitkiezen.

  De auditie voor kandidaten in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs is dezelfde als voor de interne vooropleiding en vindt plaats in één van de drie ArtEZ-steden (kan dus ook voor een kandidaat uit Arnhem betekenen dat hij/zij/die naar Zwolle moet).

Studiekosten

Naast de kosten voor je eigen muziekdocenten zijn de kosten per locatie:

 • Arnhem: € 400 per jaar
 • Doetinchem: € 400 per jaar
 • Ede: € 300 per jaar
 • Nijmegen: € 300 per jaar
 • Zutphen: € 325 per jaar

Voor singer-songwriters op alle locaties: € 150 extra per jaar

Voor Klassieke Muziek correpetitor: € 50 extra per jaar

Deelnemende scholen

Arnhem:

Apeldoorn:

Doetinchem:

Ede:

Nijmegen:

Zutphen:

 

Je kunt ArtEZ Connected ook volgen in Enschede en ZwolleOp de vooropleidingen en cursussen zijn de ArtEZ opleidingsvoorwaarden van toepassing.

Meld je aan vóór 1 mei. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn.

Meld je aan voor ArtEZ Connected