Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Home ArtEZ Connected
Menu Vooropleidingen Conservatorium Arnhem

ArtEZ Connected

ArtEZ Connected

Doe de vooropleiding in Arnhem en omstreken in samenwerking met je eigen (muziek)school.

Direct aanmelden

Zit je nog op school en musiceer je met plezier? Het Conservatorium in Arnhem biedt je een unieke kans om te ontdekken of een muziekopleiding iets voor je is. In drie jaar, maar korter kan ook, volg je lessen op je eigen school en bij ArtEZ.

Het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn, maar je moet wel laten zien dat je talent hebt, passie voor muziek en beschikt over een open blik. Door het meedoen aan ArtEZ Connected ontdek je of een conservatoriumstudie in Arnhem, Enschede of Zwolle iets voor je is en vergroot je de kans om toegelaten te worden.

ArtEZ Connected is een samenwerkingsverband tussen het ArtEZ Conservatorium Arnhem en diverse partners. De vooropleiding biedt je een voorproefje van het conservatorium waarbij de beleving en het plezier in musiceren voorop staan. Je kunt binnen ArtEZ Connected in Arnhem kiezen uit:Jazz & Pop, Klassieke Muziek, Docent Muziek & Muziektheater.

Foto: Yuri Keukens

Het programma bestaat uit:

 • Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ Conservatorium (naast de reguliere lessen door je eigen muziekschool- of privédocent).
 • Wekelijks muziektheorieles door een muziekdocent op school. Deze lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium.
 • Drie werkdagen met (interdisciplinaire) workshops, repetities en concerten op ArtEZ.
 • Voorspeelavond(en) op school.
 • Oudergesprekken (voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs).
 • Overgangsaudities bij ArtEZ.

Per school kan het programma enigszins verschillen.

Werkdagen

De werkdagen zijn op het ArtEZ Conservatorium. De eerste is op de eerste zaterdag van oktober, de andere twee op twee aaneensluitende dagen (meestal vrijdag/zaterdag). Deze dagen zijn voor alle vooropleidingleerlingen.

Er wordt voluit gemusiceerd, denk aan: samenwerking met dansers, acteurs of andere kunstdisciplines; kamermuziek, met onder andere composities speciaal gearrangeerd of gecomponeerd door compositiestudenten; vocaal ensemble; bands jazz, pop, rock; eigen nummer schrijven; workshops effectief studeren, podiumpresentatie en mental training; slotconcert in een stampvolle zaal op zaterdagavond. 

Afsluitend muziektheorie-examen

Aan het eind van de vooropleiding doe je een muziektheorie-examen op het ArtEZ Conservatorium. Is het resultaat voldoende dan krijg je een certificaat, waarmee je voldoet aan de toelatingseisen voor de muziektheorie bij het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

Overgangsaudities: Jaarlijks speel je voor een commissie en word je voortgang bekeken.

Foto: Yuri Keukens

Toelating

Toelating is mogelijk vanaf het tweede jaar havo/vwo of vmbo-t. De toelatingsexamens vinden plaats in de maanden mei en juni. Tijdens het toelatingsexamen bij ArtEZ speel je een voorbereid repertoire.

1. Toelatingseisen Muziektheorie

 •  In de toelatingstest voor theorie wordt bekeken of met name je muzikaal gehoor voldoende is om aan de vooropleiding te kunnen beginnen.

  Je krijgt daarvoor een serie eenvoudige oefeningen:

  • Een toon nazingen
  • Een melodie nazingen
  • Een ritme naklappen
  • Horen hoeveel tonen er tegelijkertijd klinken

  Ook wordt er met notatie gewerkt. Je krijgt bijvoorbeeld een melodietje te zien en vervolgens een iets afwijkende melodie te horen. Dan wordt je de vraag gesteld waar de afwijking zit.

  Daarnaast kun je gevraagd worden eenvoudige ritmepatronen van blad uit te voeren.

  Je hoeft in principe niets voor te bereiden voor deze test.

  Een aandachtspunt: je moet wel een beetje noten kunnen lezen. Als je dat nog niet kunt, moet je dat vóór de test jezelf aanleren, eventueel met hulp van je docent.

2. Toelatingseisen Auditie

 • De auditie duurt maximaal 30 minuten en wordt afgenomen door een commissie van ten minste 3 docenten.

  Je bereidt 3 werken uit verschillende stijlperioden voor, waaronder tenminste 1 etude.

 • De auditie duurt een halve dag en bestaat uit een groepsauditie en een soloauditie.

  De groepsauditie

  De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.

  Wat wordt er van je verwacht:

  • Je kent het nummer zeer goed (uit het hoofd).
  • Je kent de vorm van het nummer.
  • Je hebt een akkoordschema gemaakt van dit nummer. Deze kan gemaakt zijn met behulp van een docent of een akkoordschema van internet dat goed gecheckt is. Voor de zangers: maak een akkoordpartij in de toonsoort die bij jouw stem past. Je bent in staat het nummer in te tellen.
  • Je hebt nagedacht over een intro en een outro.
  • Je kunt het stuk uitvoeren als in de originele versie, maar denkt ook na over: Wat wil je zelf met het nummer doen (andere groove / maatsoort / improvisaties / sfeer / tempo etc..). Tijdens dit onderdeel is een coach aanwezig om de tot standkoming van de uitvoering door de groep te begeleiden. Elke groep presenteert het nummer voor alle deelnemers van de toelatingsauditie.

  De soloauditie

  Voor de soloauditie moet je 3 stukken naar keuze, verschillend van sfeer en tempo, voorbereiden. De commissie kan ervoor kiezen slechts één van die drie nummers te laten spelen. Je mag een begeleider meenemen. De soloauditie is voor de commissie en alle deelnemers.

 • De auditie kent twee fasen:

  Je stuurt 2 producties op, die tenminste 3 weken voor de praktische toelating binnen moeten zijn. Geef een toelichting op je productie op de volgende punten:

  • Welke software, welke hardware (microfoons, mengtafel etc.)
  • Welke partijen heb je zelf ingespeeld, gezongen
  • Welke partijen zijn op een andere manier ingevoerd (sample loop, intekenen van nootjes)
  • Heb je met notatie gewerkt (akkoordschema’s bijvoorbeeld)
  • Hoe heb je de mix / mastering gedaan.

  Indien een commissie deze producties als voldoende beoordeelt, volgt de volgende fase:

  Je bereidt 2 stukken voor, verschillend van sfeer en tempo, op je hoofdinstrument. Je wordt tijdens je auditie ook getoetst op je vaardigheden op een toetsinstrument. Het is een pre als je over basale vaardigheden beschikt in het spelen op piano/toetsen, maar je wordt hierop niet beoordeeld!

 • De inhoud van de auditie voor kandidaten voorlaatste jaren voortgezet onderwijs:

  1. Je bereidt 2 nummers in verschillende sfeer en tempo voor, waarvan minimaal 1 lied/song met eigen begeleiding. Deze begeleiding mag met piano of gitaar.
  2. De kandidaten worden in groepen verdeeld. Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan een van tevoren opgegeven nummer. Hierover krijg je minimaal 3 weken voor het toelatingsexamen bericht. Bij deze auditie gaat het vooral over samenwerking, creativiteit en muzikaliteit.
  3. Leer ofwel de commissie, ofwel de andere kandidaten een a capella liedje dat je zelf mag uitkiezen.

  De auditie voor kandidaten in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs is dezelfde als voor de interne vooropleiding en vindt plaats in één van de drie ArtEZ-steden (kan dus ook voor een kandidaat uit Arnhem betekenen dat hij/zij/die naar Zwolle moet).

Studiekosten

 • € 400,00 per jaar (naast de kosten voor je eigen muziekdocent)
 • Voor Singer-songwriters: € 550 per jaar.

Deelnemende scholen

Arnhem:

 • Beekdal Lyceum (DAMU school)
 • Quadraam Scholen
 • Arentheem College - Thomas a Kempis
 • Dorenweerd College
  in samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem

Doetinchem:

 • VO Doetinchem
  in samenwerking met Amphion Muziekschool

Ede:

 • Marnix College

Nijmegen:

 • Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud
  in samenwerking met Lindenberg, Huis voor de kunsten

Zutphen:

 • Vrijeschool Zutphen