Externe vooropleiding Arnhem

Programma

Programma

Jaarlijks bevat het basisprogramma een aantal vaste onderdelen.

Het basisprogramma richt zich op de studierichtingen Jazz & Pop, MediaMusic en Klassieke Muziek. De studierichtingen Muziektherapie en Docent Muziek hebben een iets aangepast programma en zijn alleen te volgen vanaf 4 havo of 5 vwo. Voor Muziektheater is er een specifiek programma ontwikkeld in samenwerking met het Kunstbedrijf Arnhem. Bekijk het programma Muziektheater.

 • Wekelijks muziektheorieles door een muziekdocent op school. Deze lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium.
 • Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ Conservatorium (naast de reguliere vocaal/instrumentaal lessen door je eigen muziekschool- of privédocent).
 • Drie werkdagen met workshops en repetitie bij ArtEZ.
 • Voorspeelavond(en) op school.
 • Oudergesprekken (voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs).
 • Overgangsaudities bij ArtEZ.

Per school kan het programma enigszins verschillen.

Werkdagen

De werkdagen zijn op het ArtEZ Conservatorium. De eerste is op de eerste zaterdag van oktober (startdag), de andere op twee aaneensluitende dagen, meestal vrijdag/zaterdag. Deze zijn voor alle vooropleidingleerlingen. Er wordt voluit gemusiceerd, denk aan:

 • Kamermuziek, met onder andere composities speciaal gearrangeerd of gecomponeerd door compositiestudenten.
 • Vocaal ensemble.
 • Bands jazz, pop, rock.
 • Eigen nummer schrijven
 • Workshops effectief studeren, podiumpresentatie en mental training.
 • Spetterend slotconcert in een stampvolle zaal op zaterdagavond.

Thomas de Graaf, student MediaMusic externe vooropleiding Arnhem, maakte dit filmpje en de muziek over de werkdagen in Arnhem.

Afsluitend muziektheorie-examen 

Aan het eind van de vooropleiding doe je een muziektheorie-examen op het ArtEZ Conservatorium. Bij voldoende resultaat krijg je een certificaat, waarmee je voor de theorie toelaatbaar bent tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

Overgangsaudities

Jaarlijks speel je voor een commissie en wordt je voortgang bekeken. De theoriedocent en de muziekschool- of privédocent worden ook bij de voortgangsrapportage betrokken.