Kunsteducatie

Studie

Het programma van de opleiding Kunsteducatie in Zwolle is praktijkgericht en gebaseerd op actuele, internationale theorieën en onderzoeken in de kunst- en cultuureducatie. Het programma richt zich op de domeinen Kunst en Cultuur, Kunst en Educatie, Kunst en Management en Kunst en Onderzoek.

Centraal staan theorievorming, visievorming, conceptualisering en professionalisering vanuit een cross-disciplinair perspectief. Het studieprogramma richt zich op vier kerndomeinen:

  1. Kunst en cultuur
  2. Kunst en educatie
  3. Kunst en management
  4. Kunst en onderzoek

Naast een individuele specialisatie werken studenten samen aan een collectief afstudeerproject. De masterkring, ofwel leergemeenschap, is de motor van de opleiding. Het programma biedt daarnaast uitwisselingen met kunstinstellingen en universiteiten, seminars en congressenbezoek.

Eerste semester: Verkenningen

Het eerste semester opent de deur naar nieuwe perspectieven op docentschap in de kunsten. Tijdens dit semester is er ook een cross-disciplinair maakproject op locatie en we gaan samen op reis om contact te leggen met kunsteducatie buiten Nederland. Je verkent de vier kerndomeinen.

Tweede semester: Fundamenten

Kennis en nieuwe inzichten, opgedaan in het eerste semester, worden verder in de praktijk getoetst. Je werkt tijdens werkcolleges individueel en in klein groepen aan praktijkopdrachten waar je handelen als docent centraal staat. Je werkt nu al naar je eigen specialisatieonderzoek toe, door te starten met het schrijven van een plan van aanpak en het verrichten van grondwerk. In de masterkring wordt het collectief afstuderen in kaart gebracht.

Derde semester: Verdieping

Tijdens het derde semester zijn er minder verplichte lesonderdelen. Bijeenkomsten worden georganiseerd om de individuele en collectieve afstudeerprojecten verder te verfijnen. Je geeft, onder begeleiding van masterdocenten, zelf vorm aan je afstudeerrichting, onderzoek en producten.   

Vierde semester: Afstuderen

De focus ligt nu op het afstuderen. Het collectieve afstudeerproject wordt bedrijfsmatig voorbereid en uitgevoerd.  Ook presenteer je de voortgang van je specialisatieonderzoek aan medestudenten en begeleiders. De opleiding wordt afgerond met het inleveren van de masterthesis en een presentatieportfolio.