Interaction Design

Visie

"De verhalen van onze tijd worden meer en meer verteld via digitale media. Interaction Designers geven vorm aan de toekomst van onze digitale cultuur."

Richard Vijgen
Docent Interaction Design

Visie

De studie Interaction Design aan de kunstacademie in Arnhem is een ontwerpopleiding met een duidelijke theoretische basis, waarbij informatie-uitwisseling met behulp van interactieve media centraal staat.

Interactief design, technologie én beeldende kunst

Interaction Design is bij uitstek een uitdagende studie voor studenten die hun technisch inzicht willen combineren met de creativiteit van het ontwerpen. Het studieprogramma is gebaseerd op de samenhang tussen design, technologie en beeldende kunst.

Interactieve ontwerpers van de toekomst

In onze samenleving worden veel menselijke handelingen ondersteund door computers en digitale media. Innovaties die daarmee samenhangen zullen in de toekomst meer kansen bieden dan wij nu kunnen voorzien. Interaction Design leidt ontwerpers op die zich in deze technieken verdiepen om nieuwe interactieve applicaties, interactieve ruimtelijke installaties en audiovisuele presentaties te ontwikkelen. Zij geven vorm aan complexe databestanden en dynamische informatie die door interactieve handelingen van vorm en beeld veranderen. Daarmee drukken zij een stempel op hoe wij nu en in de toekomst met elkaar communiceren.

Ontwerpconcept basis van Interaction Design

Interaction Design is een ontwerpopleiding met een duidelijke theoretische basis. Het is geen programmeeropleiding, hoewel je hiervoor wel de elementaire kennis en vaardigheden opdoet. Niet de technologie is doorslaggevend voor de vormgeving en overdracht van interactieve informatie, maar de ontwerpconcepten en uitgangspunten die daar aan voorafgaan.