Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Design Art Technology
Menu Design Art Technology

Docenten & partners

Docenten & partners

Je krijgt les van een internationaal team van vooraanstaande docenten en gastdocenten, waarvan een deel autonoom kunstenaar is op het gebied van digitale en elektronische kunst en een deel vooral een ontwerpinvalshoek heeft. Als docententeam zetten we de kennis, vaardigheden en netwerk vanuit onze eigen internationale beroepspraktijk in ten dienste van de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten en visie van onze studenten. 

 • is een kunstenares en ontwerpster met een achtergrond in grafisch en interactief ontwerp. Het liefst werkt ze met technologie om het onzichtbare op poëtische wijze te visualiseren. Sinds studiejaar 2020-2021 geeft ze ook (samen met Bram de Groot) information Design aan de eerstejaars studenten Design Art Technology. 

 • studeerde in 1993 af in Graphic Design aan de Gerrit Rietveld Academie 

  Ze maakte carrière in de film en werkte als zelfstandig grafisch ontwerper voor verschillende culturele instellingen. In 2004 bood de afdeling Design van het Sandberg Instituut, de Rietveld MA-opleiding, haar een projectcoördinatiebaan aan. Sinds september 2012 is ze coördinator van de opleiding Design Art and Technology bij ArtEZ. Ze deelt met Rixt van der Tol de functie van voorzitter en secretaris voor de Deelraad Art & Design in Arnhem.

 • (1983, Deurne, Nederland) is een van de oprichters van De Vormforensen, een grafisch ontwerpbureau in Arnhem. Samen met Anne-Marie Geurink werkt ze aan projecten binnen duurzaam en sociaal grafisch ontwerp. Ze kijken naar de wereld vanuit de grafische antropologie en reflecteren op maatschappelijke thema's zoals: de You-tube arts, de media-generatiekloof, de bubble economy en de parttime wereld-idealist. Nieuwe woorden, essays, typografie, het maken van nieuwe beelden en het ontwerpen van boeken maken deel uit van hun atelierpraktijk. Annelou doceert ontwerpmethodiek op de afdeling Design Art Technology en Open Lab op de afdeling Graphic Design van ArtEZ, Instituut voor de Kunsten in Arnhem. Ze studeerde in 2008 af aan Graphic Design ArtEZ en in 2010 aan het Sandberg Instituut, de MA-opleiding van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. 

   

 • is een ontwerper, beeldend kunstenaar en creative coder die werkt met interactieve media. Hij is mede-oprichter van Superposition, een innovatieve ontwerpstudio voor ervaringsgericht ontwerpen. Superposition verkent de mogelijkheden voor emotionele en expressieve relaties met de digitale wereld door middel van een breed scala aan zelf geïnitieerde en in opdracht gegeven projecten

 • is een ontwerper die binnen een groot aantal media werkt. Met een achtergrond in het zilversmeden en interactieontwerp is hij ingeburgerd in zowel in de analoge als in de digitale omgeving. 

  Thema's die hij onderzoekt zijn "het ontwerpen van de lange termijn" en "informatie als kostbaar materiaal”.  

 • (1982) is ontwerper, 'creatief technoloog' en oprichter van het kunstlabel Patty Morgan. In een tijd waarin technologie ons meer dan ooit beïnvloedt, gelooft hij dat kritisch denken in zowel het ontwerp als de technologische ontwikkeling cruciaal is om vooruit te komen. Hij is vooral geïnteresseerd in de manier waarop intelligente machines onze creatieve muze, assistent en uiteindelijk meester kunnen en zullen zijn. 

 • (1981) is een ontwerper en filmmaker wiens werk zich richt op geziene en ongeziene systemen. Hij creëert identiteiten en interfaces voor zowel het actuele als het fictieve domein, onderzoekt via zijn films sociale thema's en bevraagt deze systemen in een aantal samenwerkingsverbanden. Door deze multidisciplinaire praktijk en generalistische expertise is hij ook als creatief directeur verbonden aan ondernemingen in zowel het artistieke, commerciële als educatieve domein. 

 • is mede-oprichter van Catalogtree, een multidisciplinaire ontwerpstudio gevestigd in Arnhem (NL) en Berlijn (DE). Deze studio is gespecialiseerd in informatiedesign en werkt aan projecten in opdracht en op eigen initiatief. Catalogtree is zeer geïnteresseerd in zelforganiserende systemen en gelooft in 'Form Equals Behaviour'. Experimentele toolmaking, programmering, typografie en het visualiseren van kwantitatieve gegevens maken deel uit van Gross’ dagelijkse routine. Recente pogingen zijn onder meer het in kaart brengen van sedimentlagen, het coderen van knopen, het knutselen aan Hershey Fonts, het vinden van middelpunten van onregelmatige vormen, en het simuleren van patronen waar een reusachtige kogelvis trots op zou zijn. 
   

 • (UA, NL) werd opgeleid tot architect en sociaal ontwerper. Haar werk verkent de voortdurende, wederzijds gedefinieerde relatie tussen het menselijk lichaam en de (ontworpen) ruimtes die het inneemt. Ze combineert instrumenten van performance, mode en architectuur om sociale en ruimtelijke interacties bloot te leggen en te speculeren over de toekomst in verschillende formats: persoonlijke artistieke projecten, onderzoek en curatie, creatieve richting en educatie. 

 • is een grafisch en interactief ontwerper die werkt op het gebied van creative coding, typografie en datavisualisatie. Daarnaast runt hij het hard-software lab aan de ArtEZ University of the Arts. Op het gebied van software zijn zowel de performance als de gebruiksvriendelijkheid van de API voor hem belangrijke doelen. 

 • is een in Nederland geboren ontwerper, onderzoeker en pedagoog. Hij is geïnteresseerd in het loskoppelen van de socio-economische, ethische en esthetische implicaties van de huidige en toekomstige technologieën. Zijn werk strekt zich uit over experimentele apparaten, kritische prototypes en interactieve installaties. Frank heeft een bachelordiploma in Product Design behaald bij ArtEZ Arnhem en een masterdiploma in Design Interactions bij de Koninklijke Hogeschool voor de Kunsten. 

 • (1973, The Netherlands) begon te werken als kunstenaar op het internet in 1997. In 2002 verlegde hij zijn focus naar het implementeren van digitale materialen in de context van de fysieke galerieruimte, met als doel een brug te slaan tussen de online kunstwereld en de galeriekunst, het maken van prints, sculpturen, installaties, tekeningen en projecties. Hierbij maakt hij verbinding met historische stromingen zoals land art, minimalisme, performance kunst en conceptualisme. Als kunstenaar verkent Leegte de positie van de nieuwe materialen die door de (genetwerkte) computer naar voren worden gebracht. Photoshop-selectietenten, scrollbars, Google Maps, code en software worden ontleed om het ontologische karakter ervan te begrijpen. Zijn werk is internationaal tentoongesteld (Whitechapel Gallery, Stedelijk Museum Amsterdam, ZKM Karlsruhe). Momenteel wordt hij vertegenwoordigd door Upstream Gallery Amsterdam. 

 • is partner bij RNDR. RNDR is een collectief van ontwerpers, programmeurs en programmeurs die code en technologie gebruiken om ontwerpen te maken. Zij ontwikkelen processen, creëren structuren en ontwerpen visualisaties, codeprogramma's en creëren interacties. Dit vertalen ze naar verschillende media, variërend van interactieve installaties, tot print en alles daartussenin -vaak real-time. Ze worden getriggerd door de manier waarop informatie en technologie netwerken, culturen, relaties, gedrag en interacties tussen mensen transformeert. In 2018 lanceerde RNDR het open source framework en de community voor creative coding OPENRNDR (openrndr.org), dat in 2019 een Dutch Design Award won. 
   
  Van 1996-2017 was Barendse stichtend partner van LUST, een ontwerpstudio die vooral geïnteresseerd was in het verkennen van nieuwe invalshoeken en houdingen ten aanzien van grafisch ontwerp en software. In 2010 richtte LUST het LUSTlab opals een nieuwe vorm van Research & Development. Hij won de BNO Piet Zwart Prijs 2017, een 'lifetime achievement award'. 

 • is een kunstenaar, pedagoog en tuinman die werkt op het snijvlak van kunst, gemeenschap en ecologie. Hij is programmadirecteur van Resolutionde master Moving Image van het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ook is hij oprichter van Progress Bar, een clubnachtserie die zich inzet voor gemeenschappelijk verlangen en collectieve vreugde. Sinds 2013 is hij docent bij ArtEZ en geeft hij de cursus Solidariteit, die gericht is op samenwerking

 • Het werk van Leanne Wijnsma gebruikt instinct als ontwerp. Daarbij verkent ze  de relatie tussen vrijheid en technologie door middel van geurontwerp en onderaardse verkenningen. Het meeslepende karakter van haar werk reflecteert op de menselijke conditie in de 21e eeuw en onderzoekt het menselijk bewustzijn en de impact van nieuwe technologieën op individueel en collectief gedrag. Wijnsma is geïnteresseerd in het aanspreken van het instinctieve in ons door het creëren van ervaringen voor onze zintuigen. Dit doet ze in het vertrouwen dat het instinct een inherente waarheid en vrijheid van geest oproept door middel van actie. 

 • is an artist, teacher and coder with a mixed background in computer science, fine arts and composition. His autonomous work is concerned with the impact that technologies have on cognition, civil society and the human body, with particular emphasis in movement and embodied interfaces. Through performances, installations and social games, his work proposes a critical gaze on human-computer interactions rooted in movement. Over the years he has been involved in various collectives that make open source software for civic involvement, open access to information and freedom of expression.

  He is also a researcher and teacher of Data and Matter in the Amsterdam University of Applied Sciences. He has taught at various institutions including Het Nieuwe Instituut, Waag Society, Bartlett School of Architecture, Architectural Association School of Architecture, National Taiwan University of Science and Technology, Erasmus University, Leuphana University of Lueneburg, Hamburg Media School, Minerva Art Academy and HKU University of the Arts Utrecht. 

   

   

 • studeerde Fashion Design aan ArtEZ Art & Design in Arnhem. Ze doceert 'Design in Form/Visual Grammar' op de afdeling Design Art Technology en 'Product Visualization / Color Research' en 'Portfolio Development' op de opleiding Product Design. Ook is ze stagecoördinator van de opleiding Fashion Design en hoofd van de Vooropleiding ArtEZ Art & Design Arnhem. 

 • doceert mediatheorie aan de opleidingen Design Art Technology en Graphic Design van ArtEZ Arnhem. Ze heeft lesgegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Nottingham, de Universiteit van Californië Berkeley en de Technische Universiteit van München en heeft papers gepubliceerd over digitale media, algoritmes en computervisie. Momenteel promoveert ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op artistieke verkenningen van digitale vloeibaarheid, automatisering en snelheid. 

 • Het werk van Martijn van Boven (1977, Nederland) speelt zich af in het veld van abstracte film en computerkunst. Hierbij combineert hij de mogelijkheden van de hedendaagse computertechnologie voor het genereren van abstracte beelden en (ambient)geluidsomgevingen. Dit audiovisueel werk kan het beste geplaatst worden in de context van de experimentele film en de vroege computer gegenereerde films. Daarnaast heeft het werk van Stan Brakhage en de vroege computerkunst uit de jaren ’60 een grote invloed op zijn werkmethodiek tot het genereren van abstracte beelden in relatie tot film. 

  Martijn van Boven studeerde Beeld en Geluid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn werk manifesteert zich in een verscheidenheid van (digitale) audiovisuele media; installaties, films, video’s, performances en verschillende samenwerkingsverbanden met componisten. Zijn werk is op groot aantal (inter)nationale festivals en filmprogramma’s vertoond, o.a. op het I.F.F.R. (Rotterdam), STRP Festival (Eindhoven), Woodstreet Galleries (Pittsburgh), Sonic Acts (Amsterdam), Holland Festival (Amsterdam), International Film Festival of Mexico (FICCO, Mexico City), Ars Electronica (Linz), Transmediale (Berlijn), SXSW(Austin), Noise Bar (Tokyo) en het Stedelijk Museum Amsterdam 

  In 2003 was hij de medeoprichter van <>TAG, een cross-media platform in Den Haag. Van 2008 tot 2016 was hij redactielid van het Sonic Acts festival. Martijn van Boven doceert Media Archeology en is tevens hoofd van de opleiding Design Art Technology bij ArtEUniversity of the Arts in Arnhem. 

  Hij woont en werkt in Amsterdam. 

 • (Haarlem, 1974) is kunstenaar, media onderzoeker, uitvinder en docent op het gebied van licht, geluid en architectuur. Hij is geïntrigeerd door zintuiglijke ervaring, of deze nu visueel, akoestisch, ruimtelijk of synesthetisch is, en creëert sculpturen, installaties, performances en publieke interventies, waarbij hij intersectionele domeinen verkent. Rijnierse exposeerde zijn werken in Europa, Korea, Taiwan, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Brazilië in verschillende contexten, van mediakunstfestivals tot galeries, musea en interventies in de openbare ruimte. Als docent sinds 2009 op de afdeling Design Art Technology van ArtEZ, Arnhem, heeft Rijnierse de cursus Design of Instruments ontwikkeld, waar studenten onderzoek doen en instrumenten maken die technologische domeinen overstijgen, waarbij ze nieuwe en verouderde media verkennen.
 • (NL/CO) is een componist/geluidskunstenares die woont en werkt in Wenen en Amsterdam. Haar werk sluit nauw aan bij alles wat te maken heeft met de karakteristieken van geluid en bij de fysieke kwaliteiten die de ruimte articuleren. Ze is geïnteresseerd in hoe geluid een publiek fysiologisch en psychologisch beïnvloedt en resoneert. Ook onderzoekt ze hoe de ruimte en in het bijzonder de akoestische ruimte iemand kan doen denken aan tijd, ecologie, technologie en architectuur. Geluid is kracht; het kan een bron van zowel pijn als plezier zijn. 

 • is afgestudeerd als audiovisueel ontwerper bij ArtEZ AKI Enschede. Na te hebben gewerkt als animator en schermontwikkelaar voor bedrijven als VPRO, KLM, ING-Barings, Albert Heijn en Nintendo, richtte Rolf zich op het ontwerponderwijs. Naast zijn onderwijs ligt Rolf's interesse in film, games en hedendaagse digitale kunst. Hij spreekt ook een aardig woordje LatijnLorem ipsum dolor sit ametconsectetur adipiscing elitNulla varius dictum felis, ac varius odio blandit at etc. 

 • is kunstenaar, onderzoeker, docent, publicist en curator en heeft een achtergrond in de beeldende kunst en de sociale wetenschappen (Westerse sociologie en sociale filosofie)Hij werkt al meer dan 35 jaar in het vakgebied gebied van (nieuwe) mediatheorie en kunst & design. Als tutor en coach werkt en werkte hij voor verschillende academies in de kunsten en universiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij publiceerde talrijke artikelen, interviews, essays, recensies en columns in catalogi, tijdschriften (online en offline) en boeken. 

Gastdocenten 

Door het jaar heen nodigen we een breed scala aan gastdocenten uit, die allemaal op de een of andere manier een connectie hebben met het vakgebied Design Art Technology. Bijvoorbeeld:  

Ali Eslami 
Annet Dekker 
Annie Goodner |
Arif Kornweitz 
Bits Of Freedom 
Daniel Powers 
Dimitri Tokmetzis 
Dorien Zandbergen 
Dries Depoorter 
Driessens & Verstappen 
Esther Polak
Garret Lockhart 
Gottfried Haide
Jasper van Loenen 
Jolan van der Wiel 
Jonas Lund  
Jonathan Puckey
Joost Rekveld 
Justin Bennet
Kacper Ziemianin 
Lori Napoleon 
Lucas & Gideon 
Margarita Osipian 
Maurizio Motalti 
Natalie Dixon 
Nestor Sire  
Ralf Basecker 
Rana Ghavami 
Richard Vijgen 
Rob Bothof 
Rosa Menkman http://rosa-menkman.blogspot.com/ 
Telco Systems 
Tina Frank  
Valerie van Zuylen 
Wei-Chieh Shih  

Partners  

De opleiding werkt nauw samen met: 

Eye Film Institute 
Upstream Gallery 
Schiphol 
NXP semiconductors 
Go Short Film festival 
RNDR studio 
Li-Ma platform for media art 
Creative Coding Utrecht 
Mister Motley 
Radio-astronomie station Dwingeloo 
Universiteit: Politecnico di Milano, Italie 
TUMO learning Lab, Armenia 
Universiteit: Elisava Barcelona, Spanje 
Kyoto Institute of Technology, Japan 

Deze partners geven het onderwijs mee vorm en zijn ook belangrijk voor de doorontwikkeling van het onderwijs. Ook onze oud-studenten hebben een waardevolle plek binnen de academie: zij zijn vertegenwoordigd in een alumnicommissie die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het lesprogramma. Samen ontwikkelen we steeds nieuwe programma’s en opdrachten. Hierdoor blijven de docenten en studenten scherp, het onderwijs divers en het lesprogramma samenhangend maar ook vernieuwend, actueel en in beweging.