Interaction Design

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?  

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

ArtEZ zoekt binnen de opleiding Vormgeving voor de studie Interaction Design analytische denkers, die hun ideeën over informatiestromen en interactie weten om te zetten in goed doordachte en helder vormgegeven interactieve ontwerpen en projecten. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Interaction Design

Studenten die per studiejaar 2016-2017 aan hun propedeuse Interaction Design beginnen, krijgen Engelstalig onderwijs. Studiemateriaal blijft in het Nederlands beschikbaar en voor Nederlandstalige studenten bestaat de mogelijkheid het toelatingsexamen en later de toetsen in het Nederlands te maken.

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Voor deze Engelstalige studie gelden taaleisen:  IELTS 5.5 of vergelijkbaar.
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om de opleiding succesvol af te ronden.

Om toegelaten te worden tot Interaction Design vinden we het belangrijk dat je:

 • Affiniteit toont met digitale media en de informatiemaatschappij.
 • Verder kunt kijken dan websites maken.
 • Je bezig wilt houden met het ontwerpen van nieuwe communicatieve relaties tussen mensen waarbij digitale media een belangrijke rol innemen.

We toetsen:

 • Je creërend vermogen: het vermogen om je beeldend uit te drukken, te werken vanuit waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
 • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en je toont daadkracht en discipline.
 • Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen begint met een gesprek van vijftien minuten met de toelatingscommissie, bestaande uit de hoofddocent, docent en een student. Het toelatingsexamen bestaat uit:

 • Een gesprek over motivatie en algemene belangstelling in het vakgebied van Interaction Design.
 • Beoordeling van het meegebrachte eigen werk. Neem zoveel mogelijk divers werk mee. Zelf gemaakte video's, muziek, schetsen of misschien zelfs een game die je eens hebt gemaakt. Laat zien dat je zowel beeldend als scheppend met digitale productiemiddelen kan werken.
 • Beoordeling van de resultaten van de thuisopdracht. Dit is een ontwerpopdracht die je na aanmelding via Studielink ontvangt, thuis maakt en meeneemt naar het toelatingsexamen.
 • Twee korte opdrachten die op de academie worden uitgevoerd. Over de inhoud hiervan ontvang je informatie bij je aanmelding.

De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie of je wel of niet toegelaten wordt. Hun advies is gebaseerd op het meegebrachte werk, de thuisopdracht, de maakopdrachten en je motivatie.

Toelatingsdata

17 april 2020 
30 maart 2020
25 mei 2020

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.