Docent Muziek

Visie

"Muziekonderwijs verbindt het hoofd met het hart."

Marja Reinders
Hoofd Docent Muziek Enschede

Visie

Bij de opleiding Docent Muziek aan het conservatorium in Enschede gaan muziek maken, creëren, communiceren en samenwerken hand in hand.

Docent muziek - conservatorium Enschede
Opleiding Docent muziek - Improvisatieweek conservatorium Enschede
Opleiding Docent muziek - Improvisatieweek conservatorium Enschede
Opleiding Docent muziek - Improvisatieweek conservatorium Enschede
Opleiding Docent muziek - Improvisatieweek conservatorium Enschede

Onze opleiding is gerenommeerd in Nederland en beschikt over een groot stagenetwerk. Er zijn intensieve contacten met scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, mbo en hbo. En met muziekscholen, amateurkoren en -orkesten.

Samenwerken

Samenwerken en een ondernemende houding zijn gedurende het hele programma van belang. Naast vakinhoudelijke vaardigheden begeef je je op verschillende gebieden. Studenten Docent Muziek werken samen met studenten van de Popacademie, MediaMusic en Muziektherapie. Er zijn locatieprojectweken waarvoor grote namen uit de pop- en mediawereld worden uitgenodigd: jij kunt deelnemen aan workshops die door hen worden gegeven.

Je leert omgaan met ontwikkelingen zoals iPad-scholen, het gebruik van video, animatie, gaming, MOOC's en leren op afstand. Je krijgt ook vaardigheden als onafhankelijk ondernemer, docent bij muziekscholen en als ontwikkelaar van muziekmethoden. Je werkt aan praktijkgerichte projecten waarbij de onderlinge relaties tussen de verschillende kunstdisciplines centraal staan. Deze interdisciplinaire benadering geeft je een stevige en brede basis in het toekomstige werkveld in het onderwijs en daarbuiten.

In Enschede wordt in samenwerking met de opleiding Muziektherapie de specialisatie orthopedagogische muziekdocent (OPMD) aangeboden, de beste basis voor werken in het speciaal onderwijs.

Ontwikkelingen binnen de muziek en educatie

Nederland vergrijst en dat brengt een tekort aan leraren met zich mee. Naar verwachting loopt dit tekort de komende jaren fors op. Daarbij groeit de belangstelling om met muziek, kunst en cultuur bezig te zijn. Binnen de opleiding leer je deze signalen van de tijd te herkennen en te gebruiken voor eigen ontwikkelingen, projecten en andere initiatieven. De brede, vernieuwende en creatieve studie Docent Muziek in Enschede biedt een programma met een goed toekomstperspectief.