Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem

Na je studie

Na je studie

Na je opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Arnhem voer je de titel Bachelor of Education en heb je een eerstegraads lesbevoegdheid. De meeste afgestudeerden werken als kunst docent of kunst educator. Ongeveer de helft van onze alumni combineren dat met een eigen praktijk.

Kunst docent

Uit onderzoek onder ArtEZ alumni (2013) blijkt dat de meeste afgestudeerden gaan werken als docent. Dat kan binnenschools zijn, in het primair en voortgezet onderwijs, of in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daar geven zij vakken als tekenen, nieuwe media, handvaardigheid, kunstgeschiedenis, CKV en kunst algemeen.

Kunst educator

Alumni werken ook buitenschools als docent, bijvoorbeeld in een kunstencentrum, waar ze cursussen geven aan kinderen of volwassenen, of als educatief medewerker bij een museum. Een aantal alumni werkt zowel binnen- als buitenschools.

Eigen praktijk

Ongeveer de helft van de alumni heeft een gecombineerde beroepspraktijk en werkt naast docent of educator ook als maker. Vaak hybride, soms specifiek gericht op autonoom of toegepast. Hieronder een selectie alumni die recent zijn afgestudeerd, waarbij je kunt zien wat ze nu doen:

 Als service biedt ArtEZ afgestudeerden onder andere startersbegeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf. 

Doorstuderen

Eenmaal afgestudeerd aan de bachelor opleiding Docent BKV kun je ook verder studeren in een masteropleiding, bijvoorbeeld de master Kunsteducatie of de master Artist Educator van ArtEZ.