Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Design Art Technology

Studie

Studie

Bij de opleiding Design Art Technology ontwikkel je je tot een ontwerper met een eigen signatuur die de relatie tussen de mens en de digitale cultuur vormgeeft.  Hiermee vind je je eigen plek in het internationale vakgebied van interaction design en media arts.   

In de opleiding is er steeds aandacht voor: 

 • het autonome (ben je in staat om je eigen fascinatie vorm te geven in een onderzoeksopdracht, en kan je reflecteren?)
 • het toegepaste (de realiteit van je vakgebied: waar kom je terecht, kan je met een opdrachtgever werken en kan je dat ook zelf initiëren?)  

Onze studenten - ongeveer 45 in totaal - komen van overal over de wereld. Door de kleinschaligheid is er een sfeer van grote onderlinge betrokkenheid en leer je van elkaar. Tegelijkertijd zorgen het internationale docententeam, de projecten met externe partners, het samenwerken met studenten van andere opleidingen en een buitenlandstage ervoor dat je blik naar buiten gericht is.   

Met technologie en hardware maken onze studenten werken die over deze tijd gaan. Dat maakt dit een heel hedendaagse studie.

MARTIJN VAN BOVEN, OPLEIDINGSHOOFD EN DOCENT 

Studieopbouw

 • In het eerste jaar werk je aan een basis van kennis en vaardigheden. Dat is hard werken: je zit van maandag tot en met vrijdag op de academie. Je leert programmeren en kijken naar vorm/kleur/compositie. Je ontwerpt een object dat elektronisch aangedreven muziek voortbrengt. Je leert ontwerpen met algoritmes en met softwareprogramma’s als Unity. Naast praktijklessen volg je theorievakken zoals kunstgeschiedenis, ontwerpmethodieken en verdiep je je in basisideeën over interactie.   

  Je kunt in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding.

 • In het tweede jaar draait het om de vraag: wat kan ik met alles wat ik in het eerste jaar heb geleerd en hoe verhoud ik me daartoe? Door middel van opdrachten die uitnodigen tot onderzoeken en experimenteren, rek je de grenzen op van mens-computerinteractie en de manieren waarop mensen met elkaar communicerenJe ontwerpt bijvoorbeeld podcasts en verdiept je in interactive storytelling en games. Daarnaast krijg je net als in het eerste jaar klassikale lessen, zoals het vak critical engineering, waarbij je onderzoekt hoe het internet in elkaar zit en hoe je door het schrijven van scripts kan zorgen dat de computer voor jou werkt.
  In een individueel project met een student van een andere kunstdiscipline (dans of Creative Writing) zoek je samenwerkingsverbanden op en leer je van elkaars disciplines 

 • Vanaf het derde jaar ga je steeds nadrukkelijker op zoek naar je eigen signatuur. Wat vind ik interessant? Wat wil ik, wat kan ik? Wat is daarin mijn positie? Je krijgt vakken als media-archeologie, Information Spaces, Digital Art en Design with machines (waarbij je machine learning en concepten van Artificial Intelligence leert toepassen). Daarnaast is er veel ruimte om je te verdiepen in een zelfgekozen onderwerp en richting. Dit kan op het technisch vlak zijn of over politiek-maatschappelijke vraagstukken of populair visuele cultuur gaan. In het project Transition oefen je jezelf in het multidisciplinair benaderen van moeilijk oplosbare problemen en werk je aan je communicatieve vaardigheden.   

 • In het vierde jaar specialiseer je je in een door jou gekozen richting. Dit individuele profiel komt naar voren in je scriptie, onderzoeksopdracht en praktijkopdracht. Ook een stage van drie maanden is onderdeel van je specialisatie.  

  Alle studenten van de bachelor Design Art Technology tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals in Arnhem. Een bezoek aan deze eindexamenexposities is een aanrader wanneer je erover denkt de opleiding te gaan doen. 
   

Wat leer je bij de opleiding Design Art Technology? 

De bachelor Design Art Technology is ontstaan vanuit het vakgebied interaction design. Maar waar interaction design zich focust op het ontwerpen voor en door computers, leer je bij Design Art Technology ook kritisch nadenken over wat je ontwerpt. Je leert de systemen achter technologie bevragen. Want het gaat niet alleen om het ontwerp zelf, maar ook om hoe je het gebruikt in de maatschappij, in relatie tot de omgeving.  

Denk maar aan het duizenden jaren oude Aziatische bordspel Go. Dit spel gold lange tijd als onverslaanbaar door computers. Toch versloeg een team van computerwetenschappers uiteindelijk de kampioen Go. Een van deze wetenschappers realiseerde zich vervolgens dat zij hiermee wellicht een einde hadden gemaakt aan een zeer oude cultuur. Wat is de wisselwerking tussen technologie en maatschappij? Die vraag staat tijdens de studie centraal.  

Studenten van Design Art Technology zijn enorm zelf-initiërend en komen met heel oorspronkelijk werk 

NXP SEMICONDUCTORS, OPDRACHTGEVER  

Praktijk 

Natuurlijk leer je niet alleen kritisch denken. Ontwerpen en maken nemen in de opleiding een grote plaats in. Het werk dat je ontwerpt varieert van print media tot aan experimentele softwareprogramma’s. Vaste elementen in iedere maakopdracht en ieder artistiek onderzoek zijn technologie, concept en ontwerp. We leren je hiervoor alle noodzakelijke skills, zoals programmeren, beeld- en geluidsbewerking en digitaal vormgeven. Om deze skills te leren toepassen en een ondernemende houding te ontwikkelen, doe je praktijkopdrachten, loop je stage en neem je deel aan verschillende projecten. Daarbij krijg je alle ruimte om op basis van je eigen interesses en vaardigheden je eigen profiel en handtekening te ontwikkelen.   

Theorie 

Pas als je de onderliggende principes van interactie en datavisualisatie begrijpt en historisch besef van je vakgebied hebt, zie je de mogelijkheden om daarmee te spelen in ontwerpprocessen. Daarom reiken we je tijdens de opleiding ook een stevige theoretische basis aan via vakken zoals media-archeologie, mediatheorie, kunst- en cultuurgeschiedenis, netwerkcultuur en digitale esthetiek.    

Multidisciplinair 

De opleiding Design Art Technology van ArtEZ in Arnhem bevindt zich temidden van een groot aantal andere kunstopleidingen op het gebied van Art & Design, Theater & Dans en muziek. Dat biedt geweldige mogelijkheden voor samenwerking en verrijking. Zo is er in het derde jaar een project samen met de opleiding Product Design en kun je op het gebied van sound design gemakkelijk samenwerken met conservatoriumstudenten. Daarnaast werk je ook samen met allerlei andere disciplines in externe projecten bij bedrijven en in de vierdejaars stage.  

Projecten, stages en studiereizen  

Projecten  

  • Hackathon 
   Elk jaar organiseren we een tweedaagse Hackaton. Na een introductie in werken met micro-elektronica geef je in dit project een nieuwe functie aan een gerecycled elektronisch apparaat. Het project is gebaseerd op het principe ‘if you can’t open it, you don’t own it’. De Hackaton wordt begeleid door kunstenaars zoals experimenteel designer Frank Kolkman, creative coder/tech artist Rob Bothof en Ralf Becker van BECKER CREATIVE. 

   • Transition 
    Transition is een samenwerkingsproject in het eerste semester van het derde jaar met studenten van Product Design. In het project leren ónze studenten beter werken met fysieke media, terwijl de studenten van Product Design in de samenwerking worden uitgedaagd om experimenteler te denken en vreemdsoortigheid niet te schuwen.    
   • Solidarity 
    In het vak Solidarity onderzoek je onder leiding van Juha van ’t Zelfde de sociale effecten van technologie. Hoe kan het internet als een politiek en creatieve ruimte gebruikt en gezien worden? Samenwerking en het ontwikkelen van solidariteit en collectivisme staan hierbij centraal. Je werkt in dit project samen aan een actueel thema, zoals eenzaamheid  
   • Behind The Net 
    In de projectmaand Behind The Net staan de onderliggende cultuur en principes van het internet centraal. We gaan met elkaar naar plekken waar dat zichtbaar is. Plekken die je zicht geven op hoe mensen gegevens, verhalen en cultuur opslaan en hoe ze dat vroeger deden.  
   • Externe projecten 
    In het tweede deel van de studie neem je deel aan projecten met externe partners, zoals studietrips, Philips Design en NXP (producent van microchips). Hierin leer je je ideeën overbrengen en aan de werkelijkheid toetsen.   

Stages 
 

Het vakgebied van digitaal ontwerpen en mediakunst is een internationaal vakgebied. Je loopt daarom drie maanden stage in het buitenland bij een ontwerpbureau, kunstenaar of een instituut als Glithero, United Visual Artists of Clever°Franke. Dat doe je in het vierde jaar. Deze buitenlandstage is niet alleen vakinhoudelijk waardevol, maar vormt je ook én is een eerste stap in het netwerk waarin je je wilt begeven. Vooraf aan de stage stel je een portfolio samen en schrijf je een motivatiebrief.  

Na afloop deel je je ervaringen tijdens een terugkommiddag met de studenten van de hele opleiding. Op deze middag vertellen ook alumni over hun werkpraktijk. 

Studiereizen 

We organiseren verschillende studiereizen, binnen het project Behind The Net, maar ook daarbuiten. Zo volgden onze studenten in 2019 een workshop week bij het Kyoto Design Lab in Japan, samen met studenten van Product Design en zijn er studiereizen geweest naar onder andere Berlijn, Londen, Helsinki, Tallin en New York– plekken waar kunst en technologie beide fundamenteel zijn geworteld.  

Ontwerper of autonoom kunstenaar 

In het derde en vierde jaar werk je actief aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Deels door verschillende cursussen die je daarover volgt, deels in de praktijk. Zo maak je tijdens een samenwerkingsproject in het derde jaar kennis met een ontwerpbureau of commercieel bedrijf. En verdiep je je in het vierde jaar tijdens je stage en een praktijkopdracht bij een externe partij verder in alles wat er bij een onderneming komt kijken.   

Studiebegeleiding 

Gedurende de hele studie krijg je individuele begeleiding van een mentor en studieloopbaanbegeleider. Deze begeleiding is gericht op je leerproces en op het ontdekken in welke richting je je wilt ontwikkelen.
Praktische zaken rondom de studie komen aan de orde in maandelijkse gesprekken tussen de klassenvertegenwoordigers van jaar 1 t/m 4 en de opleidingscoördinator.    

Faciliteiten 

Onze opleiding beschikt over een in Nederland uniek eigen soft- en hardwarelab. In deze werkplaats werk je onder begeleiding met micro-elektronica.   

Studeren in Arnhem 

 • Kijk hier voor meer informatie over studeren in Arnhem

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink