Architectuur

Visie

Visie

Architectuur is een fenomeen dat het samenleven van de mensen weerspiegelt. Architecten bepalen telkens opnieuw hoe de gebouwen en de publieke ruimte eruitzien. 

Dit is de grote opgave voor iedere architect. Die opgave wordt gevoed door opvattingen over architectuur als geëngageerde kunst en culturele daad. En architectuur is ook een ambacht waarin nieuwe technologieën, nieuwe materialen en digitale innovaties worden opgenomen. Dit gaat gepaard met maatschappelijke discussies en persoonlijke overtuigingen die in een ontwerp hun neerslag krijgen. Bij de masteropleiding Architectuur in Arnhem leer je met al deze elementen een zelfstandig architect te worden die in staat is een consistent architectonische ontwerp te maken en toezicht te houden op een correcte uitvoering.

PLEIN 16 - Bouwkunst
PLEIN 16

Concurrent onderwijs

De master Architectuur biedt concurrent onderwijs en bestaat dus uit studeren én werken. Werken doe je 20 tot 32 uur per week bij een architectenbureau. Daar pas je toe wat je in het onderwijs hebt geleerd. Werken is een wezenlijk onderdeel van de master Architectuur. Studeren doe je in Arnhem. Op vrijdag en op zaterdagochtend. Hier leer je de creatieve kant van het vak. Je gaat experimenteren, pionieren, reflecteren en heel vrij ontwerpen. Zodat je leert hoe je een eigenzinnige architect wordt.

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerpen is de kern van het beroep architect en dus van de master Architectuur. Dat gaat niet alleen over het bouwwerk zelf, maar ook over de verankering ervan in zijn ruimtelijke en sociale omgeving. Dat legt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op de architect. Die moet niet alleen het bouwwerk ontwerpen, maar ook rekening houden met sociale veiligheid en veranderingen in functie en gebruik. De kern van de architectuur blijft het ruimtelijk ontwerp voor een specifieke opgave. Daarom is het belangrijk dat de architect naast zijn ontwerpende vaardigheden ook in staat is om vroegtijdig een rol te kunnen spelen in ruimtelijke veranderprocessen.

Ontwikkelingen in de Architectuur

Het vakgebied en de beroepsuitoefening van de architect zijn de afgelopen jaren aan het veranderen. Door nieuwe technologieën, bijvoorbeeld, die het ontwerpproces transformeren. En door de complexe processen die een architect moet aansturen en die vragen om een duidelijke ruimtelijke visie naast de aandacht voor de details. Goede antwoorden op ruimtelijke vraagstukken vereisen een creatieve geest, ruimtelijk ontwerptalent en degelijke kennis van bouwprocessen en -regelgeving. Dat vraag veel technische en creatieve bagage van de architect.

Mens en ruimte 

De architect die bij ArtEZ wordt opgeleid, weet dat de mens, zowel geest als lichaam, op vele manieren een ruimte waarneemt en daarop reageert. Hij weet hoe hij ruimtes moet componeren en welke middelen ingezet kunnen worden. Deze vaardigheid raakt de kern van het architectenberoep: de verhouding mens – ruimte.

Samenwerken

Een architect combineert in zijn ontwerp de informatie van veel kennisvelden, zoals constructies, installaties, wettelijke regelgeving, procedures en bouwtechniek. Ook op het gebied van het ontwerpen is samenwerking met en de informatie van aanverwante ontwerpdisciplines waardevol. Stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur zitten in het studieprogramma en in het onderwijs wordt samengewerkt met andere kunstopleidingen van ArtEZ, zoals creative writing, dans en muziek.